Kalender september 2021
SEPTEMBER SEPTEMBER / mihklikuu
1. Kolmapäev
Teadmistepäev
Kirikuaasta algus. Jumala loodu kaitsmise päev.
Vg. Siimeon Sambnik †459; mr. dk. Aital †380
2. Neljapäev
Mr. Mamant †275;
Konst. üpsk. Johannes Paastuja †595
3. Reede
Nikomeedia pskmr. Antim †302; vg. Teoktist †467; dk-ss Fiiva †I s.
4. Laupäev
Antiookia pskmr. Vavila †251; prh. Mooses †XIII s. eKr
5. Pühapäev
11. pp. Prh. Sakarias ja õigl Eliisabet †I s.
6. Esmaspäev
Peaingel Miikaeli imetegu Kolossas IV s.
7. Teisipäev
EP. Mr. Sooson †304; Novgorodi üpsk. Joann †1186
8. Kolmapäev
Ussimaarjapäev
JUMALAEMA SÜNDIMISE PÜHA
9. Neljapäev
Õigl-d Jumala-esivanemad Joakim ja Anna †I s.
10. Reede
Mr-d Minodoora, Mitrodoora ja Nimfodoora †310
11. Laupäev
Lp. enne ristiülendamisp.
Aleksandria vg. Teodoora †480; mr. Iia †363
Vkj. Ristija Johannese pea maharaiumine
12. Pühapäev
12. pp., pp. enne ristiülendamisp.
PL. Pskmr. Autonom †313; mr. Julian †IV s.
13. Esmaspäev
EP. Jeruusalemma ülestõusmiskiriku pühitsemine 335;
Mr. Korniili Sajapealik †I s.
14. Teisipäev
RISTIÜLENDAMISE PÜHA
15. Kolmapäev
Smr. Nikita †372; mr. Porfiiri †361;
Tessaloonika üpsk. Siimeon †1429
16. Neljapäev
Smr. Eufiimia †304;
mr. Melitiina † 138; mr. Ludmilla †920
17. Reede
Mr-d Sofia ja tema tütred Usk, Lootus ja Armastus †137
18. Laupäev
Lp. pärast ristiülendamispüha
Gortüna psk. imet. Eumeeni †VII s.: mr. Ariadne †II s.
19. Pühapäev
13. pp., pp. pärast ristiülendamisp.
Mr-d Trofim, Savvati ja Dorimedont †276
20. Esmaspäev
Smr. Eustaati, mr. Teopista jkk. †118
21. Teisipäev
Madisepäev
PL. Ap. Kodrat †130;
Rostovi psk. Dimitri †1709
Vkj. Jumalaema sündimise p.
22. Kolmapäev
Sügise algus kl. 22.21
Sinope pskmr. Fooka †117; prh. Joona †VIII s. eKr.
23. Neljapäev
Ristija Johannese eostamine; mr. Iraida †308
EAÕK autonoomia väljakuulutamine 1923.
Gl 1:1-10,20-2:5; Lk 4:16-22
24. Reede
Mr. apsn. Tekla †I s.; Athose vg. Siluan †1938
25. Laupäev
Vg. Eufrosiina †V s.; Radoneži vg. Sergei †1392
26. Pühapäev
14. pp. Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
27. Esmaspäev
Mr. Kallistrat jkk. †304; mr. Epiharia †III s.
Vkj. Ristiülendamise p.
28. Teisipäev
Vg. tunn. Hariton †350; prh. Baaruk †VI s. eKr.
Tšehhi mr. vürst Vjatšeslav †938
29. Kolmapäev
Mihklipäev
Vg. erak Kiriak †556; mr. Gudelia †IV s.
