Kalender juuli 2021
JUULI JUULI / heinakuu
1. Neljapäev
Kp-d Kosma ja Damian †284
6. pp. Ristipuu väljatoomine;
Mr-d vennad Makabid, Eleasar ja Saloome †166 eKr.
Jumalaema paastu algus.
2. Reede
Heinamaarjapäev
Jumalaema rüü toomine Blaherna kirikusse;
Jeruusalemma patr. Juvenaali †458
Esimr. Stefani säilm. t.; Moskva õn. Vassiili 1552
Vkj. Prh. Eelija
3. Laupäev
Mr. Jakint †108; vg. Jesaja Erak †370
Vg-d Iisak, Dalmati ja Faust †IV-V s.
4. Pühapäev
2., Eestimaa pühade pp.
Kreeta üpsk. Andreas †740; vg. Marta †554
1. v. HE Mk 16.1-8.
Efesose 7 mr-t: Maksimilian, Eksakustodian, Antonin jkk. †250/450
5. Esmaspäev
Athose vg. Atanaasi †1000; vg. Lampad †X s.
EP. Mr. Eusigni †362;
Rooma pst-d Anter †238 ja Fabian †250
6. Teisipäev
Vg. Sisoi Suur †429; mr-d Marin, Marta jkk. †269
ISSANDAMUUTMISE PÜHA
7. Kolmapäev
Vg. Maleonimäe Toomas †X s.; mr-d Peregrin, Lukian, Saturnin jkk. †II s.
Vkj. Ristija Johannese sünd.
Vgmr. Domeeti †363; mr-d Marin ja Asteeri †260
8. Neljapäev
Smr. Prokoopi †303;
Jumalaema Kaasani pühakuju
7. pp. Küziki psk. tunn. Emilian †820;
Siinai vg. Grigoori †VIII s.
9. Reede
Taormina pskmr. Pankraati †I s.; vgmr. Patermuti †IV s.
Ap. Mattias †63
10. Laupäev
Seitsmevennapäev
Nikopoli 45 mr-t: Leonti jkk.; Kiievi vg. Antooni †1073
Lauritsapäev
Mr. ülemdiakon Laurenti †258
11. Pühapäev
3. pp. Petseri pühade mäl.
Smr. Eufiimia †304; Kiievi õu. Olga †969
Mr. ülemdiakon Eupl †304; Rooma pskmr. Gaius,
Gavini, Susanna jkk. †295
12. Esmaspäev
Mr-d Prokl ja Hilaari †II s.;
vg. Maleonimäe Miikael †962
Vkj. Peetrus ja Paulus
Mr-d Footi ja Anikita †305; mr. Kapiton
13. Teisipäev
Mareta-karusepäev
Peaingel Kaabriel; Savva kloostri vg. Stefan †794
PL. Vg. tunn Maksimi säilm. t.; Voroneži psk.
Tihhon †1783; Petrogradi pskmr. Benjamin †1922
14. Kolmapäev
Ap. Akila †I s.; Athose vg. Nikodim †1809
EP. Prh. Miika †VIII s. eKr.;
Kiievi vg. Teodoosi †1091
15. Neljapäev
Mr-d Kiirik ja Julitta †305; Kiievi õu. Vladimir †1015
Rukkimaarjapäev
8. pp. JUMALAEMA UINUMISE PÜHA 7. v. HE Lk 1:39-49,56.
16. Reede
Pskmr. Atinogen jkk. †311; mr. Valentiina †308; mr. Juulia †440
Kristuse kätetatehtud pühakuju;
mr. Diomid †298
17. Laupäev
Smr. Marina (Margareeta) †IV s.
Prmr. Miiron †250; mr. Leuki †III s.
18. Pühapäev
4. pp. 4. kirikukogu pühade isade pp.
Mr. Emilian †363; vg. Pambo †IV s.
Mr-d Floor ja Laur †II s.
19. Esmaspäev
Vg. Makriina †380; vg. Dius †430;
Saarovi vg. Serafimi säilm. av.
