Kalender mai 2020
MAI MAI / lehekuu
1. Reede
Kevadpüha
Volbripäev
Prh. Jeremija †VI eKr.; Gruusia õu. Tamaara †1213; vg. Valburg †779
2. Laupäev
Aleksandria üpsk. Atanaasi Suur †373
3. Pühapäev
Salvitoojate naiste pühapäev
Mr-d Timoteus ja Maura †286;
Kiievi vg. Teodoosi †1074
4. Esmaspäev
Mr. Pelagia †290; pskmr. Erasm †303
5. Teisipäev
Smr. Irene (Irina) †I-II s.
6. Kolmapäev
Õigl. Iiob †XX s. eKr.; mr. Kallimahh †36
Vkj. Smr. Georgi
7. Neljapäev
Risti ilmumine Jeruusalemmas 351;
mr. Akaaki †303; vg. Niil †1508
8. Reede
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
9. Laupäev
Nigulapäev
Üpsk. Nikolai säilm. t. 1087;
prh. Jesaja †VIII eKr.; mr. Kristofor †250
10. Pühapäev
Emadepäev
Halvatu pühapäev
Ap. Siimon Seloot †I s.; vg. Kpm. Issidora †IV s.
11. Esmaspäev
Aps-d Kirill ja Metoodi †IX s.; prmr. Mooki †295
12. Teisipäev
Konstantia psk. Epifaani †403
13. Kolmapäev
Viiekümne päeva keskpüha
Mr-d Glikeria ja Laodiiki †177
14. Neljapäev
Mr. Issidor †251; vg. Serapion †V s.
15. Reede
Vg. Pahhoomi Suur †348
16. Laupäev
Vg. Teodor Pühitsetu †368
17. Pühapäev
Samaaria naise pp.
Ap. Andronik, p. Juunia jkk. †I s.
18. Esmaspäev
Mr-d Teodot, Dionissi, Kristiina jkk. †249
19. Teisipäev
Prusa pskmr. Patriki, mr-d Menander, Akaaki jkk. †100
20. Kolmapäev
Mr-d Talelei ja Asteeri †284
21. Neljapäev
Aps-d keiser Konstantin ja Helena †IV s.
22. Reede
Mr. Vasilisk †308
Vkj. Üpsk. Nikolai säilm. t.
23. Laupäev
Sünnada psk. tunn. Miikael †821
24. Pühapäev
Pimeda pühapäev
Vg. sambnik Siimeon †596; mr. Meleeti †138
25. Esmaspäev
Ristija Johannese pea 3. leidmine 850
26. Teisipäev
Ap-d Karp ja Alfeus †I s.
27. Kolmapäev
Paasapüha lõpp
Pskmr. Terapont †III s.; tunn. Joann †1730
28. Neljapäev
ISSANDA TAEVAMINEMISE PÜHA.
Psk. tunn. Nikita †IX s.; mr. Helikoniida †244
29. Reede
Vgmr. Teodosia †730; psk. tunn. Luukas †1961
30. Laupäev
Vg. Iisak †383; p. Makriina †IV s.
31. Pühapäev
1. nelipühi (riigipühana)
1. kirikukogu pühade isade pp.
