Kalender aprill 2024
APRILL APRILL / jürikuu
1. Esmaspäev
Vg. Egiptuse Maria †VI s.; Suzdali vg. Eufiimi †1404
2. Teisipäev
Vg. Tiit Imetegija †IX s.; mr. Edeesi †306
3. Kolmapäev
Vg. tunn. Nikita †824; mr. Elpidifor †III s.
4. Neljapäev
Vg-d Joosep Laulukirjutaja ja Georgi †883
5. Reede
Mr-d Teodul ja Agatopod †303
6. Laupäev
Surnute mäl.
Konst. üpsk. Eutiiki †582; vg. Platoniida †308
7. Pühapäev
SP 3., ristikummardamise pp.
Vg. tunn. Georgi †820
Vkj. Jumalaema rõõmukuulutamise p.
8. Esmaspäev
Ap-d Herodion, Agav, Ruf, Asinkrit jt. †I s.
9. Teisipäev
Mr. Eupsiiki †362; vgmr. Vadim †376
10. Kolmapäev
Mr. Terenti, Pompei, Makaari jkk. †III s.
11. Neljapäev
Pergamoni pskmr. Antipa †68
12. Reede
Parioni psk. tunn. Vassiili †VIII s.
13. Laupäev
Surnute mäl.
Laodikea pskmr. Artemon †303; mr. Kriskent; mr. Tomaiida †V s.
14. Pühapäev
Künnipäev
SP 4., vg. Johannes Redelikirjutaja pp.
Rooma pst. Martin †655; mr. Ardalion †305
15. Esmaspäev
Ap-d Aristarh, Puud ja Trofim †I s.
16. Teisipäev
Mr-d Agape, Irene ja Hionia †304
17. Kolmapäev
Pärsia pskmr. Siimeon †344
18. Neljapäev
Vg. Johannes †IX s.; mr. Viktor †303
Suure kaanoni lugemine
19. Reede
Vg. Johannes †VIII s.; õn. Matroona †1952
20. Laupäev
Akafisti laupäev
Vg. Teodor Jõhvsärgikandja †IV s.; ap. Sakkeus †I s.
21. Pühapäev
SP 5., vg. Egiptuse Maria pp.
Pskmr. Januari jkk. †305; vg. Anastaasi †695
22. Esmaspäev
Vg. psk. Teodor Sükeonlane †613; mr. Leonid †202; vg. Vitaali † VII s.
23. Teisipäev
Jüripäev, veteranipäev
Smr. Georgi (Jüri) Võidukandja †303;
mr. keisrinna Aleksandra †303
24. Kolmapäev
Mr. Savva Väeülem †272; vg. Eliisabet †V s.
25. Neljapäev
Ap. ev. Markus †63
26. Reede
Pskmr. Vassiili ja õigl. Glafiira †322
27. Laupäev
Laatsaruse laupäev
Pskmr. Siimeon, Issanda sugulane †107
28. Pühapäev
PALMIPUUDEPÜHA, ISSANDA JERUUSALEMMA MINEMINE
Ap-d Jaason ja Sosipater †I s.
Suur nädal
29. Esmaspäev
Suur esmaspäev
Küziki 9 mr-t: Teognid, Antipater, Teodot, Magnus jkk. †III s.
30. Teisipäev
Suur teisipäev
Ap. Jaakobus Sebedeuse poeg †44
1. aprill Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34
06.46 - 20.05
06.15
06.43 - 20.08
06.40 - 20.10
06.37 - 20.13
06.34 - 20.15
06.31 - 20.17
7. aprill Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Lk 24:46-47
06.28 - 20.20
21.21
06.25 - 20.22
06.22 - 20.24
Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis
06.19 - 20.27
06.16 - 20.29
06.13 - 20.32
06.10 - 20.34
14. aprill Jeesus ütleb: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane." Jh 10:1-2
06.07 - 20.36
22.13
06.05 - 20.39
06.02 - 20.41
05.59 - 20.44
05.56 - 20.46
Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560) Ef 3:8-12;
05.53 - 20.49
05.50 - 20.51
21. aprill Jeesus ütleb: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?“ Jh 14:1-2
Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109) Trk 9:13-18;Rm 5:8-11;
05.48 - 20.53
Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)
05.45 - 20.56
Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev Ps 126;Jr 11:18–20;2Tm 2:3–13;Jh 15:18–21;
05.42 - 20.58
Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)
† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017
02.49
05.39 - 21.01
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (v Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (v Mk 1:1-4,14-15); Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)
05.36 - 21.03
05.34 - 21.05
05.31 - 21.08
28. aprill Jeesus ütleb: „Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.“ Jh 15:16
05.28 - 21.10
Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380) Õp 8:1,6-11;Ef 4:1-3;
05.26 - 21.13
Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)
05.23 - 21.15
2. Ülestõusmispüha
6.43-20.01
6.15
6.23-20.18
21.21
Tallinna Korea Püha Vaimu Kogudus
6.03-20.34
22.13
Eesti-slaavi noortekonverents „Ühisosa“
Kilingi-Nõmme Vabakogudus
Tallinna Mähe Baptistikogudus
5.44-20.50
Jüripäev
Veteranipäev
2.49
Evangelist Markuse päev e markusepäev
5.25-21.07
14. nädalaprill-jürikuu 2024EESTPALVES: Eesti sõbrad Ameerikas
Karjalaskepäev
6:46 20:05
John Wesley’ esimene vabaõhujumalateenistus, 1739
06:15
Keila kogudus, 1993
EMK lastetöö tegijate õppepäev
15. nädalEESTPALVES: Keila kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
Paide kogudus, 1934
6:25 21:21
20:22
William Burt, ÜMK piiskop, † 1936
12.-13. aprill EMKTS koguduse kasvu konverents
16. nädalEESTPALVES: Paide kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
6:05 22:13
20:39
17. nädalEESTPALVES: Lastekeskus Tähetorn
ÜLESTÕUSMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Veebinar „Meie lapsed kirikus“ IV osa
5:45 20:56
VETERANIPÄEV
Jüripäev
Anton Bast, ÜMK piiskop, † 1937
Anton Thor Helle, eesti piiblitõlkija, † 1748
02:49
Evangelist Markus   
Uku Masing, teoloog, † 1985
26.-27. aprill Metonoorte juhtide koolitus „Kasvulava+“
18. nädalEESTPALVES: EMK Aastakonverents
ÜLESTÕUSMISAJA 5. PÜHAPÄEV   
Tallinna Uue Alguse kogudus 2001
Hillar Põld, pastor, piiblitõlkija, † 1980
5:26 21:13
† isa Vassily Charles Bourgeois SJ (1963, São Paulo)
† isa Tadeusz Kraus OFMCap (1977, Krakov)
† isa Vello Salo (2019, Tallinn)
SILLAMÄE KIRIKU TEMPLIPÜHA
† isa Kazimirs Peters Sosnovskis (1995, Liepāja)