Kalender august 2022
AUGUST AUGUST / lõikuskuu
1. Esmaspäev
Ristipuu väljatoomine.
Mr-d vennad Makabid, Eleasar ja Saloome †166 eKr.
2. Teisipäev
Esimr. Stefani säilm. t.
Moskva õn. Vassiili 1552
Vkj. Prh. Eelija
3. Kolmapäev
Vg-d Iisak, Dalmati ja Faust †IV-V s.
4. Neljapäev
Efesose 7 mr-t: Jamblihh, Johannes, Antonin jkk. †250/450
5. Reede
EP. Mr. Eusigni †362;
Rooma pst-d Anter †238 ja Fabian †250
6. Laupäev
ISSANDAMUUTMISE PÜHA
7. Pühapäev
8. pp. Vgmr. Domeeti †363; mr-d Marin ja Asteeri †260
8. Esmaspäev
Küziki psk. tunn. Emilian †820; Siinai vg. Grigoori †VIII s.
9. Teisipäev
Ap. Mattias †63
10. Kolmapäev
Lauritsapäev
Mr. ülemdiakon Laurenti †258
11. Neljapäev
Mr. ülemdiakon Eupl †304; Rooma pskmr. Gaius jkk. †295; vg. psk. Nifont †1530
12. Reede
Mr-d Footi ja Anikita †305; mr. Kapiton
13. Laupäev
PL. Vg. tunn Maksimi säilm. t.;
Voroneži psk. Tihhon †1783; Petrogradi pskmr. Benjamin †1922
14. Pühapäev
9. pp.
EP. Prh. Miika †VIII s. eKr.; Kiievi vg. Teodoosi †1091
15. Esmaspäev
Rukkimaarjapäev
JUMALAEMA UINUMISE PÜHA
16. Teisipäev
Kristuse kätetatehtud pühakuju
mr. Diomid †298
17. Kolmapäev
Prmr. Miiron †250; mr. Straton †303
18. Neljapäev
Mr-d Floor ja Laur †II s.
19. Reede
Mr. Andreas Väeülem jkk. †284
Vkj. Issandamuutmise p.
20. Laupäev
Taasiseseisvumispäev
Pskmr. Peeter ja Eesti uusmr-t †1944-55; Prh. Saamuel †XI s. eKr.; mr. Memnon †304
21. Pühapäev
10. pp.
Ap. Taddeus †I s.; mr. Vassa †IV s.
22. Esmaspäev
Mr. Agatonik jkk. †305; Riia psk. Filaret †1866
23. Teisipäev
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
PL. Mr. Lupp †306; Lyoni pskmr. Irinei †202
24. Kolmapäev
Pärtlipäev
Pskmr. Eutiiki † I s.;
aps. Etoolia Kosma †1779
25. Neljapäev
Ap. Tiitus † I s.;
ap. Bartolomeuse säilm. t. VI s.
26. Reede
Mr-d Adrian ja Natalia †306; Jumalaema Vladimiri pühakuju
27. Laupäev
Vg. Piimen Suur †450; õigl. Monika †387
28. Pühapäev
11. pp.
Vg. Mooses Moorlane †407
Vkj. Jumalaema uinumise p.
