Kalender august 2021
1. august Jeesus ütleb: "Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem." Lk 12:48
Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
05.05 - 21.48
05.07 - 21.46
† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
05.09 - 21.43
05.12 - 21.41
05.14 - 21.38
Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
05.16 - 21.36
Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
05.19 - 21.33
8. august On kirjutatud: "Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal? Hb 3:15
Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221) Srk 39:1-10;
16.50
05.21 - 21.31
05.23 - 21.28
Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 20:7–11;1Pt 4:12–19;Jh 12:24–26; Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
05.26 - 21.25
Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253) Ül 8:6-7;
05.28 - 21.23
05.30 - 21.20
* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
05.33 - 21.17
Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196) Js 52:7-10;Hb 13:7-8;Jh 4:34-38;
05.35 - 21.15
15. august Suurim teie seast olgu teie teenija! Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Mt 23:11-12
Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev Ps 16:7–9;Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7);Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10);Lk 1:46–55; Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
18.20
05.37 - 21.12
August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
05.40 - 21.09
05.42 - 21.06
05.44 - 21.04
05.47 - 21.01
05.49 - 20.58
05.51 - 20.55
22. august Jeesus ütles: "Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.? Jh 9:39
Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
15.02
05.54 - 20.52
05.56 - 20.49
Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev Ps 145:3-7;43:8-13;Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15);Lk 22:24-30; Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
05.58 - 20.47
06.01 - 20.44
06.03 - 20.41
Monica, Augustinuse ema († 387) Srk 26:1-3,13-16;
06.05 - 20.38
Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430) Srk 39:1-10;
06.08 - 20.35
29. august Jeesus ütles oma jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.? Mk 12:43-44
Ristija Johannese märtrisurm Jr 1:4,17–19;Mk 6:17–29;
06.10 - 20.32
10.13
06.12 - 20.29
† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005
06.15 - 20.26
13. august 1727 – vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
21. august 1732 – esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele
Viljandi Baptistikogudus
5.07-21.46
Kristuse kirgastamine
Kohila Baptistikogudus
Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur
16.50
5.23-21.28
Rukkimaarjapäev
Meiuste Kogudus
Mustvee Betaania Kogudus (100)
Selise Baptistikogudus
Viimsi Vabakogudus
18.19
5.40-21.09
Pastoriperede laager, 19.–21.08, Nuutsaku
TAASISESEISVUMISPÄEV (1991)
Eikla Priikogudus
Koeru Vabakogudus
Suure-Jaani Baptisti Kogudus
15.02
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
5.56-20.49
Apostel Bartolomeuse päev e pärtlipäev
SÜTIK
Ristija Johannese surmapäev
KUSi avaaktus, Viljandi
Emmaste-Nurste Kogudus (120)
Pärnu Peeteli Kogudus
Tartu Annelinna Kogudus
6.12-20.29
10.13
31. nädalaugust-lõikuskuu 2021EESTPALVES: EMK misjonitöö
10. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
George Albert Simons, EMK esimene superintendent, † 1952
05:07 21:46
05.-08.08 EMK suvekonverents
32. nädalEESTPALVES: Ruusmäe kogudus
11. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
16:50
Peeter Häng, EMK pastor, märter, *1900
05:23 21:28
Lauritsapäev
Ruusmäe kogudus, 1960
Valdo Ojassoo, EMK superintendent, † 1975
Øystein Olsen, ÜMK piiskop, * 1944
Meinhard, liivlaste misjonär ja piiskop, † 1196
33. nädalEESTPALVES: Viitka kogudus
12. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Rukkimaarjapäev
Neitsi Maarja, Jumalaema, uinumispüha
18:20
16.-20.08 Generation2 teismeliste linnalaager Tallinnas
05:40 21:09
TAASISESEISVUMISPÄEV
Harald Põld, Eesti Misjoni Seltsi asutaja, † 1939
34. nädalEESTPALVES: Kuressaare kogudus
13. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
15:02
KOMMUNISMI JA NATSISMI OHVRITE MÄLESTUSPÄEV
Kirikute Maailmanõukogu asutamine Amsterdamis, 1948
Molotovi-Ribbentropi pakti allkirjastamine Moskvas, 1939
05:56 20:49
Apostel Bartolomeos   
Pärtlipäev
Kuressaare kogudus, 1910
35. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Peakonverents USA-s
14. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Ristija Johannese martüürium
29.08-07.09 Ühinenud Metodisti Kiriku peakonverents
Pärnu Agape kogudus, 1921
06:12 20:29
10:13
KIVIÕLI KIRIKU TEMPLIPÜHA
† õde Maria Anna Chrzanowska (1979, Legionowo)
15. august † P.N. MAARJA TAEVAVÕTMISE SUURPÜHA (RUKKIMAARJAPÄEV)   
Piiskop Philippe Jourdani preestrikspühitsemine (1988)
Piiskop Philippe Jourdan’i sünnipäev (s. 1960)