Kalender mai 2022
MAI MAI / lehekuu
1. Pühapäev
Kevadpüha, volbripäev
Antipaasa, ap. Tooma pp.
Prh. Jeremija †VI eKr.;
Gruusia õu.Tamaara †1213; vg. Valburg †779
2. Esmaspäev
Aleksandria üpsk. Atanaasi Suur †373
3. Teisipäev
Surnute mäl. (raadovits)
Mr-d Timoteus ja Maura †286; Kiievi vg. Teodoosi †1074
4. Kolmapäev
Mr. Pelagia †290; pskmr. Erasm †303
5. Neljapäev
Smr. Irene (Irina) †I-II s.
6. Reede
Õigl. Iiob †XX s. eKr.; mr. Kallimahh †36
Vkj. Smr. Georgi
7. Laupäev
Risti ilmumine Jeruusalemmas 351; mr. Akaaki †303; vg. Niil †1508
8. Pühapäev
Emadepäev
Salvitoojate naiste pp.
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
9. Esmaspäev
Nigulapäev
Üpsk. Nikolai säilm. t. 1087;
prh. Jesaja †VIII eKr.; mr. Kristofor †250
10. Teisipäev
Ap. Siimon Seloot †I s.; vg. Taissia †IV s.
11. Kolmapäev
Aps-d Kirill ja Metoodi †IX s.; prmr. Mooki †295
12. Neljapäev
Konstantia psk. Epifaani †403; Konst. üpsk. Herman †740
13. Reede
Mr-d Glikeria ja Laodiiki †177
14. Laupäev
Mr. Issidor †251; mr. Maksim †250 s.
15. Pühapäev
Halvatu pp.
Vg. Pahhoomi Suur †348;
Pihkva vg-d Eufrosin ja Serapion †XV s.
16. Esmaspäev
Vg. Teodor Pühitsetu †368
17. Teisipäev
Ap. Andronik, p. Juunia jkk. †I s.
18. Kolmapäev
Viiekümne päeva keskpüha
Mr-d Teodot, Tekusa, Faina jkk. †249
19. Neljapäev
Prusa pskmr. Patriki, prmr-d Menander, Akaaki ja Polien †100
20. Reede
Mr. Talelei jkk. †284; mr. Askla †287; Pihkva õu. Dovmont †1299
21. Laupäev
Aps-d keiser Konstantin ja Helena † IV s.
22. Pühapäev
Samaaria naise pp.
Mr. Vasilisk †308
Vkj. üpsk. Nikolai säilm. t.
23. Esmaspäev
Sünnada psk. tunn. Miikael †821
24. Teisipäev
Vg. sambnik Siimeon †596;
mr-d Meleeti, Serapion, Susanna jkk. †138
25. Kolmapäev
Ristija Johannese pea 3. leidmine 850
26. Neljapäev
Ap-d Karp ja Alfeus †I s.
27. Reede
Pskmr. Terapont †III s.; tunn. Joann †1730
28. Laupäev
Psk. tunn. Nikita †IX s.; mr. Helikoniida †244
29. Pühapäev
Pimeda pp.
Vgmr. Teodosia †730;
30. Esmaspäev
Vg. Iisak †383; p. Makriina †IV s.
31. Teisipäev
Ap. Erm † I s.; mr. Ermi †130
1. mai Jeesus ütleb: "Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa." Jh 10:14-15
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev Ps 145:3-7;Js 30:15–21;1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10);Jh 14:1-14; Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.22 - 21.16
Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373) Srk 4:20-28;Mt 10:24-27;
05.19 - 21.19
05.16 - 21.21
05.14 - 21.24
05.11 - 21.26
05.09 - 21.28
05.06 - 21.31
8. mai Jeesus ütles jüngritele: "Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära." Jh 16:22
05.04 - 21.33
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760) Jh 13:34-35;
03.21
05.01 - 21.35
04.59 - 21.38
04.56 - 21.40
04.54 - 21.42
04.52 - 21.45
Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril) Ps 145:3–7;Js 22:15–25;Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7);Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30); Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006
04.49 - 21.47
15. mai Jeesus ütles: "Ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan Tema teie juurde." Jh 16:7
04.47 - 21.49
07.14
04.45 - 21.52
04.43 - 21.54
Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160) Lk 9:23-26;
04.40 - 21.56
04.38 - 21.58
04.36 - 22.00
04.34 - 22.03
22. mai Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel." Jh 16:23
21.43
04.32 - 22.05
Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)
04.30 - 22.07
04.28 - 22.09
Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Õp 3:13–20;2Kr 1:3–7;Mt 25:14–23;
Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)
04.26 - 22.11
26. mai See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat. Ap 1:11
Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605) 1Ts 2:2b-8;Mt 13:31-33;
04.25 - 22.13
04.23 - 22.15
04.21 - 22.17
29. mai Jeesus ütles: "Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust." Jh 15:26
04.20 - 22.19
14.30
04.18 - 22.20
Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil) Ps 113:1–8;Sf 3:14–18 (Js 11:1–5);Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7);Lk 1:39–49(50–56); Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)
04.17 - 22.22
3. mai 1728 – algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
22. mai - Misjoniohvri nädal
29. mai - Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal)
Kevadpüha
Ühinenud piibliseltside ohvri- ja palvepäev
5.19-21.13
KUS sessioon, 4.-6.05
EMADEPÄEV
Euroopa päev
5.01-21.29
3.21
Vanematekogu koosolek
Kiviõli Baptistikogudus
Mooste Baptistikogudus
Tallinna Kalju Baptistikogudus
4.45-21.44
7.14
Lihula Baptistikogudus
Palivere Vabakogudus
Tapa EKB Kogudus (20)
Valga Betaania Baptistikogudus
21.43
4.31-21.59
Kristuse taevaminemispüha
Rakvere Karmeli Kogudus
4.20-22.12
14.30
18. nädalmai-lehekuu 2022EESTPALVES: Noored ja EMK noortetöö (Metonoored ja Generation2)
ÜLESTÕUSMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Apostlid Filippus ja Jaakobus
Kevadpüha
Volbripäev
05:19 21:19
19. nädalEESTPALVES: Jõhvi ja Jõhvi Petlemma kogudused
ÜLESTÕUSMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Emadepäev
Euroopa päev
Jõhvi kogudus, 1971
05:01 21:35
03:21
Nurgakivi asetamine esimesele metodisti kirikule Bristolis, Inglismaal, 1739
Iisraeli riigi väljakuulutamine, 1948
20. nädalEESTPALVES: EMK superintendent
ÜLESTÕUSMISAJA 5. PÜHAPÄEV   
Edgar Blake, ÜMK piiskop, † 1943
04:45 21:52
07:14
Nikaia kirikukogu algus, 325
Robert Tšerenkov, EMK superintendent *1979
21. nädalEESTPALVES: Evangeeliumi levimine Eestimaal
ÜLESTÕUSMISAJA 6. PÜHAPÄEV   
21:43
04:30 22:07
John Wesley Aldersgate'i kogemus, 1738
Villem Reiman, pastor, rahvusliku liikumise tegelane, † 1917
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Martin Kuigre, EMK superintendent, † 1975
22. nädalEESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
ÜLESTÕUSMISAJA 7. PÜHAPÄEV   
04:18 22:20
14:30
Neitsi Maarja külaskäik
† isa Andrejs Pavlovskis OFMCap (2000, Riia)
† peapiiskop Julians Vaivods (1990, Riia)