Kalender detsember 2023
DETSEMBER DETSEMBER / jõulukuu
1. Reede
Prh. Nahum †VII s. e. Kr.; õigl. Filaret Armuline †792
2. Laupäev
Prh. Habakuk †VI s. e. Kr.;
mr. Miropia †251; vg. Porfiiri †1991
3. Pühapäev
2. advent
26. pp.
Prh. Sefanja †VII s. e. Kr.; vg. Johannes Vaikija †558
4. Esmaspäev
Smr. Varvaara †306;
Damaskuse vg. Johannes †776
Vkj. Jumalaema templisseminemise p.
5. Teisipäev
Vg. Savva Pühitsetu †532
6. Kolmapäev
Nigulapäev
Lüükia Mürra üpsk. imet. Nikolai †345
7. Neljapäev
Milano psk. Ambroosi †397
8. Reede
Vg. Pataapi †VII s.;
ap-d Sosten, Onisifor, Tihhik jt. †I s.
9. Laupäev
Õigl. Anna (Jumalaema eostumine); prh. Hanna †XI s. e. Kr.
Vkj: Väike jüripäev
10. Pühapäev
3. advent
27. pp.
Mr-d Miinas, Ermogen ja Eugraf †313
11. Esmaspäev
Vg. Taaniel Sambnik †490
12. Teisipäev
Trimithundi psk. imet. Spiridon †348
13. Kolmapäev
Luutsinapäev
Mr-d Eustraati, Auksenti, Eugen, Mardaari ja Orest †296; mr. Luutsia †304
14. Neljapäev
Mr-d Tirs, Leuki ja Kallinik †251;
mr-d Fiilemon, Apollooni, Arian jkk. †286
15. Reede
Pskmr. Eleuteeri ja mr. Antia †II s.;
vg. Paulus †955; Petsamo vg. Triifon †1583
16. Laupäev
Prh. Haggai †500 e. Kr.; õu. Teofana †893
17. Pühapäev
4. advent
28. pp., pühade esivanemate pp.
Prh. Taaniel, p-d Anania, Asaria ja Miisael †600 e. Kr.
18. Esmaspäev
Mr-d Sebastian, Sooja, Markus jkk. †288
19. Teisipäev
Mr. Bonifaati †290; vg. Aglaia †IV s.
20. Kolmapäev
EP. Pskmr. Ignaati Jumalakandja †107; Kroonlinna õigl. Joann †1908
21. Neljapäev
Smr. Juliana †304;
Kiievi metr. Peeter †1326
22. Reede
Talve algus 5.28
Smr. Anastasia †304; mr. Teodota †304 Kuninglikud tunnid
23. Laupäev
Lp. enne Kristuse sündimise p.
Kreeta 10 mr-t: Teodul, Eunukian, Agatopod jkk. †250
24. Pühapäev
Jõululaupäev
29. pp., pp. enne Kristuse sündimise p.
Kristuse sündimise eelpäev
Mr. Eugenia †262
25. Esmaspäev
1. jõulupüha
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA
26. Teisipäev
2. jõulupüha
Prh. kuningas Taavet, õigl. Joosep ja Issanda vend Jaakobus.
Jumalaema koondmälestus
Rakvere prmr. Sergei †1918
27. Kolmapäev
Esimr. üdk. Stefan †34;
vg. tunn. Teodor Märgistatu †840
Metropoliit Stefanuse nimepäev
28. Neljapäev
Süütalastepäev
Nikomeedia 28 000 mr-t: Glikeeri, Indes, Teofiile jkk. †302
29. Reede
Petlemma lapsukesed-märtrid; vg. Markell †485
30. Laupäev
Mr. Aniisia †298
Lp. pärast Kristuse sündimise p.
Lp. enne jumalailmumise p.
31. Pühapäev
30. pp., pp. enne jumalailmumise p.
PL. Vg. Melania †439
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.50 - 15.29
08.52 - 15.28
3. detsember Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes! Lk 19:38
08.54 - 15.27
08.56 - 15.26
07.49
08.57 - 15.25
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
08.59 - 15.24
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
09.01 - 15.23
09.02 - 15.23
09.04 - 15.22
10. detsember Jeesus ütleb: „Otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.“ Lk 17:24
09.05 - 15.21
09.07 - 15.21
09.08 - 15.21
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
01.32
09.10 - 15.20
09.11 - 15.20
09.12 - 15.20
09.13 - 15.20
17. detsember Ristija Johannes lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.“ Jh 1:23
09.14 - 15.20
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
09.15 - 15.20
20.39
09.15 - 15.20
09.16 - 15.21
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
09.17 - 15.21
talv 05.28
09.17 - 15.22
09.18 - 15.22
24. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
09.18 - 15.23
25. detsember Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. 1Jh 4:10
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
09.18 - 15.23
26. detsember Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. Ps 116:15,17
09.19 - 15.24
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1
02.33
09.19 - 15.25
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.26
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
09.19 - 15.27
09.18 - 15.29
31. detsember
09.18 - 15.30
3. detsember - Uue kirikuaasta algus
1. advent
Vanematekogu koosolek
Nigulapäev
2. advent
inimõiguste päev
Valga Peeteli Kogudus
3. advent
Apostel Tooma päev e toomapäev
Talve algus 5.28
4. advent
JÕULULAUPÄEV
1. JÕULUPÜHA
2. JÕULUPÜHA
Evangelist Johannese päev
Süütalastepäev
Vana-aasta
48. nädaldetsember-jõulukuu 2023EESTPALVES: EMK Naiste Ühendus
49. nädalEESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEV   
KIRIKUAASTA ALGUS   
08:56 15:26
07:49
Nigulapäev
Soome iseseisvuspäev
Nigulamaarjapäev
EMK vaimulike ja nende abikaasade advendiosadus
50. nädalEESTPALVES: EMK Lastetöö toimkond ja pühapäevakooli lapsed
ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEV   
Hugo Oengo, EMK superintendent, † 1978
Oskar Luusmaa, EMK koorijuht, helilooja, † 1957
Korjandus EMK laste- ja noortetöö toetuseks
09:07 15:21
Hugo Oengo, EMK superintendent, * 1907
Luutsinapäev
01:32
51. nädalEESTPALVES: EMK kaplanid kinnipidamisasutustes ja Kaitseliidus
ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEV   
Charles Wesley, metodistliku äratusliikumise juhte, * 1707
Hanukka - Templi pühitsemise püha 18 - 26.12
09:15 15:20
20:39
Toomapäev
Apostel Toomas
talve algus 05:28
52. nädalEESTPALVES: Evangeeliumi levimine Eestimaal
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA EELÕHTU - JÕULUÕHTU   
ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEV
KRISTUSE SÜNDIMISE 1. PÜHA   
1. Jõulupüha
09:18 15:23
KRISTUSE SÜNDIMISE 2. PÜHA   
2. Jõulupüha
Diakon ja esikmärter Stefanos
Karl Kuum, EMK pastor, †1932
Johannesepäev
Apostel ja evangelist Johannes
02:33
Süütalastepäev
30.12-2.01 Noorte talvelaager
53. nädalEESTPALVES: EMK misjonitöö
JÕULUAJA 1. PÜHAPÄEV
Vana-aastaõhtu
† õde Assunta Pešova (1965, Tartu)
† Johannes Nawrath SJ (1960, Moravec)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
† õde Aniela Olszewska (1992, Ratowo)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember ╬ ADVENDI 4. PÜHAPÄEV   
25. detsember ╬ KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† peapiiskop Justo Mullor Garcia (2016, Rooma)