Mr. Andreas Väeülem jkk. †284
Vkj. Issandamuutmise p.
20. Teisipäev
Eeliapäev
Prh. Eelija †IX s. eKr.;
Jõhvi ja Ugine'i õigl. Aleksei †1934
Taasiseseisvumispäev
Pskmr. Peeter ja Eesti uusmr-d †1944–55;
Prh. Saamuel †XI s. eKr.; mr. Sever †304
21. Kolmapäev
Prh. Hesekiel †VI eKr.;
vg-d Kpm. Siimeon ja Johannes †590
Ap. Taddeus †I s.; mr. Vassa †IV s.
22. Neljapäev
Madlipäev
Apsn. salvitooja Maria Magdaleena †I s.
9. pp. Mr. Agatonik jkk. †305; Riia psk. Filaret †1866
23. Reede
Mr-d Trofim ja Teofil jkk. †IV s.
PL. Mr. Lupp †306; Lyoni pskmr. Irinei †202
24. Laupäev
Tüürose smr. Kristiina †IV s.; õu. kannatajad Boriss ja Gleb †1015
Pärtlipäev
Pskmr. Eutiiki †I s.; aps. Etoolia Kosma †1779
25. Pühapäev
Jaagupipäev
5. pp. Jumalasünnitaja ema õigl. Anna †I s.
Ap. Tiitus †I s.; ap. Bartolomeuse säilm. t. VI s.
26. Esmaspäev
Annepäev
Vgmr. Paraskeeva †138; prmr. Hermolai †305
Vkj. Päätnits
Mr-d Adrian ja Natalia †306
27. Teisipäev
Smr. tervendaja Panteleimon †305; vg. Antisa †VIII s.
Vg. Piimen Suur †450; õigl. Monika †387
28. Kolmapäev
Ap-d Prohhor, Nikanor, Tiimon ja Parmen †I s.; mr. Kristodul †1777
Vg. Mooses Moorlane †407
Vkj. Jumalaema uinumise p.
29. Neljapäev
Olevipäev
Mr. Kallinik †250; mr. Serafiima †I s.;
Norra p. kuningas Olav †1030
10. pp. Ristija Johannese pea maharaiumine
30. Reede
Ap-d Siila, Siluan, Epenet jt. †I s.
Konst. üpsk-d Aleksander, Johannes ja Paulus;
õu. suurvürsti Neeva Aleksandri säilm. t. 1724
31. Laupäev
Õigl. Eudokim †IX s.; mr. Julitta †304
AUGUST - lõikuskuu
Jumalaema vöö toomine Blaherna kirikusse;
Kartaago pskmr. Kiprian †258
04.08 - 22.41
00.11
04.09 - 22.40
04.11 - 22.39
4. juuli Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda Ta ise tahtis, ja need tulid Tema juurde. Mk 3:13
04.12 - 22.38
04.13 - 22.37
04.14 - 22.36
04.16 - 22.35
Adrian Virginius († 1706), Andreas Virginius († 1701), Johann Hornung († 1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad
Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter († 1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid
04.17 - 22.34
† 1941 Jaak Varik, EELK hooldaja 1939
04.19 - 22.33
04.17
04.20 - 22.31
11. juuli Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad! Lk 6:27-28
Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa († 547) Õp 2:1–9;Mt 19:27–29;
04.22 - 22.30
04.24 - 22.28
Margareta Antiookiast, märter Antiookias († u 307), maretapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;2Kr 10:17–11:2;Mt 13:44–52;
04.25 - 22.27
04.27 - 22.25
04.29 - 22.24
04.31 - 22.22
13.11
04.33 - 22.20
18. juuli Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 2Kr 3:18
Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1657)
04.35 - 22.18
04.37 - 22.16
Thorlak, piiskop, misjonär Islandil († 12. saj)
04.39 - 22.15
04.41 - 22.13
Maarja Magdaleena, Issanda õpilane, madlipäev Ps 30:2–4,13; Rt 1:6–18 (või Ül 3:1–4);2Kr 5:14–18;Jh 20:1–3,11–18; Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta meid pattudest ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse ülestõusmise väes, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
