Loosung august 2018
13. august 1727 - vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele