Kalender veebruar 2021
VEEBRUAR VEEBRUAR / küünlakuu
1. Esmaspäev
EP. Mr. Triifon †250; vg. Brigita †525
2. Teisipäev
Küünlapäev, Tartu rahu aastapäev
ISSANDA VASTUVÕTMISE (TEMPLISSEVIIMISE) PÜHA
3. Kolmapäev
Õigl. Siimeon ja prh. Anna †I s.
4. Neljapäev
Vg. Issidor †440; mr. Jador †250
5. Reede
Mr. Agata †251; mr. Teoduula †304
6. Laupäev
Konst. patr. aps. Footi Suur †891;
Smürna psk. Vukol †100
7. Pühapäev
35. pp.
Psk. Parteeni †IV s.; vg. Luukas †946
8. Esmaspäev
Smr. Teodor Väeülem †319; prh. Sakaria †520 e.Kr.
9. Teisipäev
PL. Mr. Nikifor †257; pskmr. Pankraati †I s.
10. Kolmapäev
Mr. Haralampi †202; mr. Ennata †308
11. Neljapäev
Sevastia pskmr. Vlaasi †316; õu. Teodora †867
12. Reede
Antiookia üpsk. Meleeti †381; Kiievi metr. Aleksei †1387
13. Laupäev
Vg-d Martinian, Sooja ja Fotiina †IV s.
14. Pühapäev
Sõbrapäev
36. pp.
Vg. Auksenti †470; psk. Aabraham †V s.
15. Esmaspäev
Ap. Onesim †109
Vkj. Issanda vastuvõtmise p.
16. Teisipäev
Prmr. Pamfil jkk. †308
17. Kolmapäev
Smr. Teodor Sõjamees †306; p. Mariamne †I s.
18. Neljapäev
Rooma pst. Leo †461
19. Reede
Ap-d Arhipp, Fiilemon ja mr. Apfia †I s.
20. Laupäev
Petseri vgmr. Korniili †1570;
Kataania psk. Leo †780
21. Pühapäev
Tölneri ja variseri pühapäev
Vg. Timoteus †795; psk. Eustaati †337
22. Esmaspäev
Eugeni värava mr-te säilm. leidm. IV s.;
mr. Mauriiki †305; Rooma pst. Telesfor †127
23. Teisipäev
Smürna pskmr. Polikarp †167
24. Kolmapäev
Eesti Vabariigi aastapäev
Madisepäev
Ristija Johannese pea 1. ja 2. leidmine
25. Neljapäev
Konst. üpsk. Taraasi †806; vg. Erasm †IV s.
26. Reede
Gaza üpsk. Porfiiri †420
27. Laupäev
Vg. tunn. Prokoopi †750; vg. Askleepi †V s.
28. Pühapäev
Kadunud poja pp.
Vg. tunn. Vassiili †750; vg. Johannes Kassian †435
08.31 - 16.39
2. veebruar Jeesus ütles: „Valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb.“ Jh 12:35
Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, märter († 1749)
08.29 - 16.42
Ansgar, Hamburgi ja Breemeni piiskop, skandinaavlaste misjonär († 865) Js 52:7-10;Rm 10:11-15;
08.26 - 16.44
19.37
08.24 - 16.47
08.22 - 16.49
08.19 - 16.52
7. veebruar Jeesus ütles: "Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema." Mt 13:33
08.17 - 16.54
08.14 - 16.57
08.12 - 17.00
08.09 - 17.02
21.06
08.07 - 17.05
08.04 - 17.07
08.02 - 17.10
14. veebruar Jeesus ütles oma jüngritele: "Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane." Mk 10:43-44
Kyrillos, munk († 869), ja Methodios, piiskop († 885), slaavlaste misjonärid Ps 96:1–3,7–8a;Mk 16:15–20;
07.59 - 17.12
07.56 - 17.15
Vastlapäev
07.54 - 17.17
07.51 - 17.20
Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator († 1546) Rm 1:16-17;Jh 15:1-11;
07.48 - 17.23
Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator († 1586), ja David Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline († 1603), kiriku reformijad ja kirikuelu edendajad
20.47
07.46 - 17.25
07.43 - 17.28
21. veebruar Kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja Ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja Ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid Teda. Mk 1:12-13
07.40 - 17.30
07.37 - 17.33
Polykarpos, Smyrna piiskop, märter († 155) Ilm 2:8-11;
07.35 - 17.35
Iseseisvuspäev 5Ms 8:10–18 (v Kg 9:13–18);Rm 13:1–10 (v Ap 17:24–30);Jh 8:31–36 (v Mt 20:25–28); Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
07.32 - 17.38
07.29 - 17.40
07.26 - 17.43
10.17
07.23 - 17.45
28. veebruar Jeesus ütles Siimonale: "Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.? Lk 7:47
07.20 - 17.48
17. veebruar - Algab kannatusaeg
8.31-16.39
Issanda templissetoomise püha e küünlapäev
Tartu rahulepingu 101. aastapäev
19.37
Ülemaailmne baptismi päev
8.14-16.57
21.06
Valentini- e sõbrapäev
Pärnu Saalemi Vabakogudus
Mustamäe Kristlik Vabakogudus (30)
7.56-17.15
Palvepäev – paastuaja algus
Vanematekogu koosolek, 19.-20.02
20.47
Eesti baptismi 137. aastapäev
Haapsalu Baptistikogudus
7.37-17.33
ISESEISVUSPÄEV
Eesti Vabariigi 103. aastapäev
10.17
5. nädalveebruar-küünlakuu 2021EESTPALVES: Kunda kogudus
08:31 16:39
Issanda templissetoomise püha   
TARTU RAHULEPINGU AASTAPÄEV
Küünlapäev
EELK ja EMK ühinemine Leuenbergi konkordiaga, 1997
19:37
6. nädalEESTPALVES: Narva kogudus
ILMUMISAJA 5. PÜHAPÄEV   
08:14 16:57
Luuvalupäev
21:06
Aleksander Kuum, EMK superintendent, † 1989 Narva kogudus, 1967
Metonoorte noortekas Pärnus
7. nädalEESTPALVES: EMK ajakiri Koduteel ja Päevasõna
ILMUMISAJA VIIMANE PÜHAPÄEV   
Valentinipäev
Hugo Lepnurm, helilooja, organist ja pedagoog, † 1999
07:56 17:15
TUHKAPÄEV, SUURE PAASTU ALGUS
Martin Luther, † 1546
20:47
8. nädalEESTPALVES: Eestimaa rahvas, president, riigikogu ja valitsus
PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV   
21.-25.02 Generation2 teismeliste linnalaager Tallinnas
07:37 17:33
John Wesley’ viimane jutlus, 1791
Apostel Mattias
ISESEISVUSPÄEV
Madisepäev
Haapsalu kogudus, 1918
Purim - Vabanemise püha
26.-28.02 Metonoorte kasvulava
10:17
9. nädalEESTPALVES: Haapsalu kogudus
PAASTUAJA 2. PÜHAPÄEV   
† isa Kazimierz Kański SJ (1970, Esna)
† isa Vincas Dejnis (1951, Orland Park)
Ülemaailmne haigete päev
† peapiiskop Eduard Profittlich SJ (1942, Kirov)
† isa Henri Alphonse Werling SJ (1961, Esna)