04.43 - 22.11
Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja († 1373) Ps 9:8–12;Õp 31:10–31;1Kr 2:6–12;Mt 13:10–17;
04.45 - 22.08
05.37
04.47 - 22.06
25. juuli
Apostel Jaakobus Vanema päev ehk jaagupipäev Ps 89:2,6,16–18;Jr 45:1–5 (v 1Kn 19:9–18);Ap 11:27–12:3a (v 2Kr 4:7–15);Mt 20:20–23(24–28); Armuline Jumal, me meenutame täna Sinu ees Sinu sulast ja apostlit Jaakobust, esimest jüngrite seas, kes suri märtrina Jeesuse nime pärast. Vala oma Kiriku juhtide peale ennastsalgava teenimise vaimu, mis Sinu väge ja au tunnistab. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1933)
04.49 - 22.04
Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad, annepäev Ps 1:1–3;Sk 2:10–13;Rm 8:28–30;Mt 13:16–17;
04.51 - 22.02
04.54 - 22.00
Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased Jh 12:1-8;
04.56 - 21.58
Olav, Norra kuningas, märter († 1030), olevipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Trk 10:10–14;Ef 2:11–14;Mt 16:24–27;
04.58 - 21.55
05.00 - 21.53
Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja (+ 1556)
16.16
05.03 - 21.51
6. juuli 1415 – Jan Hus suri märtrina Konstanzis
0.11
4.13-22.37
Seitsmevennapäev
4.16
Kohtla-Järve Kogudus Lootus
Palade Priikogudus (135)
Puka Vabakogudus
4.24-22.28
13.11
Sutlepa Baptisti Kogudus
Võru Baptisti Kogudus (110)
4.37-22.16
Eelijapäev
Maarja-Magdaleena päev e madlipäev
5.37
Apostel Jaakobuse päev e jaagupipäev
Hilleste Kristlik Kogudus
Järva-Jaani Vaba Evangeeliumi Peeteli Kogudus
Suigu Vabakogudus
Valkla Baptistikogudus
4.52-22.02
16.16
26. nädaljuuli-heinakuu 2021EESTPALVES: Sillamäe kogudus
Heinamaarjapäev
Sillamäe Jumala Õnnistuse kogudus, 2001
02.-04.07 Vaimulik laulupidu
00:11
27. nädalEESTPALVES: EMK laagrid ja suvekonverents 5.-8. augustil
6. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Korjandus EMK Suvekonverentsi toetuseks
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, †1941
05.-11.07 Generation2 lastelaager
04:13 22:37
04:17
28. nädalEESTPALVES: Aseri kogudus
7. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Aseri kogudus, 1995
12.-18.07 Generation2 teismeliste laager
04:24 22:28
Maretapäev
J. V. Jannsen, rahvusliku liikumise tegelane,† 1890
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, *1898
Tapa kogudus, 1912
13:11
29. nädalEESTPALVES: Tapa kogudus
8. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:37 22:16
Eliapäev
Prohvet Eelija
21.-24.07 Metonoorte noortelaager vanusele 11-14
Madlipäev
Maarja Magdaleena   
05:37
30. nädalEESTPALVES: Reeküla kogudus
9. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Apostel Jaakobus
Reeküla kogudus, 1910
Annepäev
Joakim ja Anna, Neitsi Maarja vanemad
04:51 22:02
Piiskopliku Metodisti Kiriku Aastakonverents Haapsalus, 1921, metodistliku töö iseiseisvumine Eestis
Olevipäev
16:16
† isa Miķelis Krumpāns (1987, Tallinn)
† peapiiskop Kazimierz Świątek (2011, Pinsk)
† isa Leon Abraitis (1930, Taagepera)
† isa Eduard Stephany SJ (1928, Narva-Jõesuu)
† isa Heinrich Neefs SJ (1984, Antverpen)