Kalender detsember 2021
48. nädaldetsember-jõulukuu 2021EESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
EMK vaimulike ja nende abikaasade jõuluosadus
09:43
49. nädalEESTPALVES: EMK Lastetöö toimkond ja pühapäevakooli lapsed
ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEV
Korjandus EMK lastetöö toetuseks
Nigulapäev
Soome iseseisvuspäev
09:00 15:24
Nigulamaarjapäev
Hugo Oengo, EMK superintendent, † 1978
Oskar Luusmaa, EMK koorijuht, helilooja, † 1957
03:36
50. nädalEESTPALVES: EMK Naiste Ühendus
ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEV
Hugo Oengo, EMK superintendent, * 1907
Luutsinapäev
09:10 15:20
Charles Wesley, metodistliku äratusliikumise juhte, * 1707
51. nädalEESTPALVES: Rehabilitatsioonitöö, SA Heategevusfond Taastõusmine
ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEV
06:36
09:16 15:21
Apostel Toomas
Toomapäev
talve algus 17:59
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA EELÕHTU - JÕULUÕHTU
KRISTUSE SÜNDIMISE 1. PÜHA
1. JÕULUPÜHA
52. nädalEESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir ja Lastekeskus Tähetorn
KRISTUSE SÜNDIMISE 2. PÜHA
JÕULUAJA 1. PÜHAPÄEV
Diakon ja esikmärter Stefanos
2. JÕULUPÜHA
Karl Kuum, EMK pastor, †1932
Apostel ja evangelist Johannes
Johannesepäev
09:19 15:26
04:24
Süütalastepäev
30.12 - 02.01 Metonoorte talvelaager
Vana-aastaõhtu