Kalender jaanuar 2020
JAANUAR JAANUAR / näärikuu
1. Kolmapäev
Uusaasta
Nääripäev
Issanda ümberlõikamine.
Kaisarea üpsk. Vassiili Suur †376
2. Neljapäev
EP. Rooma pst. Silvester †335; Saarovi vg. Serafim †1833
3. Reede
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
Prh. Malakia †V s. eKr.; mr. Gordi †IV s.
Kuninglikud tunnid
4. Laupäev
Lp. enne jumalailmumise püha
70 ap-t. Vg. Teoktist †800
5. Pühapäev
29. pp., enne jumalailmumise püha
Mr-d Teopempt ja Teona †303;
vg. Sinklitika †350
6. Esmaspäev
Kolmekuningapäev
ISSANDA RISTIMISE, JUMALAILMUMISE PÜHA
7. Teisipäev
Ristija Johannese koondmälestus
Vkj. Kristuse sündimise p.
8. Kolmapäev
Tartu pr. mr. Issidor jkk. †1472;
vg. Hozevi Georgi †VII; vg. Domniika †474
9. Neljapäev
Mr. Polieukt †259; Sebastia psk. Peetrus †IV s.
10. Reede
Nüssa psk. Grigoori †395;
Melitene psk. mr. Dometian †601
11. Laupäev
Lp. pärast Jumalailmumispüha
Vg. Teodoosi Suur †529
12. Pühapäev
30. pp., pp. pärast jumalailmumispüha
Mr. Tatiana †218; Serbia üpsk. Savva †1235;
Saatse mr-d pr. Vassiili ja Stefan †1919
13. Esmaspäev
Mr-d Ermil ja Stratonik †315
14. Teisipäev
Taliharjapäev
PL. Pskmr. Platon jkk. †1919;
Gruusia apsn. Niina †335
15. Kolmapäev
Teeba vg. Paulus †341; vg. Lehtonni Johannes †V s.
16. Neljapäev
Ap. Peetruse ahelate kummardamine
17. Reede
Tõnisepäev
Vg. Antooni Suur †356
18. Laupäev
Aleksandria üpsk-d Atanaasi †373 ja Kirill †444
19. Pühapäev
31. pp. Vg. Makaari Suur †390;
Efesuse üpsk. Mark †1457
Vkj. Kristuse ristimise p.
20. Esmaspäev
Vg. Eufiimi Suur †473
21. Teisipäev
Vg. tunn. Maksim †662; mr. Agnes †304
22. Kolmapäev
Ap. Timoteus †96; vgmr. Anastaasi †628
23. Neljapäev
Anküra pskmr. Klement ja mr. Agatangel †312;
24. Reede
Vg. Ksenia †457; Peterburi õn. Ksenia †1803
25. Laupäev
Paavlipäev
Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390
26. Pühapäev
Vg-d Ksenofon ja Maria †IV-V s.
27. Esmaspäev
Üpsk. Johannes Kuldsuu säilm. t. 438;
Valga pr. mr. Joann †1919
28. Teisipäev
Süüria vg-d Efrem †373 ja Iisak †VII s.
29. Kolmapäev
Pskmr. Ignaati säilm. t. 637; vg. Afrat †345
30. Neljapäev
Üpsk-d Vassiili, Grigoori ja Johannes
31. Reede
Kp-d Kiir ja Johannes †311
1. jaanuar Jeesus ütleb: "Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda." Jh 14:14
09.18 - 15.31
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
09.18 - 15.32
06.45
09.17 - 15.33
09.17 - 15.35
5. jaanuar Jeesus ütleb: "Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest." Jh 10:27-28
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.16 - 15.37
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
09.15 - 15.38
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
09.15 - 15.40
09.14 - 15.42
09.13 - 15.44
21.21
09.12 - 15.46
09.10 - 15.48
12. jaanuar Johannes tunnistas: "Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja Tema peale jäävat." Jh 1:32
09.09 - 15.50
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
09.08 - 15.52
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.07 - 15.54
09.05 - 15.56
09.04 - 15.58
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
14.58
09.02 - 16.00
09.01 - 16.02
19. jaanuar Jeesus kostis naisele: "Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi." Jh 4:13-14
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.59 - 16.05
08.57 - 16.07
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
08.56 - 16.09
08.54 - 16.12
08.52 - 16.14
23.42
08.50 - 16.17
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.48 - 16.19
26. jaanuar "Me oleme Teda ise kuulnud ning teame nüüd, et Tema on tõesti maailma Päästja." Joh. 4:42
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.46 - 16.22
08.44 - 16.24
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
08.42 - 16.27
08.40 - 16.29
08.38 - 16.32
08.36 - 16.34
12. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
26. jaanuar - Piiblipüha
Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
Vabadussõjas (1918-1920) võidelnute mälestuspäev
Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev
alliansspalvenädal, 6.-12.01
Antsla EKB Kogudus
Pärnu Sool ja Valgus Kogudus (25)
Taliharjapäev
EBFi noorsootöö konverents, 16.-19.01, Tallinn
Tõnisepäev
Apostel Pauluse pöördumispäev e paavlipäev
Holokausti mälestuspäev
1. nädaljaanuar-näärikuu 2020EESTPALVES: Kristlik meediatöö (televisioon, raadio, internet)
JEESUSE PÜHA NIME PÄEV   
UUSAASTA
Nääripäev
VABADUSSÕJAS VÕIDELNUTE MÄLESTUSPÄEV
1920 Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõppemine
06:45
2. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
JÕULUAJA 2. PÜHAPÄEV   
ISSANDA ILMUMISPÜHA (EPIFAANIA)
KOLMEKUNINGAPÄEV   
09:15 15:38
Jõhvi Petlemma kogudus, 2000
21:21
3. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja- ja Baltimaade piiskopkond ja piiskop Christian Alsted
ISSANDA RISTIMISPÜHA
ILMUMISAJA 1. PÜHAPÄEV   
12.-19.01 Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) palvenädal
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise juhte, † 1907
09:08 15:52
Tõnisepäev
14:58
Apostel Peetruse tunnistuspäev   
EMK lastetöö visioonipäev
4. nädalEESTPALVES: Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Kirikute Nõukogu
ILMUMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
08:57 16:07
Raymond J Wade, ÜMK piiskop, † 1970
23:42
Apostel Pauluse pöördumispäev   
Paavlipäev
Olav Pärnamets, EMK superintendent, * 1937
5. nädalEESTPALVES: Kärsa kogudus
ILMUMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, † 1988
Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev
08:44 16:24
Odd Hagen, ÜMK piiskop, † 1970
Kärsa kogudus, 1991
Kunda Betaania kogudus, 1994
ISSANDA AASTA 2020 - ANNO DOMINI MMXX
Ülemaailmne rahupalvepäev
ISSANDA AASTA 2020 - ANNO DOMINI MMXX
† isa Jāzeps Grišāns (1986, Riia)
† isa Rudolf Nikl SJ (1990, Münster)
† isa Feliks Wierciński SJ (1940, Bukarest)
† isa Lucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)