Kalender mai 2023
MAI MAI / lehekuu
1. Esmaspäev
Kevadpüha, volbripäev
Prh. Jeremija †VI e. Kr.; Gruusia õu. Tamaara †1213; vg. Valburg †779
2. Teisipäev
Aleksandria üpsk. Atanaasi Suur †373
3. Kolmapäev
Mr-d Timoteus ja Maura †286; Kiievi vg. Teodoosi †1074
4. Neljapäev
Mr. Pelagia †290; pskmr. Erasm †303
5. Reede
Smr. Irene (Irina) †I–II s.
6. Laupäev
Õigl. Iiob †XX s. e. Kr.; mr. Kallimahh †36
Vkj. Smr. Georgi
7. Pühapäev
Emadepäev
Halvatu pp.
Risti ilmumine Jeruusalemmas 351;
mr. Akaaki †303; vg. Niil †1508
8. Esmaspäev
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
9. Teisipäev
Nigulapäev
Üpsk. Nikolai säilm. t. 1087;
prh. Jesaja †VIII e. Kr.; mr. Kristofor †250
10. Kolmapäev
Viiekümne päeva keskpüha
Ap. Siimon Seloot †I s.; vg. Taissia †IV s.
11. Neljapäev
Aps-d Kirill ja Metoodi †IX s.; prmr. Mooki †295
12. Reede
Konstantia psk. Epifaani †403; Konst. üpsk. Herman †740
13. Laupäev
Mr-d Glikeria ja Laodiiki †177
14. Pühapäev
Samaaria naise pp.
Mr. Issidor †251; mr. Maksim †250 s.
15. Esmaspäev
Vg. Pahhoomi Suur †348;
Pihkva vg-d Eufrosin ja Serapion †XV s.
16. Teisipäev
Vg. Teodor Pühitsetu †368
17. Kolmapäev
Ap. Andronik, p. Juunia jkk. †I s.
18. Neljapäev
Mr-d Teodot, Tekusa, Faina jkk. †249
19. Reede
Prusa pskmr. Patriki, prmr-d Menander, Akaaki ja Polien †100
20. Laupäev
Mr. Talelei jkk. †284; mr. Askla †287; Pihkva õu. Dovmont †1299
21. Pühapäev
Pimeda pp.
Aps-d keiser Konstantin ja Helena †IV s.
22. Esmaspäev
Mr. Vasilisk †308
23. Teisipäev
Sünnada psk. tunn. Miikael †821
24. Kolmapäev
Paasapüha lõpp
Vg. sambnik Siimeon †596;
mr-d Meleeti, Serapion, Susanna jkk. †138; mr. Kristjan †II s.
25. Neljapäev
ISSANDA TAEVAMINEMISE PÜHA
Ristija Johannese pea 3. leidmine 850
26. Reede
Ap-d Karp ja Alfeus †I s.
27. Laupäev
Pskmr. Terapont †III s.; tunn. Joann †1730
28. Pühapäev
1. nelipühi (riigipühana)
1. kirikukogu pühade isade pp.
Psk. tunn. Nikita †IX s.; mr. Helikoniida †244
29. Esmaspäev
Vgmr. Teodosia †730;
30. Teisipäev
Vg. Iisak †383; p. Makriina †IV s.
31. Kolmapäev
Ap. Erm † I s.; mr. Ermi †130
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev Ps 145:3-7;Js 30:15–21;1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10);Jh 14:1-14; Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.22 - 21.16
Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373) Srk 4:20-28;Mt 10:24-27;
05.20 - 21.18
05.17 - 21.21
05.14 - 21.23
20.34
05.12 - 21.25
05.09 - 21.28
7. mai Jeesus ütles: "Ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid Sinu omad, ja Sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud Sinu sõna." Jh 17:6
05.07 - 21.30
05.04 - 21.32
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760) Jh 13:34-35;
05.02 - 21.35
04.59 - 21.37
04.57 - 21.40
17.28
04.54 - 21.42
04.52 - 21.44
14. mai Jeesus õpetas: "Kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!" Mt 6:6
Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril) Ps 145:3–7;Js 22:15–25;Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7);Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30); Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006
04.50 - 21.47
04.48 - 21.49
04.45 - 21.51
04.43 - 21.53
18. mai See, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Ef 4:10
Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160) Lk 9:23-26;
04.41 - 21.56
18.53
04.39 - 21.58
04.37 - 22.00
21. mai Pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: "Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!" Jh 7:37
04.35 - 22.02
04.33 - 22.04
Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)
04.31 - 22.06
04.29 - 22.08
Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Õp 3:13–20;2Kr 1:3–7;Mt 25:14–23;
Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)
04.27 - 22.10
Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605) 1Ts 2:2b-8;Mt 13:31-33;
04.25 - 22.12
18.22
04.23 - 22.14
28. mai Jeesus ütles: "Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu. Jh 14:15-17
04.22 - 22.16
04.20 - 22.18
04.18 - 22.20
Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil) Ps 113:1–8;Sf 3:14–18 (Js 11:1–5);Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7);Lk 1:39–49(50–56); Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)
04.17 - 22.22
3. mai 1728 – Algas loosungite väljaandmine Herrnhutis
14. mai - Misjoniohvri nädal
21. mai - Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal)
KEVADPÜHA
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev e viilipipäev
EKB Liidu aastakonverents, 5.–6.05
Tartu
Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev
Euroopa päev (lipuheiskamise päev)
EMADEPÄEV (lipuheiskamise päev)
Kiviõli Baptistikogudus
Kristuse taevaminemise püha
Lihula Baptistikogudus (40)
Mooste Baptistikogudus
Palivere Vabakogudus
Tallinna Kalju Baptistikogudus
Tapa EKB Kogudus
Valga Betaania Baptistikogudus
Vanematekogu koosolek
1. NELIPÜHA
Sõbralt Sõbrale ja misjoni pühapäev
Rakvere Karmeli Kogudus
2. nelipüha
18. nädalmai-lehekuu 2023EESTPALVES: Tallinna Uue Alguse kogudus
Kevadpüha
Volbripäev
05:22 21:16
Apostlid Filippus ja Jaakobus
20:34
19. nädalEESTPALVES: Jõhvi kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 5. PÜHAPÄEV   
05:04 21:32
Euroopa päev
Jõhvi kogudus, 1971
Nurgakivi asetamine esimesele metodisti kirikule Bristolis, Inglismaal, 1739
17:28
20. nädalEESTPALVES: Eesti Sõbrad (USA), World Evangelism ja EMK sõpruskogudused
ÜLESTÕUSMISAJA 6. PÜHAPÄEV   
Emadepäev
Iisraeli riigi väljakuulutamine, 1948
Edgar Blake, ÜMK piiskop, † 1943
04:48 21:49
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
18:53
Nikaia kirikukogu algus, 325
Robert Tšerenkov, EMK superintendent *1979
21. nädalEESTPALVES: EMK superintendent
ÜLESTÕUSMISAJA 7. PÜHAPÄEV   
04:33 22:04
John Wesley Aldersgate'i kogemus, 1738
Villem Reiman, pastor, rahvusliku liikumise tegelane, † 1917
18:22
22. nädalEESTPALVES: EMK ajakiri Koduteel
NELIPÜHA   
Martin Kuigre, EMK superintendent, † 1975
04:20 22:18
Neitsi Maarja külaskäik
4. paasaesmaspäev   R: Issand, kinnita meie kätetööd.
† isa Andrejs Pavlovskis OFMCap (2000, Riia)
† peapiiskop Julians Vaivods (1990, Riia)
28. mai ╬ NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA