Kalender oktoober 2023
OKTOOBER OKTOOBER / viinakuu
1. Pühapäev
17. pp. Jumalaema kaitsmise püha
Ap. Anania †I s.; vg. Roman Kauniltlaulja †556
2. Esmaspäev
Pskmr. Kiprian ja mr. Justiina †304; Kpm. Andreas †936
3. Teisipäev
Ateena pskmr. Dionissi ja prmr. Rustik †96
4. Kolmapäev
Ateena psk. Hierotei †I s; mr. Veronika †305
5. Neljapäev
Mr. Haritiina †304; mr. Mamelhta †344
6. Reede
Ap. Toomas †I s.
7. Laupäev
Mr-d Sergei ja Vakh †290;
pskmr. Julian ja dk. mr. Kesaari †I s.
8. Pühapäev
Lõikustänupüha
18. pp.
Antiookia mr. Pelagia †303; vg. Taissia †IV s.
9. Esmaspäev
Ap. Jaakobus Alfeuse poeg †I s.; vg-d Andronik ja Atanasia †V s.
10. Teisipäev
Mr-d Eulampi ja Eulampia †303
11. Kolmapäev
Ap. dk. Filippus †I s.; mr-d Sinaiida
ja Filonilla †I s.; vg. psk. tunn. Teofan †850
12. Neljapäev
Mr-d Proob, Tarahh ja Andronik †304; Riia pskmr. Joann †1934
13. Reede
Mr-d Karp, Papil, Agatodor ja Agatonike †251
14. Laupäev
Mr-d Nasaari, Gervaasi, Protaasi ja Kelsi †60
Vkj. Jumalaema kaitsmise p.
15. Pühapäev
19. pp., VII üleilmse kirikukogu pühade isade pp.
Vg. Eufiimi Uus †889; pskmr. Lukian †312
16. Esmaspäev
Mr. Longin Sajapealik †I s.;
Riia psk. tunn. Agafangel †1928
17. Teisipäev
Prh. Hoosea †IX s. e. Kr.; vgmr. Andreas †767
18. Kolmapäev
Ap. ev. Luukas †I s.
19. Neljapäev
Prh. Joel †IX s. e. Kr.; mr. Uar jkk. †307
20. Reede
Smr. Arteemi †362
21. Laupäev
Hõimupäev, Dimitri vanemate lp.
Vg. Hilarion Suur †371; Oudova vg. Hilarion †1476; Kölni mr. Ursula jkk. †IV s.
22. Pühapäev
20. pp.
Hierapoli psk. aps. imet. Averki †167
23. Esmaspäev
Ap. Jaakobus, Issanda vend †I s.
24. Teisipäev
Mr. Areta jkk. †523;
Jumalaema pühakuju „Kõigi kurbade rõõm”
25. Kolmapäev
Mr-d Markian ja Martiiri †355; õigl. Tabiita †I s.
26. Neljapäev
Smr. Dimitri Mürritulvaja †306
27. Reede
Mr. Nestor †306; mr. Kapitoliina †304
28. Laupäev
Mr-d Terenti ja Neonilla jkk. †249;
vg. Stefan †IX s.; smr. Paraskeeva † III s.
29. Pühapäev
Üleminek talveajale
21. pp.
