Kalender detsember 2021
DETSEMBER DETSEMBER / jõulukuu
1. Kolmapäev
Prh. Nahum †VII s. eKr.; õigl. Filaret Armuline †792
2. Neljapäev
Prh. Habakuk †VI s. eKr.;
mr. Miropia †251; vg. Porfiiri †1991
3. Reede
Prh. Sefanja †VII s.eKr.; vg. Johannes Vaikija †558
4. Laupäev
Smr. Varvaara †306; Damaskuse vg. Johannes †776
Vkj. Jumalaema templisseminemise p.
5. Pühapäev
2. advent
24. pp. Vg. Savva Pühitsetu †532
6. Esmaspäev
Nigulapäev
Lüükia Mürra üpsk. imet. Nikolai †345
7. Teisipäev
Milano psk. Ambroosi †397
8. Kolmapäev
Vg. Pataapi †VII s.; ap-d Sosten, Apollos, Kesar jt. †I s.
9. Neljapäev
Õigl. Anna (Jumalaema eostumine); prh. Hanna †XI s. eKr.
Vkj: Väike jüripäev
10. Reede
Mr-d Miinas, Ermogen ja Eugraf †313
11. Laupäev
Vg. Taaniel Sambnik †490
12. Pühapäev
3. advent
25. pp., pühade esivanemate pp.
Trimithundi psk. imet. Spiridon †348
13. Esmaspäev
Luutsinapäev
Mr-d Eustraati, Auksenti, Orest jkk. †296; mr. Luutsia †304
14. Teisipäev
Mr-d Tirs, Leuki ja Kallinik †251;
mr-d Fiilemon, Apollooni, Arian jkk. †286
15. Kolmapäev
Pskmr. Eleuteeri ja mr. Antia †II s.;
vg. Paulus †955; Petsamo vg. Triifon †1583
16. Neljapäev
Prh. Haggai †500 eKr.; õu. Teofana †893
17. Reede
Prh. Taaniel, p-d Anania, Asaria ja Miisael †600 eKr.
18* laupäev
Lp. enne Kristuse sündimise p.
Mr-d Sebastian, Sooja, Tiburti jkk. †288
19. Pühapäev
4. advent
26. pp, pp. enne Kristuse sündimise p.
Mr. Bonifaati †290; vg. Aglaia †IV s.
20. Esmaspäev
EP. Pskmr. Ignaati Jumalakandja †107; Kroonlinna õigl. Joann †1908
21. Teisipäev
Talve algus kl. 17.59
Smr. Juliana †304;
Kiievi metr. Peeter †1326
22. Kolmapäev
Smr. Anastasia †304; mr. Teodota †304
23. Neljapäev
Kreeta 10 mr-t: Eupor, Sotik, Pompei jkk. †250
24. Reede
Jõululaupäev
Kristuse sündimise eelpäev.
Mr. Eugenia †262
Kuninglikud tunnid
25. Laupäev
1. jõulupüha
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA
26. Pühapäev
2. jõulupüha
27. pp., pp. pärast Kristuse sündimise p.
Prh. kuningas Taavet, õigl. Joosep ja Issanda vend Jaakobus.
Jumalaema koondmälestus.
Rakvere prmr. Sergei †1918
27. Esmaspäev
Esimr. üdk. Stefan †34;
vg. tunn. Teodor Märgistatu †840
Metropoliit Stefanuse nimepäev
28. Teisipäev
Süütalastepäev
Nikomeedia 28 000 mr-t:
Glikeeri, Mardooni, Agape jkk. †302
29. Kolmapäev
Petlemma lapsukesed-märtrid.
Vg. Markell †485
30. Neljapäev
Mr. Aniisia †298
31. Reede
PL. Vg. Melania †439
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.51 - 15.29
08.53 - 15.28
08.55 - 15.27
09.43
08.57 - 15.26
5. detsember Jeesus ütles: "Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!" Lk 21:28
08.58 - 15.25
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
09.00 - 15.24
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
09.02 - 15.23
09.03 - 15.22
09.05 - 15.22
09.06 - 15.21
03.36
09.08 - 15.21
12. detsember Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast! Mt 11:5-6
09.09 - 15.20
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
09.10 - 15.20
09.11 - 15.20
09.12 - 15.20
09.13 - 15.20
09.14 - 15.20
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
09.15 - 15.20
19. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
06.36
09.16 - 15.20
09.16 - 15.21
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
talv 17.59
09.17 - 15.21
09.17 - 15.22
09.18 - 15.22
24. detsember Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1 või Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10-11
09.18 - 15.23
25. detsember Ingel ütles karjastele: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." Lk 2:10-11
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
09.18 - 15.24
26. detsember Kui nad viskasid kividega Stefanost, hüüdis ta valjusti: "Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!? Ap 7:59
09.19 - 15.25
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1
04.24
09.19 - 15.26
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.27
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
09.18 - 15.28
09.18 - 15.29
09.18 - 15.30
9.43
2. advent
Nigulapäev
9.00-15.24
Vanematekogu koosolek
Inimõiguste päev
3.35
3. advent
Valga Peeteli Kogudus
9.10-15.20
4. advent
6.35
9.16-15.21
Apostel Tooma päev e toomapäev
Talve algus 17.58
JÕULULAUPÄEV
1. JÕULUPÜHA
2. Jõulupüha
Evangelist Johannese päev
9.18-15.26
4.24
Süütalastepäev
Vana-aasta
48. nädaldetsember-jõulukuu 2021EESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
EMK vaimulike ja nende abikaasade jõuluosadus
09:43
49. nädalEESTPALVES: EMK Lastetöö toimkond ja pühapäevakooli lapsed
ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEV   
Korjandus EMK lastetöö toetuseks
Nigulapäev
Soome iseseisvuspäev
09:00 15:24
Nigulamaarjapäev
Hugo Oengo, EMK superintendent, † 1978
Oskar Luusmaa, EMK koorijuht, helilooja, † 1957
03:36
50. nädalEESTPALVES: EMK Naiste Ühendus
ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEV   
Hugo Oengo, EMK superintendent, * 1907
Luutsinapäev
09:10 15:20
Charles Wesley, metodistliku äratusliikumise juhte, * 1707
51. nädalEESTPALVES: Rehabilitatsioonitöö, SA Heategevusfond Taastõusmine
ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEV   
06:36
09:16 15:21
Apostel Toomas   
Toomapäev
talve algus 17:59
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA EELÕHTU - JÕULUÕHTU   
KRISTUSE SÜNDIMISE 1. PÜHA   
1. JÕULUPÜHA
52. nädalEESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir ja Lastekeskus Tähetorn
KRISTUSE SÜNDIMISE 2. PÜHA
JÕULUAJA 1. PÜHAPÄEV   
Diakon ja esikmärter Stefanos
2. JÕULUPÜHA
Karl Kuum, EMK pastor, †1932
Apostel ja evangelist Johannes
Johannesepäev
09:19 15:26
04:24
Süütalastepäev   
30.12 - 02.01 Metonoorte talvelaager
Vana-aastaõhtu   
† õde Assunta Pešova (1965, Tartu)
† isa Johannes Nawrath SJ (1960, Moravec)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
† õde Aniela Olszewska (1992 Ratowo)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember 4. advendireede   
25. detsember ╬ KRISTUSE SÜNNIPÜHA. SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† peapiiskop Justo Mullor Garcia (2016, Rooma)