Kalender november 2023
NOVEMBER NOVEMBER / talvekuu
1. Kolmapäev
Aasia kp-d Kosma ja Damian †III s.
2. Neljapäev
Hingedepäev
Mr-d Akindin, Pigaasi, Elpidifor jkk. †345
3. Reede
Mr-d Akepsima, pr. Joosep ja dk. Aital †IV s.
4. Laupäev
Vg. Joanniki Suur †846; Mürra pskmr. Nikander †I s.
Vkj. Midrosk
5. Pühapäev
22. pp.
Mr-d Galaktion ja Epistimia †III s.; Novgorodi üpsk. Joona †1470
6. Esmaspäev
Konst. üpsk. tunn. Paulus †350; Hutõni vg. Varlaam †1192
7. Teisipäev
Melitine mr-d Hieron, Teogen, Dukiti jkk. †III s.; vg. Laasar †1053
8. Kolmapäev
Peaingel Miikael ja ilmihuta väed
Vkj. Smr. Dimitri
9. Neljapäev
Mr-d Onisifor ja Porfiiri †III s.;
vg. Matroona †492; vg. Teoktista †881; Egiina psk. imet. Nektaari †1920
10. Reede
Mardipäev
Ap-d Erast, Olimp, Rodion, Sosipater, Kvart ja Terti †I s.
11. Laupäev
Mr-d Miinas ja Vikenti †304; vg. tunn. Teodor †826; Tours’i psk. Martin †397
12. Pühapäev
Isadepäev
23. pp.
Aleksandria üpsk. Johannes Armuline †620; vg. Niil †V s.
13. Esmaspäev
Konst. üpsk. Johannes Kuldsuu †407
14. Teisipäev
Ap. Filippus †I s.
Jõulupaast
15. Kolmapäev
Mr-d Guuri, Samon ja Aviv †IV s.
16. Neljapäev
Taassünni päev
Ap. ev. Matteus †I s.
17. Reede
Uus-Kaisarea psk. imet. Grigoori †270; Whitby vg. Hilda †680
18. Laupäev
Mr-d Platon ja Roman †302; mr-d Sakkeus ja Alfeus †303
19. Pühapäev
24. pp.
Prh. Obadja †IX s. e. Kr.; mr. Varlaam †304
20. Esmaspäev
EP. Kümnelinna vg. Grigoori †816; Konst. üpsk. Prokl †446
21. Teisipäev
Leemeti-maarjapäev
JUMALAEMA TEMPLISSEMINEMISE PÜHA
22. Kolmapäev
Ap. Fiilemon jkk. †I s.; mr. Tsetsilia †230
23. Neljapäev
Ikoonia psk. Amfilooki †394; õu. Neeva Aleksander †1263
24. Reede
Smr-d Katariina (Ekateriina) ja Merkuuri †III s.
25. Laupäev
Kadripäev
PL. Rooma pskmr. Klement †101; Aleksandria pskmr. Peeter †311
26. Pühapäev
1. advent
25. pp.
Vg. Aliipi Sambnik †640; Irkutski psk. Innokenti †1731
27. Esmaspäev
Smr. Jaakob Pärslane †421;
vg. Pallaadi †VI s.; vg. Pinufri †IV s. Jumalaema pühakuju „Imetäht”
28. Teisipäev
Vgmr. Stefan Uus †767; mr. Irinarh jkk. †303
29. Kolmapäev
Mr-d Paramon ja Filumen †III s.
30. Neljapäev
Andresepäev
Ap. Andreas Esmakutsutu †62
1. november Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ilm 21:3-4
07.39 - 16.29
2. november Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. Hb 4:9
07.42 - 16.26
07.44 - 16.24
07.47 - 16.21
5. november Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt 18:18
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
10.37
07.49 - 16.19
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
07.52 - 16.17
07.54 - 16.14
07.57 - 16.12
07.59 - 16.10
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
08.02 - 16.07
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12;Js 58:7 - 8:1;1Ts 5:1-11;Mt 25:31-40; Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.04 - 16.05
12. november
08.07 - 16.03
11.27
08.09 - 16.01
08.12 - 15.58
08.14 - 15.56
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
08.16 - 15.54
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3;Õp 31:10–31;Hb 13:7–9,15–16;Mt 25:31–40 (v Lk 12:29-34);
08.19 - 15.52
08.21 - 15.50
19. november Jeesus ütleb: "Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35
08.24 - 15.48
12.50
08.26 - 15.46
08.28 - 15.45
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
08.31 - 15.43
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17-4:3;Mt 16:13-19;
08.33 - 15.41
08.35 - 15.39
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;Rm 5:1–5;Lk 9:23–26;
08.37 - 15.38
26. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
08.40 - 15.36
11.16
08.42 - 15.35
08.44 - 15.33
08.46 - 15.32
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7;Js 52:7-10;Rm 10:9-18;Mt 4:18-22; Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.48 - 15.31
13. november 1741 – Kõik vennastekogudused austavad Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
Hingedepäev
RUUT Kogudus
Mardipäev
ISADEPÄEV (lipuheiskamise päev)
Jausa Kogudus
Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus
Kohtla-Järve Saaroni Baptisti Kogudus
Taassünni päev (1988)
Sadala Baptisti Kogudus
Sillamäe Kogudus Issanda Arm
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus (15)
Kadripäev
Igavikupühapäev e surnutemälestuspüha
Valjala Rahu Vabakogudus
Apostel Andrease päev e andresepäev
44. nädalnovember-talvekuu 2023EESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
KÕIGI PÜHAKUTE PÜHA   
Rakvere kogudus, 1920
Hingedepäev
Kõigi surnute mälestuspäev
45. nädalEESTPALVES: Rakvere kogudus
24. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
10:37
07:52 16:17
Ole Edvard Borgen, ÜMK piiskop, * 1925
Mardipäev
Martin Luther, * 1483
Paldiski kogudus, 1993
10.-11.11 Global Leadership Summit juhtimiskonverents
46. nädalEESTPALVES: Paldiski kogudus
25. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Isadepäev
11:27
08:09 16:01
Taassünnipäev
Hans Växby, ÜMK piiskop, * 1944
Christian Alsted, ÜMK piiskop, * 1961
47. nädalEESTPALVES: Väljaanne Päevasõna
26. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Martin Prikask, EMK superintendent, * 1877
12:50
08:26 15:46
Kadripäev
48. nädalEESTPALVES: EMK Naiste Ühendus
KUNINGAS KRISTUSE PÜHA   
VIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS   
Kodanikupäev
Otto Liebner, EMK superintendent, † 1946
11:16
08:42 15:35
Andresepäev
Apostel Andreas
Eesti Apostelliku Administratuuri asutamine (1924)
† õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)
† isa Miķelis Cakuls (1937, Medvežjegorsk)
† isa Zacharis Anthonisse OFMCap (1985, Nijmegen)
† isa Wiktor Pietkiewicz (1939, Piotrkow Kujawski)