Kalender juuli 2022
JUULI JUULI / heinakuu
1. Reede
Kp-d Kosma ja Damian †284;
mr. Potit †II s.; õu. Angeliina †XVI
2. Laupäev
Heinamaarjapäev
Jumalaema rüü toomine Blaherna kirikusse; Jeruusalemma patr. Juvenaali †458
3. Pühapäev
3. pp.
Petseri pühade mäl.
Mr. Jakint †108; vg. Jesaja Erak †370;
mr-d Diomid, Eulampi, Golinduh jkk. II s.
4. Esmaspäev
Kreeta üpsk. Andreas †740; vg. Marta †554
5. Teisipäev
Athose vg. Atanaasi †1000; mr. Kirilla †III s.
6. Kolmapäev
Vg. Sisoi Suur †429;
mr-d Luutsia, Riks, Satur jkk. †301
7. Neljapäev
Vg. Maleonimäe Toomas †X s.;
vg. Akaaki † VI s.; mr. Epiktet †290
Vkj. Ristija Johannese sünd.
8. Reede
Smr. Prokoopi †303; Jumalaema Kaasani pühakuju
9. Laupäev
Taormina pskmr. Pankraati †I s.; Gortüna pskmr. Kirill †IV s.
10. Pühapäev
Seitsmevennapäev
4. pp.
Nikopoli 45 mr-t: Leonti jkk. †319; Kiievi vg. Antooni †1073
11. Esmaspäev
Smr. Eufiimia †304; Kiievi õu. Olga †969
12. Teisipäev
Mr-d Prokl ja Hilaari † II s.; vg. Maleonimäe Miikael †962
13. Kolmapäev
Vkj. Peetrus ja Paulus
Mareta-karusepäev
Peaingel Kaabriel; Savva kloostri vg. Stefan †794
14. Neljapäev
Ap. Akila †I s.; Athose vg. Nikodim †1809
15. Reede
Mr-d Kiirik ja Julitta †305; Kiievi õu. Vladimir †1015
16. Laupäev
Pskmr. Atinogen jkk. †311;
mr. Valentiina †308; mr. Juulia †440
17. Pühapäev
5. pp. IV kirikukogu pühade isade pp.
Smr. Marina (Margareeta) †IV s.
18. Esmaspäev
Mr. Emilian †363; vg. Pambo †IV s.
19. Teisipäev
Vg. Makriina †380; vg. Dius †430; Saarovi vg. Serafimi säilm. av.
20. Kolmapäev
Jõhvi ja Ugine’i õigl. Aleksei †1934
Eelijapäev
Prh. Eelija †IX s. eKr.;
21. Neljapäev
Prh. Hesekiel †VI eKr.;
vg-d Kpm. Siimeon ja Johannes †590
22. Reede
Madlipäev
Apsn. salvitooja Maria Magdaleena †I s.
23. Laupäev
Mr-d Trofim,Teofil jkk. †IV s.; Ravenna pskmr. Apollinari †75
24. Pühapäev
6. pp.
Ristipuu väljatoomine
Tüürose smr. Kristiina †IV s.;
õu. kannatajad Boriss ja Gleb †1015
25. Esmaspäev
Jaagupipäev
Jumalasünnitaja ema õigl. Anna †I s.
26. Teisipäev
Annepäev
Vgmr. Paraskeeva †138; prmr. Hermolai jkk. †305
27. Kolmapäev
Smr. tervendaja Panteleimon †305; vg. Antisa †VIII s.
28. Neljapäev
Ap-d dk-d Prohhor, Nikanor, Tiimon ja Parmen †I s.; vg. Irene †912
29. Reede
Olevipäev, päätnits
Mr. Kallinik †250; mr. Serafiima † I s.; Norra p. kuningas Olav †1030
30. Laupäev
Ap-d Siila, Kriskent, Andronik jt. † I s.
31. Pühapäev
7. pp.
Õigl. Eudokim †IX s.; mr. Julitta †304
Jumalaema paastu algus.
