Kalender detsember 2019
1. detsember Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes! Mk 11:9-10
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
8. detsember Jeesus ütleb: "Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada." Lk 12:35-36
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
15. detsember "Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast." Mt 11:11
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
22. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
talv 06.19
24. detsember Vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust. Js 60:2
25. detsember Ingel ütles karjastele: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." Lk 2:10-11
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
26. detsember Jeesus ütleb: "Igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees." Lk 12:8
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1 või Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu. 1Jh 1:2
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
29. detsember Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida Tema kohta räägiti. Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, Tema emale: "Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse." Lk 2:33-34
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
1. detsember - Uue kirikuaasta algus
Valga Peeteli EKB Kogudus
49. nädaldetsember-jõulukuu 2019EESTPALVES: EMK koguduste juhatused
ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEV
08:53 15:28
08:58
Nigulapäev
Soome iseseisvuspäev
50. nädalEESTPALVES: EMK sõpruskogudused ja Eesti Sõbrad USA-s
ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEV   
Nigulamaarjapäev
09:05 15:22
Hugo Oengo, EMK superintendent, † 1978
Oskar Luusmaa, EMK koorijuht, helilooja, † 1957
Hugo Oengo, EMK superintendent, * 1907
07:12
Luutsinapäev
51. nädalEESTPALVES: Metodisti Maailmanõukogu ja MMN Evangelismikomitee direktor Rev. Kimberly D. Reisman; dr H Eddie Fox
ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEV   
09:13 15:19
Charles Wesley, metodistliku äratusliikumise juhte, * 1707
06:57
Apostel Toomas   
Toomapäev
52. nädalEESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir
ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEV   
Hanukka - Templi pühitsemise püha 22. - 30.12
Talve algus 6:19
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA EELÕHTU - JÕULUÕHTU
KRISTUSE SÜNDIMISE 1. PÜHA   
1. JÕULUPÜHA
KRISTUSE SÜNDIMISE 2. PÜHA   
Diakon ja esikmärter Stefanos
2. JÕULUPÜHA
Karl Kuum, EMK pastor, †1932
07:13
Apostel ja evangelist Johannes
Johannesepäev
Süütalastepäev   
09:18 15:22
1. nädalEESTPALVES: Kristlik meediatöö (televisioon, raadio, internet)
JÕULUAJA 1. PÜHAPÄEV   
30.12.2019 - 02.01.2020 eestikeelne noorte talvelaager EELK laagrikeskuses TALU
Vana-aastaõhtu   
09:19 15:28
† õde Assunta Pešova (1965, Tartu)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
† õde Aniela Olszewska (1992, Ratowo)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember 4. advenditeisipäev   
25. detsember KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV