Kalender jaanuar 2021
1. jaanuar Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti! Hb 13:8
09.17 - 15.32
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
09.17 - 15.34
3. jaanuar Jeesus ütleb: "Kui keegi tahab teha Tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest." Jh 7:17
09.16 - 15.35
09.16 - 15.37
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.15 - 15.38
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
11.37
09.14 - 15.40
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
09.13 - 15.42
09.12 - 15.44
09.11 - 15.46
10. jaanuar Kui ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi. Lk 3:21-22
09.10 - 15.47
09.09 - 15.49
09.08 - 15.52
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
07.00
09.06 - 15.54
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.05 - 15.56
09.04 - 15.58
09.02 - 16.00
17. jaanuar Pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" Mk 1:14-15
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
09.00 - 16.02
08.59 - 16.05
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.57 - 16.07
23.01
08.55 - 16.09
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
08.54 - 16.12
08.52 - 16.14
08.50 - 16.17
24. jaanuar Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34
08.48 - 16.19
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.46 - 16.21
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.44 - 16.24
08.42 - 16.26
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
21.16
08.40 - 16.29
08.38 - 16.31
08.35 - 16.34
31. jaanuar Jeesus ütleb: "Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha." Lk 17:10
08.33 - 16.36