Kalender juuni 2022
JUUNI JUUNI / jaanikuu
1. Kolmapäev
Lastekaitsepäev
Paasapüha lõpp
Mr-d Justin Filosoof,
Hariton, Harita, Hieraks jkk. †166
2. Neljapäev
ISSANDA TAEVAMINEMISE PÜHA
Konst. üpsk. tunn. Nikifor †828
3. Reede
Mr-d Lukillian, Ipaati, Paula jkk. †270
4. Laupäev
Eesti lipu päev
Konst. üpsk. Mitrofan †326; mr. Severin †I s.; p-d Marta ja Maria, õigl. Laatsaruse õed
5. Pühapäev
1. nelipühi (riigipühana)
1. kirikukogu pühade isade pp.
Tüürose pskmr. Dorotei †362
6. Esmaspäev
Vg. Vissarion † IV-V s.;
vg. Hilarion Uus †845;
vgmr-d Susanna, Tekla ja Arhelaja †293
7. Teisipäev
Anküra pskmr. Teodot †303; Rooma pskmr. Markellin †304
8. Kolmapäev
Smr. Teodor Väeülema säilm. t. 319
9. Neljapäev
Aleksandria üpsk. Kirill †444
10. Reede
Prusa pskmr. Timoteus †361
11. Laupäev
Vanemate lp., surnute mäl.
Ap-d Bartolomeus ja Barnabas †I s.; psk. tunn. Luukas †1961
12. Pühapäev
NELIPÜHI, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA
Vg. Onufri Suur †IV s.; Athose
vg. Peeter †734; Mõla vg. Onufri †1492
13. Esmaspäev
PÜHA VAIMU PÄEV
Mr. Akiliina †293;
Nikosia pskmr. Trifilli †370
14. Teisipäev
Leinapäev
11 Eesti uusmärtri mäl.
Prh. Eliisa †IX eKr.;
Konst. üpsk. Metoodi †846;
15. Kolmapäev
Prh. Aamos †VII eKr.; mr. Viit †303
16. Neljapäev
Amathundi psk. imet Tihhon †425
17. Reede
Mr-d Manuel, Sabel ja Ismael †362
18. Laupäev
Mr-d Leonti, Ipaati ja Teodul †73
19. Pühapäev
1., kõikide pühade pühapäev
Ap. Juudas †I s.; vg. Paissi Suur †V s.
Apostlite paastu algus
20. Esmaspäev
Patara pskmr. Metoodi †312
21. Teisipäev
Suve algus kl. 11.14
Mr. Julian †305; Ikonioni pskmr. Terenti †I s.
22. Kolmapäev
Samosata pskmr. Euseevi †380
23. Neljapäev
Võidupüha
Mr. Agrippiina †262; Jumalaema Vladimiri pühakuju
24. Reede
Jaanipäev
Ristija Johannese sündimine
25. Laupäev
Vgmr. Fevroonia †304; Athose vg. Domeeti †1380
26. Pühapäev
2., Eestimaa pühade pp.
Vg. Taavet †VI s.;
Jumalaema Tihvini pühakuju
27. Esmaspäev
Õigl. salvitooja Johanna †I s.; vg. Sampson Külalislahke †530
28. Teisipäev
Kp-d Kiir ja Johannes †311;
Valamo vg-d Sergei ja Herman †X s.
29. Kolmapäev
Peeterpaulipäev
Ülemap-d Peetrus †67 ja Paulus †66
30. Neljapäev
12 apostli koondmälestus
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.15 - 22.24
04.14 - 22.25
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.12 - 22.27
04.11 - 22.29
5. juuni Jeesus ütles: "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" Jh 14:27
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
04.10 - 22.30
04.09 - 22.31
17.48
04.08 - 22.33
04.07 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.06 - 22.35
04.05 - 22.36
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.05 - 22.37
12. juuni Jeesus ütles: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim." Jh 3:5-6
04.04 - 22.38
04.03 - 22.39
14.52
04.03 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.03 - 22.41
04.02 - 22.42
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.02 - 22.42
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.02 - 22.43
19. juuni Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks! Lk 16:31
Nikaia usutunnistus (325)
04.02 - 22.43
04.02 - 22.43
suvi 12.14
06.11
04.02 - 22.44
04.02 - 22.44
04.03 - 22.44
24. juuni Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Naabrid ja sugulased tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” Lk 1:57,59-60
04.03 - 22.44
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.04 - 22.44
26. juuni Tulge, sest kõik on juba valmis! Lk 14:17
04.04 - 22.43
04.05 - 22.43
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
04.06 - 22.43
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
05.52
04.06 - 22.42
04.07 - 22.42
17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus
Lastekaitsepäev
Eesti lipu päev
1.NELIPÜHA
Misjonitöö palve- ja ohvripäev
2.Nelipüha
4.11-22.23
17.48
EKB Liidu aastakonverents koos suvefestivaliga, 10.-12.06
Kolmainupüha
Kärdla Baptistikogudus
Laitse Kogudus
Mäevalla
Rapla Vabakogudus
Tapa Elava Usu Kogudus (90)
Toronto Baptisti Kogudus
Tõrva Immaanueli Kogudus
4.06-22.30
Leinapäev
14.52
KUS sessioon, 15.-17.06
KUS lõpuaktus
Elva Baptistikogudus
Kehra Kogudus
Lauka
Leisi Baptisti Kogudus
Ridala Baptisti Kogudus (140)
Tartu Salemi Baptistikogudus
4.05-22.34
Suve algus 12.14
6.11
VÕIDUPÜHA
JAANIPÄEV zx Ristija Johannese sünnipäev
Ev. Kristlaste 117.aastapäev
Avispea Vabakogudus
4.07-22.34
Peeterpaulipäev
5.52
22. nädaljuuni-jaanikuu 2022EESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
Lyons'i märtrid, † 177
Eesti lipu päev
EÜSi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepää kirikus, 1884
23. nädalEESTPALVES: EMK Aastakonverents 17.-19. juunil
NELIPÜHA   
04:09 22:31
17:48
Metodistliku töö algus Eestis, 1907
Apostel Barnabas
24. nädalEESTPALVES: EMK laagrid ja suvekonverents 4.-7. augustil
1. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Korjandus EMK Suvekonverentsi toetuseks
04:03 22:39
Leinapäev
Eestlaste esimene suurküüditamine, 1941
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, * 1906
14:52
EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus
John Wesley, Inglismaa metodistliku liikumise juht, * 1703
17.-19.06 EMK Aastakonverents
I Üldlaulupidu Tartus, 1869
25. nädalEESTPALVES: EMK koguduste juhatused
2. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Nikaia usutunnistus, 325
04:02 22:43
06:11
suve algus 12:14
Võidupüha
Jaanilaupäev
Ristija Johannese sünnipäev
Jaanipäev
Esimene metodisti jutlustajate konverents Londonis, 1744
26. nädalEESTPALVES: EMK vaimulikud
3. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
John Louis Nuelsen, ÜMK piiskop, † 1946
Ajakirja Koduteel veebinar
Seitsmemagajapäev
04:05 22:43
Põhiseaduse päev
Apostlid Peetrus ja Paulus
Peeterpaulipäev
05:52
5. juuni ╬ NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA
NARVA KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† mskg Julijans Začests (2004, Līvāni)
† isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
23. juuni PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÜHA. SUURPÜHA   
† isa Stanisław Rut SChr (1972, Poznań)
29. juuni ╬ P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA (PEETER-PAULIPÄEV)   
TALLINNA TEMPLIPÜHA
Tänane korjandus määratud p. Peetruse andamiks