Kalender mai 2016
1. mai Jeesus ütles jüngritele: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel.“ Jh 16:23
05.21 - 21.17
05.18 - 21.19
05.16 - 21.21
05.13 - 21.24
5. mai See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat. Ap 1:11
05.10 - 21.26
22.29
05.08 - 21.29
05.06 - 21.31
8. mai Jeesus ütles: „Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust.“ Jh 15:26
05.03 - 21.33
05.01 - 21.36
04.58 - 21.38
04.56 - 21.40
04.54 - 21.43
20.02
04.51 - 21.45
04.49 - 21.47
15. mai Jeesus ütles: „Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ Jh 14:27
04.47 - 21.50
04.45 - 21.52
04.42 - 21.54
04.40 - 21.56
04.38 - 21.59
04.36 - 22.01
04.34 - 22.03
22. mai Jeesus ütles: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim.“ Jh 3:5-6
00.14
04.32 - 22.05
04.30 - 22.07
04.28 - 22.09
04.27 - 22.11
04.25 - 22.13
04.23 - 22.15
04.21 - 22.17
29. mai Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks! Lk 16:31
15.12
04.20 - 22.19
04.18 - 22.21
04.17 - 22.22
1. mai - Misjoniohvri nädal
3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
8. mai - Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal)