Kalender november 2016
07.42 - 16.26
07.44 - 16.24
07.47 - 16.21
07.49 - 16.19
07.52 - 16.17
6. november Jeesus pöördus ja sõnas naist nähes: „Tütar, ole julge, sinu usk on su päästnud!” Ja naine sai terveks selsamal hetkel. Mt 9:22
07.54 - 16.14
21.51
07.57 - 16.12
07.59 - 16.10
08.02 - 16.07
08.04 - 16.05
08.06 - 16.03
08.09 - 16.01
13. november Jeesus ütleb: "Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!" Mt 25:13
08.11 - 15.59
15.52
08.14 - 15.56
08.16 - 15.54
08.19 - 15.52
08.21 - 15.50
08.23 - 15.49
08.26 - 15.47
20. november Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Mt 25:32
08.28 - 15.45
10.33
08.30 - 15.43
08.33 - 15.41
08.35 - 15.40
08.37 - 15.38
08.39 - 15.36
08.42 - 15.35
27. november Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes! Mk 11:9-10
08.44 - 15.33
08.46 - 15.32
14.18
08.48 - 15.31
08.50 - 15.29
6. november - .
13. november 1741 - kõik vennastekogudused austavad Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
27. november - Uue kirikuaasta algus