Kalender detsember 2022
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.50 - 15.29
08.52 - 15.28
08.54 - 15.27
4. detsember Jeesus ütleb: "Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada." Lk 12:35-36
08.56 - 15.26
08.58 - 15.25
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
09.00 - 15.24
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
09.01 - 15.23
06.08
09.03 - 15.23
09.04 - 15.22
09.06 - 15.21
11. detsember "Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast." Mt 11:11
09.07 - 15.21
09.09 - 15.21
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
09.10 - 15.20
09.11 - 15.20
09.12 - 15.20
10.56
09.13 - 15.20
09.14 - 15.20
18. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
09.15 - 15.20
09.16 - 15.20
09.16 - 15.21
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
talv 23.48
09.17 - 15.21
09.17 - 15.22
12.17
09.18 - 15.22
24. detsember Vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust. Js 60:2
09.18 - 15.23
25. detsember Ingel ütles karjastele: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." Lk 2:10-11
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
09.18 - 15.24
26. detsember Jeesus ütleb: "Igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees." Lk 12:8
09.19 - 15.25
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1 või Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu. 1Jh 1:2
09.19 - 15.25
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.27
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
09.18 - 15.28
03.21
09.18 - 15.29
09.18 - 15.30