Kalender veebruar 2018
2. veebruar Jeesus ütles: „Valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb.“ Jh 12:35
Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, märter († 1749)
Ansgar, Hamburgi ja Breemeni piiskop, skandinaavlaste misjonär († 865) Js 52:7-10   Rm 10:11-15
4. veebruar Jeesus ütles: "Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema." Mt 13:33
11. veebruar Jeesus ütles oma jüngritele: "Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane." Mk 10:43-44
Vastlapäev
Kyrillos, munk († 869), ja Methodios, piiskop († 885), slaavlaste misjonärid Ps 96:1–3,7–8a   Mk 16:15–20
18. veebruar Kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja Ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja Ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid Teda. Mk 1:12-13
Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator († 1546) Rm 1:16-17   Jh 15:1-11
Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator († 1586), ja David Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline († 1603), kiriku reformijad ja kirikuelu edendajad
Polykarpos, Smyrna piiskop, märter († 155) Ilm 2:8-11
Iseseisvuspäev 5Ms 8:10–18 (või Kg 9:13–18)   Rm 13:1–10 (või Ap 17:24–30)   Jh 8:31–36 (või Mt 20:25–28); Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
25. veebruar Jeesus ütles Siimonale: "Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.? Lk 7:47
14. veebruar - Algab kannatusaeg
25. veebruar - Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
Evangeeliumi Kristlaste Pärnu Saalemi Vabakogudus, Tallinna Mustamäe Kristlik Vabakogudus, Tartu International Fellowship
Haapsalu Baptistikogudus
† isa Paweł Kontny SChr (1945, Lędziny)
Ülemaailmne pühendunud elu päev
† isa Vincas Dejnis (1951, Orland Park)
† peapiiskop Eduard Profittlich SJ (1942, Kirov)
† isa Henri Alphonse Werling SJ (1961, Esna)