Kalender jaanuar 2021
JAANUAR JAANUAR / näärikuu
1. Reede
Uusaasta
Nääripäev
Issanda ümberlõikamine.
Kaisarea üpsk. Vassiili Suur †376
2. Laupäev
Lp. enne jumalailmumise püha
EP. Rooma pst. Silvester †335; Saarovi vg. Serafim †1833
3. Pühapäev
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
30. pp., enne jumalailmumise p.
Prh. Malakia †V s. eKr.; mr. Gordi †IV s.
4. Esmaspäev
70 apostlit. Vg. Teoktist †800
5. Teisipäev
Mr-d Teopempt ja Teona †303
Kuninglikud tunnid
6. Kolmapäev
Kolmekuningapäev
ISSANDA RISTIMISE, JUMALAILMUMISE PÜHA
7. Neljapäev
Ristija Johannese koondmälestus
8. Reede
Tartu pr. mr. Issidor jkk. †1472;
vg. Hozevi Georgi †VII; vg. Domniika †474
9. Laupäev
Lp. pärast jumalailmumise p.
Mr. Polieukt †259; Sebastia psk. Peeter †IV s.
10. Pühapäev
31. pp., pärast jumalailmumispüha
Nüssa psk. Grigoori †395;
Melitene psk. mr. Dometian †601
11. Esmaspäev
Vg. Teodoosi Suur †529
12. Teisipäev
Mr. Tatiana †218; Serbia üpsk. Savva †1235;
Saatse mr-d pr. Vassiili ja Stefan †1919
13. Kolmapäev
Mr-d Ermil ja Stratonik †315
14. Neljapäev
Taliharjapäev
PL. Pskmr. Platon jkk. †1919;
Gruusia apsn. Niina †335
15. Reede
Teeba vg. Paulus †341; vg. Lehtonni Johannes †V s.
16. Laupäev
Ap. Peetruse ahelate kummardamine
17. Pühapäev
Tõnisepäev
32. pp. Vg. Antooni Suur †356
18. Esmaspäev
Aleksandria üpsk-d Atanaasi †373 ja Kirill †444
19. Teisipäev
Vg. Makaari Suur †390;
Efesuse üpsk. Mark †1457
Vkj. Kristuse ristimise p.
20. Kolmapäev
Vg. Eufiimi Suur †473
21. Neljapäev
Vg. tunn. Maksim †662; mr. Agnes †304
22. Reede
Ap. Timoteus †96; vgmr. Anastaasi †628
23. Laupäev
Anküra pskmr. Klement ja mr. Agatangel †312;
24. Pühapäev
33. pp. Vg. Ksenia †457; Peterburi õn. Ksenia †1803
25. Esmaspäev
Paavlipäev
Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390
26. Teisipäev
Vg-d Ksenofon ja Maria †IV-V s.
27. Kolmapäev
Üpsk. Johannes Kuldsuu säilm. t. 438;
Valga pr. mr. Joann †1919
28. Neljapäev
Süüria vg-d Efrem †373 ja Iisak †VII s.
29. Reede
Pskmr. Ignaati säilm. t. 637; vg. Afrat †345
30. Laupäev
Üpsk-d Vassiili, Grigoori ja Johannes
31. Pühapäev
34. pp. Kp-d Kiir ja Johannes †311
1. jaanuar Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti! Hb 13:8
09.17 - 15.32
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
09.17 - 15.34
3. jaanuar Jeesus ütleb: "Kui keegi tahab teha Tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest." Jh 7:17
09.16 - 15.35
09.16 - 15.37
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.15 - 15.38
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
11.37
09.14 - 15.40
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
09.13 - 15.42
09.12 - 15.44
09.11 - 15.46
10. jaanuar Kui ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi. Lk 3:21-22
09.10 - 15.47
09.09 - 15.49
09.08 - 15.52
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
07.00
09.06 - 15.54
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.05 - 15.56
09.04 - 15.58
09.02 - 16.00
17. jaanuar Pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" Mk 1:14-15
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
09.00 - 16.02
08.59 - 16.05
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.57 - 16.07
23.01
08.55 - 16.09
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
08.54 - 16.12
08.52 - 16.14
08.50 - 16.17
24. jaanuar Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34
08.48 - 16.19
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.46 - 16.21
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.44 - 16.24
08.42 - 16.26
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
21.16
08.40 - 16.29
08.38 - 16.31
08.35 - 16.34
31. jaanuar Jeesus ütleb: "Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha." Lk 17:10
08.33 - 16.36
10. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
Vabadussõjas (1918-1920) võidelnute mälestuspäev
Pärnu Sool ja Valgus Kogudus
9.16-15.37
Kristuse ilmumise püha e kolmekuningapäev
11.37
Alliansspalvenädal, 10.-17.01
Kristuse ristimise püha
Antsla EKB Kogudus (95)
9.09-15.50
7.00
Taliharjapäev
Tõnisepäev
8.59-16.05
23.01
Apostel Pauluse pöördumispäev e paavlipäev
8.46-16.21
Holokausti ohvrite mälestuspäev
21.16
1. nädaljaanuar-näärikuu 2021EESTPALVES: Lastekeskus Tähetorn
JEESUSE PÜHA NIME PÄEV   
UUSAASTA
Nääripäev
2. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
JÕULUAJA 2. PÜHAPÄEV   
VABADUSSÕJAS VÕIDELNUTE MÄLESTUSPÄEV
1920 Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõppemine
ISSANDA ILMUMISPÜHA (EPIFAANIA)   
KOLMEKUNINGAPÄEV
2. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja- ja Baltimaade piiskopkond ja piiskop Christian Alsted
ISSANDA RISTIMISPÜHA
ILMUMISAJA 1. PÜHAPÄEV   
Jõhvi Petlemma kogudus, 2000
10.-17.01 Eesti Evangeelse Alliansi palvenädal
09:09 15:49
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise juhte, † 1907
07:00
3. nädalEESTPALVES: Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Kirikute Nõukogu
ILMUMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
Tõnisepäev
Apostel Peetruse tunnistuspäev   
08:59 16:05
23:01
4. nädalEESTPALVES: Kärsa kogudus
ILMUMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Raymond J Wade, ÜMK piiskop, † 1970
Apostel Pauluse pöördumispäev   
Paavlipäev
Olav Pärnamets, EMK superintendent, * 1937
08:46 16:21
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, † 1988
Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestus- päev
Odd Hagen, ÜMK piiskop, † 1970
21:16
Kärsa kogudus, 1991
Kunda Betaania kogudus, 1994
5. nädalEESTPALVES: Kunda kogudus
ILMUMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
ISSANDA AASTA 2021 - ANNO DOMINI MMXXI
Ülemaailmne rahupalvepäev
† isa Jāzeps Grišāns (1986, Riia)
† isa Rudolf Nikl SJ (1990, Münster)
† isa Feliks Wierciński SJ (1940, Bukarest)
† isa Lucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)