30. Neljapäev
Armeenia valgustaja pskmr. Grigoori †335
Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter († 1941)
06.17 - 20.23
06.19 - 20.20
Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja († 604) 1Ts 2:3-8;
06.22 - 20.17
06.24 - 20.15
5. september Jeesus ütleb: "Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!" Mt 11:28
06.26 - 20.12
06.28 - 20.09
03.52
06.31 - 20.06
Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev Ps 13:6;Mi 5:1–4;Mt 1:1–16,18–23;
06.33 - 20.03
Fulco, esimene eestlaste piiskop († u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline († u 12. saj lõpp)
06.35 - 20.00
06.38 - 19.57
06.40 - 19.54
12. september Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21
06.42 - 19.51
Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa († 407) Jr 1:4-10;Lk 21:12-15;
23.39
06.44 - 19.48
Risti ülendamise päev 4Ms 21:4-9;Fl 2:5-11;1Kr 1:18-24;
06.47 - 19.45
06.49 - 19.42
Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa († 258) 1Pt 4:12-19;Mt 18:18-22;
06.51 - 19.39
06.54 - 19.36
Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705) Ps 32:3–4,6–8,17,21;Rm 8:31–39;Mt 10:28–33;
06.56 - 19.33
19. september Jeesus ütles: "Nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab." Jh 5:21
06.58 - 19.30
Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja († 1962)
07.00 - 19.27
Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev Ps 1:1-3;Õp 3:13-18 (v Hs 3:4-11);2Kr 4:1-6 (v 1Kr 12:27-31a);Mt 9:9-13; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
02.55
07.03 - 19.24
Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid († 280–305) Ps 27:1–3,13–14;Trk 3:1–9;Ilm 7:13–17;Mt 10:28–33;
sügis 22.21
07.05 - 19.21
Theodosius Harnack, usuteadlane († 1889)
07.07 - 19.18
07.10 - 19.15
07.12 - 19.12
26. september Jeesus ütles variseridele ja kirjatundjatele: "Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!" Mk 7:9
* 1947 Einar Soone, EELK piiskop
07.14 - 19.09
07.16 - 19.06
07.19 - 19.03
29. september Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis." Mt 18:3-4
04.57
07.21 - 19.00
Hieronymus, preester, kirikuisa († 420) 2Tm 3:14-17;Jh 5:31-47;
07.23 - 18.57
3. september - .
TEADMISTE PÄEV
Ülemaailmne rahupäev
Noorsootöö palve- ja ohvripäev
3D Kogudus
Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus
Järvakandi Uue Alguse Kogudus
Tallinna Kogukonnad
6.29-20.09
3.52
Vanavanemate päev
Käina Kogudus
Narva Kogudus
Vanematekogu koosolek, 13.–14.09
6.45-19.48
23.39
PP festival, 17.–19.09
Priikoguduste 139. aastapäev
Oleviste Kogudus
Tallinna Vene Kogudus Betaania
Tartu Evangeelne Linnakogudus
7.00-19.27
Evangelist Matteuse päev e madisepäev
2.55
Vastupanuvõitluse päev
sügise algus 22.21
Keila Baptisti Kogudus
Laagri Kristlik Kogudus
Luguse Kogudus
7.16-19.06
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha e mihklipäev
4.57
35. nädalseptember-mihklikuu 2021EESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Peakonverents USA-s
TEADMISTEPÄEV
Ülemaailmne rahupäev. Teadmiste päev
36. nädalEESTPALVES: Pärnu Agape kogudus
15. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Ernest Gladstone Richardson, ÜMK piiskop, † 1947
06:28 20:09
Esimene Metodisti Maailmakonverents Londonis, 1881
Rosh Hashana - Uusaasta 5782
03:52
Ussimaarjapäev
Neitsi Maarja sünnipäev   
Martin Prikask, EMK superintendent, märter, † 1942
37. nädalEESTPALVES: EMK Teoloogiline Seminar
16. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Korjandus EMK Teoloogilise Seminari toetuseks
Karl Kuum, EMK pastor, *1867
06:44 19:48
23:39
Ristiülendamise püha   
Sankt-Peterburgi metodisti kogudus, 1889
38. nädalEESTPALVES: Väikegrupitöö ja kursused kogudustes
17. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
John Wesley’ diakoniordinatsioon, 1725
07:00 19:27
Apostel ja evangelist Matteus   
Madisepäev
Aleksander Kuum, EMK superintendent, * 1899
Peeter Häng, EMK pastor, märter, †1942
Sukkot - Lehtmajadepüha 21. - 27.09
02:55
VASTUPANUVÕITLUSE PÄEV
John Wesley’ preestrikspühitsemine, 1728
sügise algus 22:21
39. nädalEESTPALVES: EMK kaplanid Kaitseväes, Kaitseliidus ja kinnipidamisasutustes
18. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
07:16 19:06
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha   
Mihklipäev
04:57
Vassili Prii, EMK pastor, märter, †1942
Piiskop Philippe Jourdan’i piiskopiks pühitsemine ja ametisseseadmise päev (2005)
RAKVERE KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV