Kalender jaanuar 2023
JAANUAR JAANUAR / näärikuu
1. Pühapäev
Uusaasta
Nääripäev
29. pp., enne jumalailmumise p.
Issanda ümberlõikamise p.
Kaisarea üpsk. Vassiili Suur †376
2. Esmaspäev
EP. Rooma pst. Silvester †335; Sarovi vg. Serafim †1833
3. Teisipäev
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
Prh. Malakia †V s. eKr.; mr. Gordi †IV s.
4. Kolmapäev
70 apostlit, vg. Teoktist †800
5. Neljapäev
Jumalailmumise eelpäev
Mr-d Teopempt ja Teona †303
Kuninglikud tunnid
6. Reede
Kolmekuningapäev
ISSANDA RISTIMISE, JUMALAILMUMISE PÜHA
7. Laupäev
Lp. pärast jumalailmumise p.
Ristija Johannese koondmälestus
8. Pühapäev
30. pp., pärast jumalailmumise p.
Tartu prmr. Issidor jkk. †1472;
vg. Hozevi Georgi †VII; vg. Domniika †474
9. Esmaspäev
Mr. Polieukt †259; vg. Eustraati †821
10. Teisipäev
Nüssa psk. Grigoori †395; Melitene psk. mr. Dometian †601
11. Kolmapäev
Vg. Teodoosi Suur †529
12. Neljapäev
Mr. Tatjaana †218;
Serbia üpsk. Savva †1235;
Saatse mr-d pr. Vassiili ja Stefan †1919
13. Reede
Mr-d Ermil ja Stratonik †315
14. Laupäev
Taliharjapäev
PL. Pskmr. Platon jkk. †1919; Gruusia apsn. Niina † 335
15. Pühapäev
31. pp.
Teeba vg. Paulus †341; vg. Lehtonni Johannes †V s.
16. Esmaspäev
Ap. Peetruse ahelate kummardamine.
17. Teisipäev
Tõnisepäev
Vg. Antooni Suur †356
18. Kolmapäev
Aleksandria üpsk-d Atanaasi †373 ja Kirill †444
19. Neljapäev
Vg. Makaari Suur †390; Efesuse üpsk. Mark †1457
Vkj. Kristuse ristimise p.
20. Reede
Vg. Eufiimi Suur †473
21. Laupäev
Vg. tunn. Maksim †662;
mr. Agnes †304; mr. Neofit 305
22. Pühapäev
32. pp.
Ap. Timoteus †96; vgmr. Anastaasi †628
23. Esmaspäev
Anküra pskmr. Klement ja
mr. Agatangel †312; vg. Mausima †IV s.
24. Teisipäev
Vg. Ksenia †457;
Peterburi õn. Ksenia †1803
25. Kolmapäev
Paavlipäev
Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390
26. Neljapäev
Vg-d Ksenofon, Maria ja Arkaadi †IV–V s.
27. Reede
Üpsk. Johannes Kuldsuu säilm. t. 438;
Valga pr. mr. Joann †1919
28. Laupäev
Süüria vg-d Efrem †373 ja Iisak †VII s.
29. Pühapäev
33. pp.
Pskmr. Ignaati säilm. t. 637; vg. Afrat †345
30. Esmaspäev
Üpsk-d Vassiili, Grigoori ja Johannes
31. Teisipäev
Kp-d Kiir ja Johannes †311
1. jaanuar Jeesus ütleb: "Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda." Jh 14:14
09.18 - 15.31
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
09.17 - 15.33
09.17 - 15.34
09.16 - 15.36
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.15 - 15.37
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
09.15 - 15.39
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
01.08
09.14 - 15.41
8. jaanuar Johannes tunnistas: "Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja Tema peale jäävat." Jh 1:32
09.13 - 15.43
09.12 - 15.45
09.11 - 15.46
09.10 - 15.48
09.08 - 15.50
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
09.07 - 15.53
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.06 - 15.55
15. jaanuar Jeesus kostis naisele: "Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi." Jh 4:13-14
04.10
09.04 - 15.57
09.03 - 15.59
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
09.01 - 16.01
09.00 - 16.04
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.58 - 16.06
08.56 - 16.08
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
22.53
08.54 - 16.11
22. jaanuar "Me oleme Teda ise kuulnud ning teame nüüd, et Tema on tõesti maailma Päästja." Joh. 4:42
08.53 - 16.13
08.51 - 16.15
08.49 - 16.18
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.47 - 16.20
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.45 - 16.23
08.43 - 16.25
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
17.19
08.41 - 16.28
29. jaanuar Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: "See on tont!? ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Mt 14:26
08.39 - 16.30
08.36 - 16.33
08.34 - 16.35
8. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
29. jaanuar - Piiblipüha
Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
Pärnu Sool ja Valgus Kogudus
Vabadussõjas (1918-1920) võidelnute mälestuspäev (lipuheiskamise päev)
Kristuse ilmumise püha e kolmekuningapäev
Alliansspalvenädal, 8.-15.01
Kristuse ristimise püha
Antsla EKB Kogudus
Taliharjapäev
Tõnisepäev
Apostel Pauluse pöördumispäev e paavlipäev
Holokausti ohvrite mälestuspäev
1. nädaljaanuar-näärikuu 2023EESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
JEESUSE PÜHA NIME PÄEV   
JÕULUAJA 2. PÜHAPÄEV
Uusaasta
Nääripäev
09:17 15:33
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
1920 Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõppemine
ISSANDA ILMUMISPÜHA (EPIFAANIA)   
Kolmekuningapäev
1. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
01:08
2. nädalEESTPALVES: Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Evangeelne Allianss
ISSANDA RISTIMISPÜHA   
ILMUMISAJA 1. PÜHAPÄEV   
8.-15.01 Eesti Evangeelse Allianssi palvenädal
09:12 15:45
Jõhvi Petlemma kogudus, 2000
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise juhte, † 1907
3. nädalEESTPALVES: Jõhvi Petlemma kogudus
ILMUMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
04:10
09:03 15:59
Tõnisepäev
Apostel Peetruse tunnistuspäev
22:53
4. nädalEESTPALVES: Põhja-Euroopa ja Euraasia Keskkonverents (15.-19. märts 2022 Tallinnas)
ILMUMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Ajakirja Koduteel veebinar
08:51 16:15
Raymond J Wade, ÜMK piiskop, † 1970
Paavlipäev
Apostel Pauluse pöördumispäev
Olav Pärnamets, EMK superintendent, * 1937
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, † 1988
Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev
Odd Hagen, ÜMK piiskop, † 1970
17:19
5. nädalEESTPALVES: Kärsa kogudus
ILMUMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Kärsa kogudus, 1991
Kunda Betaania kogudus, 1994
08:36 16:33
ISSANDA AASTA 2023 - ANNO DOMINI MMXXIII JANUAAR
Ülemaailmne rahupalvepäev
ISSANDA AASTA 2023 - ANNO DOMINI MMXXIII
† isa Jāzeps Grišāns (1986, Riia)
† isa Lukas Maternus OFMCap (1976, Altötting)
† isa Feliks Wierciński SJ (1940, Bukarest)
† isa Günter Stipa (1993, Helsinki)
† isa Lucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)