Kalender aprill 2019
7. aprill Ülempreester Kaifas ütles Jeesuse kohta: "Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub." Jh 11:50
Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis
14. aprill Jeesus ütles: "Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja." Jh 12:23-24
Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560) Ef 3:8-12
Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109) Trk 9:13-18   Rm 5:8-11
22. aprill Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34
Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)
Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev Ps 126   Jr 11:18–20   2Tm 2:3–13   Jh 15:18–21
Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)
† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (või Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (või Mk 1:1-4,14-15) Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)
28. aprill Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: "Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.? Jh 20:20-21
Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380) Õp 8:1,6-11   Ef 4:1-3
Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)
Kilingi-Nõmme Vabakogudus
Tallinna Korea Püha Vaimu Kogudus
Tallinna Mähe Baptistikogudus
14. aprill PALMIPUUDEPÜHA e ISSANDA KANNATUSPÜHAPÄEV   
Ülemaailmne noorsoopäev
18. aprill Suur Neljapäev   
† isa Vassily Charles Bourgeois SJ (1963, São Paulo)
† isa Tadeusz Kraus OFMCap (1977, Krakov)
19. aprill SUUR REEDE. ISSANDA KANNATAMISPÄEV   
Tänane annetus on Püha Maa jaoks.
20. aprill VAIKNE LAUPÄEV
SILLAMÄE KIRIKU TEMPLIPÜHA