Kalender jaanuar 2022
JAANUAR JAANUAR / näärikuu
1. Laupäev
Uusaasta
Nääripäev
Issanda ümberlõikamine.
Kaisarea üpsk. Vassiili Suur †376
2. Pühapäev
28. pp., pp. enne jumalailmumise püha
EP. Rooma pst. Silvester †335;
Saarovi vg. Serafim †1833
3. Esmaspäev
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
Prh. Malakia †V s. eKr.; mr. Gordi †IV s.
4. Teisipäev
70 apostlit. Vg. Teoktist †800
5. Kolmapäev
Jumalailmumise eelpäev
Mr-d Teopempt ja Teona †303;
vg. Sinklitika †350
Kuninglikud tunnid
6. Neljapäev
Kolmekuningapäev
ISSANDA RISTIMISE, JUMALAILMUMISE PÜHA
7. Reede
Ristija Johannese koondmälestus
Vkj. Kristuse sündimise p.
8. Laupäev
Lp. pärast jumalailmumise p.
Tartu prmr. Issidor jkk. †1472;
vg. Hozevi Georgi †VII; vg. Domniika †474
9. Pühapäev
29. pp., pp. pärast jumalailmumise p.
Mr. Polieukt †259; vg. Eustraati †821. 4. v.
10. Esmaspäev
Nüssa psk. Grigoori †395;
Melitene psk. mr. Dometian †601
11. Teisipäev
Vg. Teodoosi Suur †529
12. Kolmapäev
Mr. Tatjaana †218; Serbia üpsk. Savva †1235;
Saatse mr-d pr. Vassiili ja Stefan †1919
13. Neljapäev
Mr-d Ermil ja Stratonik †315
14. Reede
Taliharjapäev
PL. Pskmr. Platon jkk. †1919; Gruusia apsn. Niina † 335
15. Laupäev
Teeba vg. Paulus †341;
vg. Lehtonni Johannes †V s.
16. Pühapäev
30. pp. Ap. Peetruse ahelate kummardamine.
17. Esmaspäev
Tõnisepäev
Vg. Antooni Suur †356
18. Teisipäev
Aleksandria üpsk-d Atanaasi †373 ja Kirill †444
19. Kolmapäev
Vg. Makaari Suur †390;
Efesuse üpsk. Mark †1457
Vkj. Kristuse ristimise p.
20. Neljapäev
Vg. Eufiimi Suur †473 Hb
21. Reede
Vg. tunn. Maksim †662;
mr. Agnes †304; mr. Neofit 305
22. Laupäev
Ap. Timoteus †96; vgmr. Anastaasi
†628 Ef 5:1-8; Lk 14:1-11
23. Pühapäev
31. pp.
Anküra pskmr. Klement ja mr. Agatangel †312;
vg. Mausima †IV s. 6. v.
24. Esmaspäev
Vg. Ksenia †457;
Peterburi õn. Ksenia †1803
25. Teisipäev
Paavlipäev
Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390
Vg-d Ksenofon, Maria ja Arkaadi †IV-V s.
26. Kolmapäev
Jk 1:1-18; Mk 10:11-16
27. Neljapäev
Üpsk. Johannes Kuldsuu säilm. t. 438;
Valga pr. mr. Joann †1919
28. Reede
Süüria vg-d Efrem †373 ja Iisak †VII s.
29. Laupäev
Pskmr. Ignaati säilm. t. 637; vg. Afrat †345
30. Pühapäev
32. pp.
Üpsk-d Vassiili, Grigoori ja Johannes
31. Esmaspäev
Kp-d Kiir ja Johannes †311
1. jaanuar Jeesuse nimes nõtkugu iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks. Fl 2:10-11
09.18 - 15.32
2. jaanuar Tulge sisse Ta väravaist tänuga, Tema õuedesse kiitusega; ülistage Teda ja andke tänu Ta nimele! Ps 100:4
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
20.33
09.17 - 15.33
09.16 - 15.35
09.16 - 15.36
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.15 - 15.38
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
09.14 - 15.40
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
09.13 - 15.41
09.13 - 15.43
9. jaanuar Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli Tema peale. Mt 3:16
20.11
09.11 - 15.45
09.10 - 15.47
09.09 - 15.49
09.08 - 15.51
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
09.07 - 15.53
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.05 - 15.55
09.04 - 15.57
16. jaanuar Jeesus ütles teenritele: "Täitke anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: "Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!" Ja nemad viisid. Jh 2:7-8
09.02 - 16.00
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
09.01 - 16.02
01.49
08.59 - 16.04
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.58 - 16.06
08.56 - 16.09
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
08.54 - 16.11
08.52 - 16.13
23. jaanuar
08.50 - 16.16
08.48 - 16.18
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
15.41
08.46 - 16.21
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.44 - 16.23
08.42 - 16.26
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
08.40 - 16.28
08.38 - 16.31
30. jaanuar
08.36 - 16.33
08.34 - 16.36
9. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
30. jaanuar - Oikumeeniline Piiblipühapäev 2022
Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
Pärnu Sool ja Valgus Kogudus
20.33
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
9.09-15.36
Kolmekuningapäev
Alliansspalvenädal, 9.-16.01
Antsla EKB Kogudus
20.11
9.03-15.48
KUS sessioon, 12.-14.01
Taliharjapäev
Tõnisepäev
8.54-16.03
1.49
8.42-16.19
Paavlipäev
15.41
Holokausti ohvrite mälestuspäev
8.28-16.36
52. nädaljaanuar-näärikuu 2022EESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir ja Lastekeskus Tähetorn
JEESUSE PÜHA NIME PÄEV   
Uusaasta
Nääripäev
1. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
JÕULUAJA 2. PÜHAPÄEV   
20:33
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
1920 Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõppemine
09:16 15:35
ISSANDA ILMUMISPÜHA (EPIFAANIA)   
Kolmekuningapäev
2. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja- ja Baltimaade piiskopkond ja piiskop Christian Alsted
ISSANDA RISTIMISPÜHA   
ILMUMISAJA 1. PÜHAPÄEV   
9.-16.01 Eesti Evangeelse Allianssi palvenädal
20:11
Jõhvi Petlemma kogudus, 2000
09:10 15:47
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise juhte, † 1907
3. nädalEESTPALVES: Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Kirikute Nõukogu
ILMUMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
Tõnisepäev
09:01 16:02
Apostel Peetruse tunnistuspäev
01:49
4. nädalEESTPALVES: Kärsa kogudus
ILMUMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Raymond J Wade, ÜMK piiskop, † 1970
08:48 16:18
Apostel Pauluse pöördumispäev
Paavlipäev
Olav Pärnamets, EMK superintendent, * 1937
15:41
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, † 1988
Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev
Odd Hagen, ÜMK piiskop, † 1970
5. nädalEESTPALVES: Kunda kogudus
ILMUMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Kärsa kogudus, 1991
Kunda Betaania kogudus, 1994
Ajakirja Koduteel veebinar
08:34 16:36
ISSANDA AASTA 2022 - ANNO DOMINI MMXXII
Ülemaailmne rahupalvepäev
või Püha Raimund Penyafortist, preester
† isa Jāzeps Grišāns (1986, Riia)
† isa Lukas Maternus OFMCap (1976, Altötting)
† isa Feliks Wierciński SJ (1940, Bukarest)
† isa Günter Stipa (1993, Helsinki)
† isa Lucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)