Kalender 20.10.2020

EELK Kirikukalender

KUU JUHTSÕNAD *

Jaanuar - Näärikuu
Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. 1Ms 9:13

Veebruar - Küünlakuu
Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Rm 8:18

Märts - Paastukuu
Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: "Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issan­da poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest!" 1Sm 7:3

Aprill - Jürikuu
Jeesus ütleb: "Vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni." Mt 28:20

Mai - Lehekuu
Seepärast oled sina, Issand Jumal, suur. Sest ükski pole sinu sarnane ega ole ka muud Jumalat kui sina, kõige selle põhjal, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud. 2Sm 7:22

Juuni - Jaanikuu
Sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Õp 16:24

Juuli - Heinakuu
Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Jk 1:19

August - Lõikuskuu
Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Mt 10:7

September - Mihklikuu
Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Mt 16:26

Oktoober - Viinakuu
Kui sul palju on, siis anna sellest rohkesti almuseid! Kui sul vähe on, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki! Tb 4:8

November - Talvekuu
Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ii 19:25

Detsember - Jõulukuu
Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale. Js 50:10

* Juhtsõnad on võetud vennastekoguduse vaimulike loosungite raamatust "Losungen für 2019".

***

Saateks

Alustame uut aastat Lauliku mõtetega: Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga! (Ps 34,15)

Maailm on olnud viimasel aastakümnel pulbitsenud rahutuses ja ebastabiilsuses. Kuidas sellises närvilises ärevuses säilitada ristiinimesena rahu, jääda kindlaks ajatutele väärtustele ja säilitada usku? Kuidas suhelda ligimesega, kuidas võõraste ja omadega meie ümber, kuidas Jumalaga?

Jumal ei ole valinud oma rahvale suhtlemiseks välja lemmikkeelt. Kui Eesti ühiskonnas on erinevatel keeltel üksteisest eraldamist soosiv positsioon ühiskonnas, sest eri rahvusgrupid on elanud kaua aega küll kõrvuti, kuid mitte koos, siis Jumala riigis ei ole muud riigikeelt kui armastuse keel. Ja see armastuse keel kehtib nii Jumala riigis kui ka ajalikus maailmas, sest seda keelt osatakse mõista ja kõneleda südamega.

Armastuse keel on see, mis meid seob üheks Jumala rahvaks, üheks kristlikuks pereks ja Kristuse kirikuks, aga ka üheks ühiskonnaks siin maa peal. Sest armastus ligimese vastu tähendab ka armastust kogukonna vastu, armastust oma maa ja rahva vastu, armastust naabri vastu, võõragi vastu! Jeesuse poolt rõhutatud armastusekäsk on universaalne. Seda saab ja tulebki mõista kõigi inimeste armastamise kontekstis.

Inimene, kes ei hooli ega armasta, ei soovi otsida teistega ühist keelt, vaid tahab teadlikult rääkida erinevuste keeles selleks, et mitte ainult eristuda, vaid lausa vastanduda.

Jumala Püha Vaim avas aga nelipühal kõigi keelepaelad kõnelema üksteise keeli eesmärgiga üksteist mõista ja üksteisest aru saada. Seesama Vaim aitab meil otsida ühist armastuse keelt ka viisil, kuidas Laulik õpetab: hoiduda kurjast, teha head, otsida rahu.

Olgu see meie taotlus Issanda aastal 2019!

Urmas Viilma

Peapiiskop

***

Kalendri kasutajale

Nädal. Kristliku kalendri nädal algab pühapäevaga, Jeesuse ülestõusmispäevaga. Liturgilises mõttes algab pühapäev juba laupäeva õhtul ja kestab pühapäeva õhtuni. Pühapäev annab teema tervele nädalale.

Pühapäev ja püha kalendris: nimi ja teema koos iseloomuliku piiblisalmiga, liturgiline värv, päeva palve (võetud Kirikukäsiraamatust), üks laulusoovitus ning piiblilugemised.

Pühapäeva piiblilugemised. Kirikuaastal 2018/2019 kasutatakse 1. lugemisaasta tekste, jutlusetekstiks on evangeelium (trükitud rasvases kirjas).

Päeva sõna. Igale päevale on pühakirjasalm, mis haakub pühapäeva teemaga.

Igapäevased lugemised. Iga argipäeva jaoks on psalm ja kaks lugemist, pühapäeval psalmile ja lugemisele lisaks üks kirjakoht Vana Testamendi apokrüüfidest. Need lugemised lähtuvad pühapäeva teemast. Tekste võib kasutada hommiku- ja õhtupalvusel, nt esimene kirjakoht loetakse hommikul, teine õhtul. Vt "Soovitusi palveks" kalendri lõpus.

Mälestuspäevad. Kalendrisse on märgitud Maarja, apostlite, teiste pühakute ja märtrite mälestuspäevad, samuti Eesti kirikuloo tähtsamad isikud. Pühakupäevale on enamasti lisatud üks või mitu päevakohast kirjakohta.

Liturgiline värv. Pühapäeva värv kehtib tervele nädalale. Kui värv kehtib vaid sellel päeval, on juurde lisatud tärn (*). Värv on märgitud ka mälestuspäevadele, mis on mõne koguduse nimepäev.

Aasta moto. 2019. aasta juhtsõna on määranud peapiiskop.