Kalender juuni 2021
JUUNI JUUNI / jaanikuu
1. Teisipäev
Lastekaitsepäev
Mr. Justin Filosoof jkk. †166
2. Kolmapäev
Konst. üpsk. tunn. Nikifor †828
3. Neljapäev
Mr-d Lukillian, Klaudi, Paula jkk. † 270
4. Reede
Konst. üpsk. Mitrofan †326; mr. Frontaasi †I s.
5. Laupäev
Tüürose pskmr. Dorotei †362
6. Pühapäev
Pimeda pp.
Vg. Vissarion † IV-V s.;
vgmr-d Susanna ja Arhelaja †293
7. Esmaspäev
Anküra pskmr. Teodot †303;
Rooma pskmr. Markellin †304
8. Teisipäev
Smr. Teodor Väeülema säilm. t. 319
9. Kolmapäev
Paasapüha lõpp
Aleksandria üpsk. Kirill †444
10. Neljapäev
ISSANDA TAEVAMINEMISE PÜHA.
Prusa pskmr. Timoteus †361
11. Reede
Ap-d Bartolomeus ja Barnabas †I s.
12. Laupäev
Vg. Onufri Suur †IV s.; Athose vg. Peeter †734; Mõla vg. Onufri †1492
13. Pühapäev
1. kirikukogu pühade isade pp.
Mr. Akiliina †293; Nikosia pskmr. Trifilli †370
14. Esmaspäev
Leinapäev
11 Eesti uusmr-t;
Prh. Eliisa †IX eKr.; Konst. üpsk. Metoodi †846
15. Teisipäev
Prh. Aamos †VII eKr.; mr. Viit †303
16. Kolmapäev
Amathundi psk. imet Tihhon †425
17. Neljapäev
Mr-d Manuel, Sabel ja Ismael †362
18. Reede
Mr-d Leonti, Ipaati ja Teodul †73
19. Laupäev
Vanemate lp., surnute mäl.
Ap. Juudas †I s.; vg. Paissi Suur †V s.
20. Pühapäev
NELIPÜHI, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA.
Patara pskmr. Metoodi †312
21. Esmaspäev
Suve algus kl. 13.07
PÜHA VAIMU PÄEV.
Mr. Julian †305; Ikonioni pskmr. Terenti †I s.
22. Teisipäev
Samosata pskmr. Euseevi †380
23. Kolmapäev
Võidupüha
Mr. Agrippiina †262; Jumalaema Vladimiri pühakuju
24. Neljapäev
Jaanipäev
Ristija Johannese sündimine
25. Reede
Vgmr. Fevroonia †304; Athose vg. Dioniisi †1380
26. Laupäev
Vg. Taavet †VI s.; Jumalaema Tihvini pühakuju
27. Pühapäev
1., kõikide pühade pühapäev
Õigl. salvitooja Johanna †I s.;
vg. Sampson Külalislahke †530
28. Esmaspäev
Kp-d Kiir ja Johannes †311;
Valamo vg-d Sergei ja Herman †X s.
29. Teisipäev
Peeterpaulipäev
Ülemap-d Peetrus †67 ja Paulus †66
30. Kolmapäev
12 apostli koondmälestus
Rm 4:13-25; Mt 7:21-23
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.15 - 22.24
10.24
04.13 - 22.26
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.12 - 22.27
04.11 - 22.29
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
04.10 - 22.30
6. juuni Jeesus ütles: "Kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle." Mt 16:25
04.09 - 22.32
04.08 - 22.33
04.07 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.06 - 22.36
13.53
04.05 - 22.37
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.04 - 22.38
04.04 - 22.39
13. juuni Keegi ütles: "Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!" Aga Jeesus ütles: "Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!" Lk 9:61-62
04.03 - 22.40
04.03 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.02 - 22.41
04.02 - 22.42
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.02 - 22.42
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
06.54
04.02 - 22.43
Nikaia usutunnistus (325)
04.02 - 22.43
20. juuni Jeesus ütles: "Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust!" Mt 9:12-13
04.02 - 22.43
suvi 06.32
04.02 - 22.44
04.02 - 22.44
04.03 - 22.44
24. juuni Ristija Johannese isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: „Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama.“ Lk 1:76
21.40
04.03 - 22.44
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.04 - 22.43
04.04 - 22.43
27. juuni Jeesus ütles: "Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti." Lk 13:2-3
04.05 - 22.43
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
04.06 - 22.42
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
04.06 - 22.42
04.07 - 22.41
17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus
Lastekaitsepäev
Eesti lipu päev
4.08-22.33
13.53
Apostel Barnabas
Kärdla Baptistikogudus
Laitse Kogudus
Mäevalla
Rapla Vabakogudus
Tapa Elava Usu Kogudus
Toronto Baptisti Kogudus
Tõrva Immaanueli Kogudus (100)
Leinapäev (1941)
4.03-22.40
KUSi lõpuaktus
6.54
Elva Baptistikogudus
Kehra Kogudus
Lauka
Leisi Baptisti Kogudus
Ridala Baptisti Kogudus
Tartu Salemi Baptistikogudus
Suve algus 6.32
4.02-22.43
VÕIDUPÜHA
Ristija Johannese sündimise püha e JAANIPÄEV
21.40
Evangeeliumi Kristlaste 116. aastapäev
Avispea Vabakogudus
4.06-22.42
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev e peeterpaulipäev
22. nädaljuuni-jaanikuu 2021EESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
Lyons’i märtrid, † 177
10:24
EESTI LIPU PÄEV
EÜSi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepää kirikus, 1884
23. nädalEESTPALVES: EMK Aastakonverents 11.-13. juunil
2. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:08 22:33
Metodistliku töö algus Eestis, 1907
13:53
Apostel Barnabas   
11.-13.06 EMK aastakonverents
24. nädalEESTPALVES: EMK vaimulikud
3. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
LEINAPÄEV
Eestlaste esimene suurküüditamine, 1941
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, * 1906
04:03 22:40
John Wesley, Inglismaa metodistliku liikumise juht, * 1703
EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus
I Üldlaulupidu Tartus, 1869
06:54
Nikaia usutunnistus, 325
25. nädalEESTPALVES: EMK koguduste juhatused
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
suve algus 06:32
04:02 22:44
VÕIDUPÜHA
Jaanilaupäev
Ristija Johannese sünnipäev   
JAANIPÄEV
21:40
Esimene metodisti jutlustajate konverents Londonis, 1744
John Louis Nuelsen, ÜMK piiskop, † 1946
26. nädalEESTPALVES: Sillamäe kogudus
5. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Seitsmemagajapäev
PÕHISEADUSE PÄEV
28.06-03.07 Generation2 noortelaager
04:06 22:42
Apostlid Peetrus ja Paulus   
Peeterpaulipäev
NARVA KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
24. juuni PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA   
† isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
29. juuni † P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA. (PEETER-PAULIPÄEV)   
TALLINNA TEMPLIPÜHA
Tänane korjandus määratud p. Peetruse andamiks