Kalender november 2020
NOVEMBER NOVEMBER / talvekuu
1. Pühapäev
21. pp. Aasia kp-d Kosma ja Damian †III s.
2. Esmaspäev
Hingedepäev
Mr-d Akindin, Pigaasi, Elpidifor jkk. †345
3. Teisipäev
Mr-d Akepsima, pr. Joosep ja dk. Aital †IV s.
4. Kolmapäev
Vg. Joanniki Suur †846; Mürra pskmr. Nikander †I s.
5. Neljapäev
Mr-d Galaktion ja Epistimia †III s.
6. Reede
Kosnt. üpsk. tunn. Paulus †350; Hutõni vg. Varlaam †1192
7. Laupäev
Melitine mr-d Hieron, Isihhi, Nikander jkk. †III s.; vg. Laasar †1053
Vkj. Midrosk
8. Pühapäev
22. pp. Peaingel Miikael ja ilmihuta väed
Vkj. Smr. Dimitri
9. Esmaspäev
Mr-d Onisifor ja Porfiiri †III s.; vg. Matroona †492; Egiina psk. imet. Nektaari †1920
10. Teisipäev
Mardipäev, isadepäev
Ap-d Erast, Olimp, Rodion, Sosipater, Kvart ja Terti †I s.
11. Kolmapäev
Mr-d Miinas ja Vikenti †304; vg. tunn. Teodor †826; Tours'i psk. Martin †397
12. Neljapäev
Aleksandria üpsk. Johannes Armuline †620; vg. Niil †V s.
13. Reede
Konst. üpsk. Johannes Kuldsuu †407
14. Laupäev
Ap. Filippus †I s.
Jõulupaastu algus
15. Pühapäev
23. pp. Mr-d Guuri, Samon ja Aviv †IV s.
16. Esmaspäev
Ap. ev. Matteus †I s.
17. Teisipäev
Uus-Kaisarea psk. imet. Grigoori †270
18. Kolmapäev
Mr-d Platon ja Roman †302
19. Neljapäev
Prh. Obadja †IX s.; mr. Varlaam †304
20. Reede
EP. Kümnelinna vg. Grigoori †816; Konst. üpsk. Prokl †446
21. Laupäev
Leemeti-maarjapäev
JUMALAEMA TEMPLISSEMINEMISE PÜHA
22. Pühapäev
24. pp. Ap. Fiilemon jkk. †I s.; mr. Tsetsilia †230
23. Esmaspäev
Ikoonia psk. Amfilooki †394; õu. Neeva Aleksander †1263
24. Teisipäev
Smr-d Katariina (Ekateriina) ja Merkuuri †III s.
25. Kolmapäev
Kadripäev
PL. Rooma pskmr. Klement †101; Aleksandria pskmr. Peeter †311
26. Neljapäev
Vg. Aliipi Sambnik †640; Irkutski psk. Innokenti †1731
27. Reede
Smr. Jaakob Pärslane †421; vg. Pallaadi †VI s.
28. Laupäev
Vgmr. Stefan Uus †767; mr. Irinarh jkk. †303
29. Pühapäev
1. advent
25. pp. Mr-d Paramon ja Filumen †III s.
30. Esmaspäev
Andresepäev
Ap. Andreas Esmakutsutu †62
1. november Jeesus ütles: "Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.? Mt 16:3-4
07.42 - 16.27
2. november Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. Hb 4:9
07.44 - 16.24
07.47 - 16.22
07.49 - 16.19
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
07.52 - 16.17
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
07.54 - 16.14
07.57 - 16.12
8. november Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt 18:18
15.46
07.59 - 16.10
08.02 - 16.07
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
08.04 - 16.05
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12;Js 58:7 - 8:1;1Ts 5:1-11;Mt 25:31-40; Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.07 - 16.03
08.09 - 16.01
08.11 - 15.59
08.14 - 15.56
15. november Jeesus ütleb: "Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35
07.07
08.16 - 15.54
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
08.19 - 15.52
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3;Õp 31:10–31;Hb 13:7–9,15–16;Mt 25:31–40 (v Lk 12:29-34);
08.21 - 15.50
08.24 - 15.48
08.26 - 15.47
08.28 - 15.45
08.31 - 15.43
22. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
06.45
08.33 - 15.41
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17-4:3;Mt 16:13-19;
08.35 - 15.39
08.37 - 15.38
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;Rm 5:1–5;Lk 9:23–26;
08.40 - 15.36
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
08.42 - 15.35
08.44 - 15.33
08.46 - 15.32
29. november Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes! Lk 19:38
08.48 - 15.30
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7;Js 52:7-10;Rm 10:9-18;Mt 4:18-22; Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
11.30
08.50 - 15.29
13. november 1741 – kõik vennastekogudused austavad Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
29. november - Uue kirikuaasta algus
Hingedepäev
ISADEPÄEV
Jausa Kogudus
Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus
Kohtla-Järve Saaroni Baptisti Kogudus
Mardipäev
Vaimulike töötegijate õhtu, Tallinn
GLS juhtimiskonverents, 13.–14.11, Tallinn
Sadala Baptisti Kogudus
Taassünnipäev
Igavikupüha e surnutemälestuspüha
Sillamäe EKB Kogudus Issanda Arm
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus
Kadripäev
Kodanikupäev
1. advent
Valjala Rahu Vabakogudus
Andresepäev
45. nädalnovember-talvekuu 2020EESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
KÕIGI PÜHAKUTE PÜHA   
22. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Kõigi surnute mälestuspäev   
Hingedepäev
07:44 16:24
46. nädalEESTPALVES: Paldiski kogudus
23. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
ISADEPÄEV
Ole Edvard Borgen, ÜMK piiskop, * 1925
15:46
08:02 16:07
Mardipäev
Martin Luther, * 1483
Paldiski kogudus, 1993
Rakvere kogudus, 1920
13.-14.11 GLS juhtimiskonverents
47. nädalEESTPALVES: Rakvere kogudus
24. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
07:07
TAASSÜNNIPÄEV
08:19 15:52
Hans Växby, ÜMK piiskop, * 1944
Christian Alsted, ÜMK piiskop, * 1961
Martin Prikask, EMK superintendent, * 1877
48. nädalEESTPALVES: Aldersgate uuendusliikumine ja palvetöö EMK-s
KUNINGAS KRISTUSE PÜHA VIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS   
06:45
08:35 15:39
Kadripäev
KODANIKUPÄEV
Otto Liebner, EMK superintendent, † 1946
49. nädalEESTPALVES: EMK Lastetöö toimkond ja pühapäevakooli lapsed
ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEV   
Korjandus EMK lastetöö toetuseks
Apostel Andreas   
Andresepäev
11:30
08:50 15:29
† õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)
† isa Miķelis Cakuls (1937, Medvešjegorsk)
† isa Zacharis Anthonisse OFMCap (1985, Nijmegen)