04.08 - 22.41
04.09 - 22.40
3. juuli Jeesus ütles: "Nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust." Lk 15:7
04.10 - 22.39
04.12 - 22.39
04.13 - 22.38
04.14 - 22.37
05.14
04.16 - 22.35
Adrian Virginius († 1706), Andreas Virginius († 1701), Johann Hornung († 1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad
Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter († 1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid
04.17 - 22.34
† 1941 Jaak Varik, EELK hooldaja 1939
04.18 - 22.33
10. juuli Jeesus ütles: "Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks!" Lk 6:37
04.20 - 22.32
Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa († 547) Õp 2:1–9;Mt 19:27–29;
04.22 - 22.30
04.23 - 22.29
Margareta Antiookiast, märter Antiookias († u 307), maretapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;2Kr 10:17–11:2;Mt 13:44–52;
21.37
04.25 - 22.27
04.27 - 22.26
04.29 - 22.24
04.31 - 22.22
17. juuli Jeesus ütles Siimonale: "Ära karda! Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!? Lk 5:10
04.32 - 22.21
Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1657)
04.34 - 22.19
04.36 - 22.17
Thorlak, piiskop, misjonär Islandil († 12. saj)
17.18
04.38 - 22.15
04.40 - 22.13
Maarja Magdaleena, Issanda õpilane, madlipäev Ps 30:2–4,13; Rt 1:6–18 (või Ül 3:1–4);2Kr 5:14–18;Jh 20:1–3,11–18; Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta meid pattudest ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse ülestõusmise väes, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
04.42 - 22.11
Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja († 1373) Ps 9:8–12;Õp 31:10–31;1Kr 2:6–12;Mt 13:10–17;
04.45 - 22.09
24. juuli Jeesus ütles: "Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!" Mt 5:20
04.47 - 22.07
Apostel Jaakobus Vanema päev ehk jaagupipäev Ps 89:2,6,16–18;Jr 45:1–5 (v 1Kn 19:9–18);Ap 11:27–12:3a (v 2Kr 4:7–15);Mt 20:20–23(24–28); Armuline Jumal, me meenutame täna Sinu ees Sinu sulast ja apostlit Jaakobust, esimest jüngrite seas, kes suri märtrina Jeesuse nime pärast. Vala oma Kiriku juhtide peale ennastsalgava teenimise vaimu, mis Sinu väge ja au tunnistab. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1933)
04.49 - 22.05
Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad, annepäev Ps 1:1–3;Sk 2:10–13;Rm 8:28–30;Mt 13:16–17;
04.51 - 22.03
04.53 - 22.00
Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased Jh 12:1-8;
20.55
04.55 - 21.58
Olav, Norra kuningas, märter († 1030), olevipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Trk 10:10–14;Ef 2:11–14;Mt 16:24–27;
04.58 - 21.56
05.00 - 21.53
31. juuli Kui Peetrus alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake!? Mt 17:5
Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja (+ 1556)
05.02 - 21.51
6. juuli 1415 – Jan Hus suri märtrina Konstanzis
4.14-22.30
5.14
Seitsmevennapäev
Kohtla-Järve Kogudus Lootus
Palade Priikogudus
Puka Vabakogudus
4.24-22.22
21.37
Sutlepa Baptisti Kogudus
Võru Baptisti Kogudus
4.36-22.11
Eelijapäev
17.18
Madlipäev
Hilleste Kogudus
Järva-Jaani Peeteli Kogudus
Suigu Kogudus
Valkla Baptistikogudus
Jaagupipäev
4.50-21.57
20.55
Viljandi Baptistikogudus
26. nädaljuuli-heinakuu 2022EESTPALVES: EMK vaimulikud
Heinamaarjapäev
Sillamäe Jumala Õnnistuse kogudus, 2001
27. nädalEESTPALVES: Sillamäe kogudus
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:12 22:39
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, †1941
05:14
28. nädalEESTPALVES: Aseri kogudus
5. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:22 22:30
Aseri kogudus, 1995
Maretapäev
J. V. Jannsen, rahvusliku liikumise tegelane,† 1890
21:37
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, *1898
Tapa kogudus, 1912
29. nädalEESTPALVES: Tapa kogudus
6. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:34 22:19
Eliapäev
Prohvet Eelija
17:18
Madlipäev
Maarja Magdaleena
30. nädalEESTPALVES: Reeküla kogudus
7. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Apostel Jaakobus
Reeküla kogudus, 1910
04:49 22:05
Annepäev
Joakim ja Anna, Neitsi Maarja vanemad
Piiskopliku Metodisti Kiriku Aastakonverents Haapsalus, 1921, metodistliku töö iseiseisvumine Eestis
20:55
Olevipäev
31. nädalEESTPALVES: EMK misjonitöö
8. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
† isa Miķelis Krumpāns (1987, Tallinn)
† peapiiskop Kazimierz Świątek (2011, Pinsk)
† isa Leon Abraitis (1930, Taagepera)
† isa Eduard Stephany SJ (1928, Narva-Jõesuu)
† isa Heinrich Neefs SJ (1984, Antverpen)