Vgmr. Anastasia †III s.; vg-d Aabraham ja Maria †360
30. Esmaspäev
Mr-d Sinoovi ja Sinoovia †285
31. Teisipäev
Ap-d Stahhi, Apelli, Ampli, Urban, Narkiss ja Aristovul †I s.;
mr. Epimahh †250
1. oktoober Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Kl 2:16-17
07.25 - 18.56
07.27 - 18.53
07.29 - 18.50
Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja († 1226) Gl 6:14-18;Lk 12:22-34;
07.32 - 18.47
† 1977 Alfred Tooming, EELK peapiiskop 1967–77
07.34 - 18.44
16.48
07.36 - 18.41
07.39 - 18.38
8. oktoober Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21
07.41 - 18.35
Denis e Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid († u 250) Ps 117;Ef 4:1–7,11–13;Mt 23:8–12;
07.43 - 18.32
07.46 - 18.29
07.48 - 18.26
07.50 - 18.24
07.53 - 18.21
20.55
07.55 - 18.18
15. oktoober Jeesus küsis mehelt, kelle ta oli tervendanud: "Kas sa usud Inimese Pojasse?? Too kostis: "Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda.? Jeesus ütles talle: "Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.? Jh 9:35-37
07.58 - 18.15
08.00 - 18.12
Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter († u 115) Fl 3:7-12;Jh 6:52-58;
08.02 - 18.09
Evangelist Luuka päev ehk luukapäev Ps 1:1-3;Js 35:3–6 (v Js 43:8–13);2Tm 4:5–11;Lk 1:1–4; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.05 - 18.07
08.07 - 18.04
Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida–Aafrikas, märtrid († 1896)
08.10 - 18.01
Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses († 1970)
08.12 - 17.58
22. oktoober Jeesus ütles läkitatutele: "Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: "Rahu olgu sellele kojale!?" Lk 10:3,5
06.29
08.15 - 17.55
† 1986 Edgar Hark, EELK peapiiskop 1978–86
08.17 - 17.53
08.19 - 17.50
08.22 - 17.47
08.24 - 17.45
Misjonipüha
08.27 - 17.42
Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev Ps 89:2,6,16–18;Js 28:14–16;Ef 2:19–22;Jh 15:7–11; Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
23.24
08.29 - 17.39
29. oktoober Jeesus ütles: "Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.? Mt 16:3-4
Rudolf Tobias, organist ja helilooja († 1918)
talveaeg 03.00
07.32 - 16.37
07.34 - 16.34
31. oktoober Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46
07.37 - 16.32
Lõikustänupüha
Nõmme Baptistikogudus (130)
Kolletamispäev
Harju Kogudus
Jõgeva Baptistikogudus
Loksa Baptisti Kogudus
Paide Baptistikogudus
Tallinna Allika Baptistikogudus
Tallinna Mosaiik Kogudus
Tartu Kolgata Baptistikogudus
Evangelist Luuka päev e luukapäev
Hõimupäev (lipuheiskamise päev)
Hõimurahvaste palvepäev
Kuressaare Siioni Kogudus
Tartu International Fellowship
K13 – Kristlik kogukond Ülemistes
KUSi sügiskonverents, 27.-28.10
Evangelistide Siimona ja Juuda päev e simunapäev
Üleminek talveajale
Rakke Kogudus
Tartu Kristlik Risttee Kogudus
Usupuhastuspüha (1517)
40. nädaloktoober-viinakuu 2023EESTPALVES: Võru Elupuu kogudus
19. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Võru Elupuu kogudus, 1994
07:27 18:53
16:48
41. nädalEESTPALVES: Aldersgate uuendusliikumine ja palvetöö EMK-s
20. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Lõikustänupüha
07:43 18:32
13.-14.10 EMK vaimulike osadus- ja õppepäevad
20:55
42. nädalEESTPALVES: Koguduste rajamine. Uue venekeelse koguduse rajamine Tallinnas
21. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Vassili Prii, EMK pastor, märter, *1909
08:00 18:12
Luukapäev
Evangelist Luukas
Hõimupäev
43. nädalEESTPALVES: Kohtla-Järve Kolgata kogudus
22. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
06:29
Kohtla-Järve Kolgata kogudus, 1994
08:17 17:53
Jaakobus Jeruusalemmast, Issanda vend, märter
Chalkedoni kirikukogu, 451
27.-28.10 Noortejuhtide koolitus Kasvulava
Simunapäev
Apostlid Siimon ja Juudas
Tartu Püha Luuka kogudus, 1923
23:24
44. nädalEESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
23. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Üleminek talveajale
Ajakirja Koduteel veebinar
07:34 16:34
Hugo Lepnurm, helilooja, organist ja pedagoog, * 1914
Reformatsioonipäev
Usupuhastuspüha
† peapiiskop Antonijs Springovičs (1958, Riia)
Roomas algab Sinodaalsuse sinod (4-29.10.2023)
† õde Celesta Štohanzlova (1992, Kraliky)
† isa Robert Lenzbauer OFMCap (1979, München)
Ülemaailmne misjonipäev
† õde Salvatora Belikova (2000, Kraliky)