Kalender november 2022
NOVEMBER NOVEMBER / talvekuu
1. Teisipäev
Aasia kp-d Kosma ja Damian †III s.
2. Kolmapäev
Hingedepäev
Mr-d Akindin, Pigaasi, Elpidifor jkk. †345
3. Neljapäev
Mr-d Akepsima, pr. Joosep ja dk. Aital †IV s.
4. Reede
Vg. Joanniki Suur †846; Mürra pskmr. Nikander †I s.
5. Laupäev
Mr-d Galaktion ja Epistimia †III s.
Novgorodi üpsk. Joona †1470
Vkj. Midrosk
6. Pühapäev
21. pp.
Konst. üpsk. tunn. Paulus †350; Hutõni vg. Varlaam †1192
7. Esmaspäev
Melitine mr-d Hieron, Teogen, Dukiti jkk. †III s.; vg. Laasar †1053 Kl 2:13-20; Lk 12:13-15, 22-31.
8. Teisipäev
Peaingel Miikael ja ilmihuta väed
9. Kolmapäev
Mr-d Onisifor ja Porfiiri †III s.;
vg. Matroona †492; vg. Teoktista †881; Egiina psk. imet. Nektaari †1920
10. Neljapäev
Mardipäev
Ap-d Erast, Olimp, Rodion, Sosipater, Kvart ja Terti †I s.
11. Reede
Mr-d Miinas ja Vikenti †304; vg. tunn. Teodor †826; Tours’i psk. Martin †397
12. Laupäev
Aleksandria üpsk. Johannes Armuline †620; vg. Niil †V s.
13. Pühapäev
Isadepäev
22. pp.
Konst. üpsk. Johannes Kuldsuu †407
14. Esmaspäev
Ap. Filippus †I s.
15. Teisipäev
Mr-d Guuri, Samon ja Aviv †IV s.
Jõulupaastu algus
16. Kolmapäev
Taassünni päev
Ap. ev. Matteus †I s.
17. Neljapäev
Uus-Kaisarea psk. imet. Grigoori †270; Whitby vg. Hilda †680
18. Reede
Mr-d Platon ja Roman †302; mr-d Sakkeus ja Alfeus †303
19. Laupäev
Prh. Obadja †IX s.; mr. Varlaam †304
20. Pühapäev
23. pp.
EP. Kümnelinna vg. Grigoori †816; Konst. üpsk. Prokl †446
21. Esmaspäev
Leemeti-maarjapäev
JUMALAEMA TEMPLISSEMINEMISE PÜHA
22. Teisipäev
Ap. Fiilemon jkk. †I s.; mr. Tsetsilia †230
23. Kolmapäev
Ikoonia psk. Amfilooki †394; õu. Neeva Aleksander †1263
24. Neljapäev
Smr-d Katariina (Ekateriina) ja Merkuuri †III s.
25. Reede
Kadripäev
PL. Rooma pskmr. Klement †101; Aleksandria pskmr. Peeter †311
26. Laupäev
Vg. Aliipi Sambnik †640; Irkutski psk. Innokenti †1731
27. Pühapäev
1. advent
24. pp.
Smr. Jaakob Pärslane †421; vg. Pallaadi †VI s.; vg. Pinufri †IV s. Jumalaema pühakuju "Imetäht"
28. Esmaspäev
Vgmr. Stefan Uus †767; mr. Irinarh jkk. †303
29. Teisipäev
Mr-d Paramon ja Filumen †III s.
30. Kolmapäev
Andresepäev
Ap. Andreas Esmakutsutu †62
1. november Jeesus ütleb: "Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse." Mt 5:3-4 või Jumala sulased teenivad Teda ning näevad Tema palet ning Tema nimi on nende otsaesisel. Ilm 22:3-4
08.37
07.40 - 16.28
2. november Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Ilm 14:13
07.42 - 16.26
07.45 - 16.23
07.47 - 16.21
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
07.50 - 16.18
6. november Ametimees ütles Jeesusele: "Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb!? Jeesus ütles talle: "Mine, sinu poeg elab!? Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Jh 4:49-50
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
07.52 - 16.16
07.55 - 16.14
13.02
07.57 - 16.11
08.00 - 16.09
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
08.02 - 16.07
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12;Js 58:7 - 8:1;1Ts 5:1-11;Mt 25:31-40; Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.05 - 16.04
08.07 - 16.02
13. november Jeesus ütleb: "Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!" Mt 25:13
08.10 - 16.00
08.12 - 15.58
08.15 - 15.56
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
15.27
08.17 - 15.54
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3;Õp 31:10–31;Hb 13:7–9,15–16;Mt 25:31–40 (v Lk 12:29-34);
08.19 - 15.52
08.22 - 15.50
08.24 - 15.48
20. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32 või Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile. Mt 25:31
08.27 - 15.46
08.29 - 15.44
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
08.31 - 15.42
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17-4:3;Mt 16:13-19;
08.33 - 15.41
00.57
08.36 - 15.39
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;Rm 5:1–5;Lk 9:23–26;
08.38 - 15.37
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
08.40 - 15.36
27. november Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes! Mk 11:9-10
08.42 - 15.34
08.44 - 15.33
08.46 - 15.32
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7;Js 52:7-10;Rm 10:9-18;Mt 4:18-22; Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
16.36
08.48 - 15.30
6. november - .
27. november - Uue kirikuaasta algus
8.37
Hingedepäev
7.49-16.13
13.02
ISADEPÄEV
rahvusvaheline tagakiusatud kristlaste eestpalvepäev
Jausa Kogudus
Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus (75)
Kohtla-Järve Saaroni Baptisti Kogudus (85)
8.06-15.58
Taassünni päev (1988)
15.27
Läti iseseisvuspäev
Igavikupühapäev e surnutemälestuspüha
Sadala Baptisti Kogudus (115)
Sillamäe Kogudus Issanda Arm
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus
8.22-15.45
0.57
Kadripäev
Kodanikupäev
1.advent
Valjala Rahu Vabakogudus (20)
8.37-15.34
Andresepäev
16.36
44. nädalnovember-talvekuu 2022EESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
KÕIGI PÜHAKUTE PÜHA   
Rakvere kogudus, 1920
08:37
Kõigi surnute mälestuspäev
Hingedepäev
45. nädalEESTPALVES: Rakvere kogudus
22. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
07:55 16:14
Ole Edvard Borgen, ÜMK piiskop, * 1925
13:02
Mardipäev
Martin Luther, * 1483
Paldiski kogudus, 1993
11.-12.11 Global Leadership Summit juhtimiskonverents
46. nädalEESTPALVES: Paldiski kogudus
23. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Isadepäev
08:12 15:58
Taassünnipäev
15:27
Hans Växby, ÜMK piiskop, * 1944
Christian Alsted, ÜMK piiskop, * 1961
Martin Prikask, EMK superintendent, * 1877
47. nädalEESTPALVES: Aldersgate uuendusliikumine ja palvetöö EMK-s
KUNINGAS KRISTUSE PÜHA   
VIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS   
08:29 15:44
00:57
Kadripäev
Kodanikupäev
48. nädalEESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEV   
Otto Liebner, EMK superintendent, † 1946
08:44 15:33
Apostel Andreas
Andresepäev
16:36
Eesti Apostelliku Administratuuri asutamine (1924)
† õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)
† isa Miķelis Cakuls (1937, Medvežjegorsk)
† isa Zacharis Anthonisse OFMCap (1985, Nijmegen)
† isa Wiktor Pietkiewicz (1939, Piotrkow Kujawski)