Kalender oktoober 2021
39. nädaloktoober-viinakuu 2021EESTPALVES: EMK kaplanid Kaitseväes, Kaitseliidus ja kinnipidamisasutustes
Võru Elupuu kogudus, 1994
40. nädalEESTPALVES: Võru Elupuu kogudus
19. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
07:33 18:45
14:05
41. nädalEESTPALVES: Kristlik meediatöö (ajakirjandus, televisioon, raadio, internet)
20. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Lõikustänupüha
07:49 18:25
06:25
HÕIMUPÄEV
Vassili Prii, EMK pastor, märter, *1909
42. nädalEESTPALVES: Kohtla-Järve Kolgata kogudus
21. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Evangelist Luukas
Luukapäev
08:06 18:05
17:57
22.-23.10 EMK vaimulike osadus- ja õppepäevad
Jaakobus Jeruusalemmast, Issanda vend, märter
Kohtla-Järve Kolgata kogudus, 1994
43. nädalEESTPALVES: Sakussaare kogudus
22. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
24.-28.10 Generation2 teismeliste linnalaager Tallinnas
Chalkedoni kirikukogu, 451
08:23 17:46
Sakussaare kogudus, 2001
Apostlid Siimon ja Juudas
Simunapäev
Tartu Püha Luuka kogudus, 1923
23:05
29.-31.10 Metonoorte kasvulava
44. nädalEESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
23. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Usupuhastuspüha
Hugo Lepnurm, helilooja, organist ja pedagoog, * 1914
Reformatsioonipäev