Kalender 03.03.2024

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kalender

KASUTATUD ERILÜHENDID JA MÄRGID

ap. – apostel
aps. – apostlisarnane
dk. – diakon
EP – järgneva suure püha eelpüha
esimr. – esimärter
ev. – evangelist
HE – hommikuteenistuse evangeelium imet. – imetegija
jkk. – ja kaaskannatajad
JKL – Johannes Kuldsuu liturgia (märgitud erijuhtudel)
Konst. – Konstantinoopoli
Kpm. – Kristuse pärast meeletu
kp. – kasupüüdmatu (pühak, kes tervendas inimesi tasuta)
lp. – laupäev
metr. – metropoliit
mr. – märter
mäl. – mälestamine, mälestus
p. – päev; püha
patr. – patriarh
PL – eelnenud suure püha lõpp
pp. – pühapäev (numbrid tähistavad pühapäevi pärast nelipühi)
pr. – preester
prh. – prohvet
psk. – piiskop
pskmr. – piiskopmärter
S. – suur
smr. – suurmärter
SP – Suur Paast
säilm. av. – säilmete avamine
säilm. t. – säilmete toomine
tunn. – (usu)tunnistaja (pühak, kes kannatas usu eest, kuid keda ei tapetud)
v. – viis
vg. – vaga (püha munk, nunn või erak) vgmr. – vagamärter
VSL – Vassiili Suure liturgia
õigl. – õiglane
õu. – õilsausuline (kuninglik pühak) üap. – ülemapostel
üdk. – ülemdiakon
üldmäl. – üldine mälestus
üpsk. – ülempiiskop
* – paastupäev
† – nime järel: surnud aastal (rooma number); surnud sajandil (araabia number)

Olulisemad liikuvad mälestused (pühapäe- vade numbrid ja nimetused jne.) on rasvases kaldkirjas. Muud liikuvad mälestused tavalises kaldkirjas.

RIIKLIKUD PÜHAD 2020

1. jaanuar – uusaasta
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
10. aprill – suur reede (uue kalendri järgi)
12. aprill – ülestõusmispühade esimene püha (uue kalendri järgi)
1. mai – kevadpüha
9. juuni – nelipühade esimene püha (uue kalendri järgi)
23 juuni – võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20. august – taasiseseisvumispäev
24. detsember – jõululaupäev
25. detsember – esimene jõulupüha
26. detsember – teine jõulupüha

Riigipühad on trükitud kuupäeva juures rasvases kaldkirjas.
Tuntumad eesti rahvakalendri tähtpäevad, riiklikud tähtpäevad jms. on trükitud kaldkirjas.

KUUFAASID

– kuuloomine
– esimene veerand
– täiskuu
– viimane veerand

VARJUTUSED

Aastal 2020 võib Eestis näha kahte kuuvarjutust, neist esimene on paremini jälgitav. Päikesevarjutusi meil näha ei ole.

  • Poolvarjuline kuuvarjutus 10. jaanuaril. Varjutuse algus on kell 19.07, keskmoment kell 21.10 ja lõpp kell 23.12
  • Poolvarjuline kuuvarjutus 5–6. juunil. Varjutuse algus 5. juunil kell 20.45, kuid pole veel jälgitav, sest Kuu on alles tõusmata. Nähtav on alles alates kella 22.00-st. Varjutuse keskmoment 5. juunil kell 22.24 ja lõpp 6. juunil kell 00.04.