Kalender juuni 2020
JUUNI JUUNI / jaanikuu
1. Esmaspäev
Lastekaitsepäev
Mr. Justin Filosoof jkk. †166
2. Teisipäev
Konst. üpsk. tunn. Nikifor †828
3. Kolmapäev
Mr-d Lukillian, Klaudi, Paula jkk. †270
4. Neljapäev
Konst. üpsk. Mitrofan †326; mr. Frontaasi †I s.
5. Reede
Tüürose pskmr. Dorotei †362
6. Laupäev
Surnute mälestus
Vg. Vissarion †IV-V s.;
vgmr-d Susanna ja Arhelaja †293
7. Pühapäev
NELIPÜHI, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA.
Anküra pskmr. Teodot †303; Rooma pskmr. Markellin †304
8. Esmaspäev
PÜHA VAIMU PÄEV.
Smr. Teodor Väeülema säilm. t. 319
9. Teisipäev
Aleksandria üpsk. Kirill †444
10. Kolmapäev
Prusa pskmr. Timoteus †361
11. Neljapäev
Ap-d Bartolomeus ja Barnabas †I s.
12. Reede
Vg. Onufri Suur †IV s.; Athose vg. Peeter †734; Mõla vg. Onufri †1492
13. Laupäev
Mr. Akiliina †293; Nikosia pskmr. Trifilli †370
14. Pühapäev
Leinapäev
1., kõikide pühade pühapäev
11 Eesti uusmr-t;
Prh. Eliisa †IX eKr.; Konst. üpsk. Metoodi †846
Apostlite paast
15. Esmaspäev
Prh. Aamos †VII eKr.; mr. Viit †303
16. Teisipäev
Amathundi psk. imet Tihhon †425
17. Kolmapäev
Mr-d Manuel, Sabel ja Ismael †362
18. Neljapäev
Mr-d Leonti, Ipaati ja Teodul †73
19. Reede
Ap. Juudas †I s.; vg. Paissi Suur †V s.
20. Laupäev
Suve algus kl. 23:44 (21. juunil kell 0:44 suveajas)
Patara pskmr. Metoodi †312
21. Pühapäev
2., Eestimaa pühade pühapäev
Mr. Julian †305; Ikonioni pskmr. Terenti †I s.
22. Esmaspäev
Samosata pskmr. Euseevi †380
23. Teisipäev
Võidupüha
Mr. Agrippiina †262; Jumalaema Vladimiri pühakuju
24. Kolmapäev
Jaanipäev
Ristija Johannese sündimine
25. Neljapäev
Vgmr. Fevroonia †304; Athose vg. Dioniisi †1380
26. Reede
Vg. Taavet †VI s.; Jumalaema Tihvini pühakuju
27. Laupäev
Õigl. salvitooja Johanna †I s.;
vg. Sampson Külalislahke †530
28. Pühapäev
3. pp. Petseri vagade koondmälestus.
Kp-d Kiir ja Johannes †311;
Valamo vg-d Sergei ja Herman †X s.
29. Esmaspäev
Peeterpaulipäev
Ülemap-d Peetrus †67 ja Paulus †66
30. Teisipäev
12 apostli koondmälestus
Rm 9:18-33; Mt 11:2-15 (E);
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.15 - 22.24
04.14 - 22.25
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.13 - 22.27
04.12 - 22.28
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
22.12
04.11 - 22.30
04.09 - 22.31
7. juuni Jeesus ütleb: "Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!" Jh 15:9
04.08 - 22.32
04.08 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.07 - 22.35
04.06 - 22.36
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.05 - 22.37
04.05 - 22.38
09.24
04.04 - 22.39
14. juuni Jeesus ütleb: "Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!? Lk 12:15
04.04 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.04 - 22.40
04.03 - 22.41
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.03 - 22.41
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.03 - 22.42
Nikaia usutunnistus (325)
04.03 - 22.42
04.03 - 22.42
21. juuni Jeesus ütleb: "Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.? Lk 19:10
suvi 00.44
09.41
04.03 - 22.43
04.04 - 22.43
04.04 - 22.43
24. juuni Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.” Ap 14:17
04.04 - 22.43
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.05 - 22.42
04.06 - 22.42
04.06 - 22.42
28. juuni Kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Lk 15:20
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
11.16
04.07 - 22.41
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
04.08 - 22.41
04.09 - 22.40
17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus
2. nelipüha
lastekaitsepäev
Eesti lipu päev
Kolmainupüha
Apostel Barnabase päev
KUSi lõpuaktus
Leinapäev
Kärdla Baptistikogudus
Laitse Kogudus
Mäevalla
Rapla Vabakogudus
Tapa Elava Usu Kogudus
Tartu Salemi Baptistikogudus
Toronto Eesti Baptisti Kogudus
Tõrva Immaanueli Kogudus
Suve algus 21.44
Eesti Evangeeliumi Kristlaste 115. aastapäev
Elva Baptistikogudus (90)
Lauka
Leisi Baptisti Kogudus
Ridala Baptisti Kogudus
VÕIDUPÜHA
JAANIPÄEV
Ristija Johannese sünnipäev
Kehra Kogudus (130)
Avispea Vabakogudus
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev e peeterpaulipäev
23. nädaljuuni-jaanikuu 2020EESTPALVES: EMK Aastakonverents 5.-7. juunil
04:15 22:24
EESTI LIPU PÄEV
EÜSi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepää kirikus, 1884
EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus
05.-07.06 EMK aastakonverents Tallinnas
Kirikute Öö
22:12
24. nädalEESTPALVES: EMK vaimulikud
KOLMAINUPÜHA   
1. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
EMK ajakirjade Kristlik Kaitsja 100 ja Koduteel 30 juubeliüritus Tallinnas
04:08 22:34
Metodistliku töö algus Eestis, 1907
Apostel Barnabas
09:24
25. nädalEESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
2. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Leinapäev
Eestlaste esimene suurküüditamine, 1941
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, * 1906   
04:04 22:40
John Wesley, Inglismaa metodistliku liikumise juht, * 1703
I Üldlaulupidu Tartus, 1869
Nikaia usutunnistus, 325
26. nädalEESTPALVES: EMK koguduste juhatused
3. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Korjandus EMK Suvekonverentsi toetuseks
21.-26.06 English Camp Giideoni laagris
Suve algus 0:44
09:41
04:04 22:43
VÕIDUPÜHA
Jaanilaupäev
Ristija Johannese sünnipäev
JAANIPÄEV   
Esimene metodisti jutlustajate konverents Londonis, 1744
John Louis Nuelsen, ÜMK piiskop, † 1946
Seitsmemagajapäev
27. nädalEESTPALVES: EMK laagrid ja suvekonverents 6.-9. augustil
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
PÕHISEADUSE PÄEV
28.06-04.07 eesti ja vene noorte ühine laager Giideonis   
11:16
Apostlid Peetrus ja Paulus   
Peeterpaulipäev
04:08 22:41
NARVA KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
24. juuni PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA   
† isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
29. juuni P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA. (PEETER-PAULIPÄEV)   
TALLINNA TEMPLIPÜHA