29. Esmaspäev
Ristija Johannese pea maharaiumine
30. Teisipäev
Konst. üpsk-d Aleksander, Johannes ja Paulus
õu. suurvürsti Neeva Aleksandri säilm. t. 1724
31. Kolmapäev
Jumalaema vöö toomine Blaherna kirikusse
Kartaago pskmr. Kiprian †258
Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
05.04 - 21.49
05.07 - 21.46
† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
05.09 - 21.44
05.11 - 21.41
14.06
05.14 - 21.39
Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
05.16 - 21.36
7. august Jeesus ütles jüngritele: "Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast." Mt 7:15-16 või Jeesus ütleb: "Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!" Mt 7:13
Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
05.18 - 21.34
Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221) Srk 39:1-10;
05.21 - 21.31
05.23 - 21.29
Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 20:7–11;1Pt 4:12–19;Jh 12:24–26; Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
05.25 - 21.26
Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253) Ül 8:6-7;
05.28 - 21.23
04.36
05.30 - 21.21
* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
05.32 - 21.18
14. august Jeesus ütles: "Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse." Lk 16:9
Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196) Js 52:7-10;Hb 13:7-8;Jh 4:34-38;
05.35 - 21.15
Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev Ps 16:7–9;Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7);Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10);Lk 1:46–55; Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.37 - 21.12
August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
05.39 - 21.10
05.42 - 21.07
05.44 - 21.04
07.36
05.46 - 21.01
05.49 - 20.59
21. august Kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast: "Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus." Lk 19:41-42
05.51 - 20.56
Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
05.53 - 20.53
05.56 - 20.50
Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev Ps 145:3-7;43:8-13;Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15);Lk 22:24-30; Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
05.58 - 20.47
06.00 - 20.44
06.03 - 20.42
Monica, Augustinuse ema († 387) Srk 26:1-3,13-16;
11.17
06.05 - 20.39
28. august Jeesus ütleb: "Igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse." Lk 18:14
Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430) Srk 39:1-10;
06.07 - 20.36
Ristija Johannese märtrisurm Jr 1:4,17–19;Mk 6:17–29;
06.10 - 20.33
06.12 - 20.30
† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005
06.14 - 20.27
13. august 1727 – vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
5.05-21.42
14.06
Kristuse kirgastamine
Kohila Baptistikogudus
Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur
5.20-21.25
4.36
Meiuste Kogudus
Selise Baptistikogudus
Viimsi Vabakogudus
Rukkimaarjapäev
5.36-21.07
Pastoriperede laager, 19.-20.08
Nuutsaku
7.36
TAASISESEISVUMISPÄEV
Eikla Priikogudus
Koeru Vabakogudus (95)
Mustvee Betaania Kogudus
Suure-Jaani Baptisti Kogudus
5.52-20.48
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
SÜTIK
11.17
Emmaste-Nurste Kogudus
Pärnu Peeteli Kogudus
Tartu Annelinna Kogudus
Ristija Johannese surmapäev
6.08-20.28
31. nädalaugust-lõikuskuu 2022EESTPALVES: EMK misjonitöö
05:04 21:49
George Albert Simons, EMK esimene superintendent, † 1952
4.-7.08 EMK suvekonverents
14:06
32. nädalEESTPALVES: Ruusmäe kogudus
9. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
05:21 21:31
Peeter Häng, EMK pastor, märter, *1900
Lauritsapäev
Ruusmäe kogudus, 1960
Valdo Ojassoo, EMK superintendent, † 1975
Øystein Olsen, ÜMK piiskop, * 1944
04:36
33. nädalEESTPALVES: Viitka kogudus
10. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Meinhard, liivlaste misjonär ja piiskop, † 1196
Rukkimaarjapäev
Neitsi Maarja, Jumalaema, uinumispüha
05:37 21:12
Viitka kogudus, 2000
07:36
Taasiseseisvumispäev
Harald Põld, Eesti Misjoni Seltsi asutaja, † 1939
34. nädalEESTPALVES: Kuressaare kogudus
11. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
05:53 20:53
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
Kirikute Maailmanõukogu asutamine Amsterdamis, 1948
Molotovi-Ribbentropi pakti allkirjastamine Moskvas, 1939
Apostel Bartolomeos
Pärtlipäev
Kuressaare kogudus, 1910
11:17
35. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Peakonverents 29.08 - 6.09 USA-s
12. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Ristija Johannese martüürium
29.08 - 6.09 Ühinenud Metodisti Kiriku Peakonverents USA-s
06:10 20:33
Pärnu Agape kogudus, 1921
† piiskop Peters Strods (1960, Riia)
† msgr Alexander Dordett (1984, Korneuburg)
KIVIÕLI KIRIKU TEMPLIPÜHA
† õde Maria Anna Chrzanowska (1979, Legionowo)
15. august ╬ P.N. MAARJA TAEVASSEVÕTMISE SUURPÜHA (RUKKIMAARJAPÄEV)   
Piiskop Philippe Jourdani preestrikspühitsemine (1988)
† peapiiskop Antonino Arata (1948, Grottaferatta)
Piiskop Philippe Jourdan’i sünnipäev (s. 1960)