Ap. Erm †I s.; mr. Ermi †130
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev Ps 145:3-7;Js 30:15–21;1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10);Jh 14:1-14; Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.21 - 21.17
Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373) Srk 4:20-28;Mt 10:24-27;
05.18 - 21.19
3. mai Jeesus ütles: "Mina olen andnud neile Sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast." Jh 17:14
05.16 - 21.22
05.13 - 21.24
05.11 - 21.26
05.08 - 21.29
13.45
05.06 - 21.31
05.03 - 21.34
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760) Jh 13:34-35;
05.01 - 21.36
10. mai Jeesus ütles: "Ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid Sinu omad, ja Sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud Sinu sõna." Jh 17:6
04.58 - 21.38
04.56 - 21.41
04.54 - 21.43
04.51 - 21.45
Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril) Ps 145:3–7;Js 22:15–25;Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7);Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30); Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006
17.03
04.49 - 21.47
04.47 - 21.50
04.45 - 21.52
17. mai Jeesus õpetas: "Kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!" Mt 6:6
04.42 - 21.54
Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160) Lk 9:23-26;
04.40 - 21.56
04.38 - 21.59
04.36 - 22.01
21. mai See, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Ef 4:10
04.34 - 22.03
20.39
04.32 - 22.05
Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)
04.30 - 22.07
24. mai Pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: "Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!" Jh 7:37
04.28 - 22.09
Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Õp 3:13–20;2Kr 1:3–7;Mt 25:14–23;
Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)
04.27 - 22.11
Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605) 1Ts 2:2b-8;Mt 13:31-33;
04.25 - 22.13
04.23 - 22.15
04.21 - 22.17
04.20 - 22.19
06.30
04.18 - 22.20
31. mai Jeesus ütles: "Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu. Jh 14:15-17
Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil) Ps 113:1–8;Sf 3:14–18 (Js 11:1–5);Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7);Lk 1:39–49(50–56); Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)
04.17 - 22.22
3. mai 1728 – algas loosungite väljaandmine Herrnhutis
17. mai - Misjoniohvri nädal
24. mai - Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal)
Kevadpüha
Ühinenud piibliseltside palve- ja ohvripäev
Vanematekogu koosolek
Euroopa päev
Lastetöö konverents, Tallinn
Ilmutuse raamatu õppereis Türgis, 9.-16.05
EMADEPÄEV
Kiviõli Baptistikogudus
Mooste Baptistikogudus (90)
Tallinna Kalju Baptistikogudus
Kristuse taevaminemispüha
Lihula Baptistikogudus
Palivere EK Vabakogudus
Tapa EKB Kogudus
Valga Betaania Baptistikogudus
1. NELIPÜHA
misjonitöö palve- ja ohvripäev
Rakvere Karmeli Kogudus
18. nädalmai-lehekuu 2020EESTPALVES: Tallinna Uue Alguse kogudus
Apostlid Filippus ja Jaakobus   
KEVADPÜHA
Volbripäev
19. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Peakonverents 5.-15. mail USA-s
ÜLESTÕUSMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
05:13 21:24
05.-15.05 Ühinenud Metodisti Kiriku Peakonverents
13:45
EUROOPA PÄEV
Jõhvi kogudus, 1971
20. nädalEESTPALVES: Jõhvi ja Jõhvi Petlemma kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 5. PÜHAPÄEV   
EMADEPÄEV
04:56 21:41
Nurgakivi asetamine esimesele metodisti kirikule Bristolis, Inglismaal, 1739
Iisraeli riigi väljakuulutamine, 1948
17:03
Edgar Blake, ÜMK piiskop, † 1943
21. nädalEESTPALVES: EMK superintendent
ÜLESTÕUSMISAJA 6. PÜHAPÄEV   
04:40 21:56
Nikaia kirikukogu algus, 325
Robert Tšerenkov, EMK superintendent *1979
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
20:39
22. nädalEESTPALVES: Evangeeliumi levimine Eestimaal
ÜLESTÕUSMISAJA 7. PÜHAPÄEV   
John Wesley Aldersgate’i kogemus, 1738
Villem Reiman, pastor, rahvusliku liikumise tegelane, † 1917
04:27 22:11
Martin Kuigre, EMK superintendent, † 1975
Ülemaailmne evangeeliumi kuulutamise päev
06:30
23. nädalEESTPALVES: EMK Aastakonverents 5.-7. juunil
NELIPÜHA   
Neitsi Maarja külaskäik
3. paasareede   R: Issand, kinnita meie kätetööd.
† isa Andrejs Pavlovskis OFMCap (2000, Riia)
† isa Vello Salo (2019, Tallinn)
31. mai NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA