Kalender märts 2020
MÄRTS MÄRTS / paastukuu
1. Pühapäev
Andeksandmise, piimast loobumise pp.
Vgmr. Eudokia †160; mr. Antoniina †IV s.
Suure paastu algus
2. Esmaspäev
Pskmr. Teodooti †326; vg. Agaton †257
3. Teisipäev
Mr-d Eutroopi, Kleonik ja Vasilisk †308
4. Kolmapäev
Jordani vg. Gerassim †475
5. Neljapäev
Vgmr. Koonon †I s.
6. Reede
Amorea 42 mr-t: Aeti, Teofil jkk. †845
7. Laupäev
Smr. Teodor Sõjamehe mälestus
Hersoni pskmr-d Efremi, Eugeni jkk. †IV s.
8. Pühapäev
Naistepäev
SP 1., õigeusu pp.
Nikomeedia psk. Teofilakt †842
9. Esmaspäev
Sevastia 40 mr-t: Kirion, Domn, Eunoik jkk. †320
10. Teisipäev
Mr. Kodrat †258; mr. Galiina †258
11. Kolmapäev
Jeruusalemma patr. Sofrooni †644
12. Neljapäev
Korjusepäev
Rooma pst. Grigoori Kahekõneleja †604; vg. tunn. Teofan †818
13. Reede
Konst. üpsk. Nikifor †846; Pärsia mr. Kristiina †IV s.
14. Laupäev
Emakeelepäev
Surnute mälestus
Nursia vg. Benedikt †543
15. Pühapäev
SP 2., ppsk. Grigoori pp.
Mr-d Agaapi, Timolai jkk. †303
16. Esmaspäev
Mr. Savin †287; prmr. Trofim †300
17. Teisipäev
Vg. Aleksei Jumalamees †411;
vg. Gertrud †649
18. Kolmapäev
Jeruusalemma üpsk. Kirill †386
19. Neljapäev
Mr-d Krisant ja Daria †283
20. Reede
Kevade algus kl. 5.50
Savva kloostri vgmr-d †796;
mr. Fotiina jkk. †I s.; mr. Anatolia †66
21. Laupäev
Surnute mälestamine
Kataania psk. tunn. Jaakob †VII-IX s.
22. Pühapäev
SP 3., ristikummardamise pp.
Anküra pskmr. Vassiili †362; mr. Drosida †II s.
23. Esmaspäev
Vgmr. Niikon jkk. †251; mr. Liidia †125
24. Teisipäev
EP. Seleukia psk. Artemon †I s.
25. Kolmapäev
Paastumaarjapäev
Küüditamisohvrite mälestuspäev
JUMALAEMA RÕÕMUKUULUTAMISE PÜHA
26. Neljapäev
PL. Peaingel Kaabrieli mäl.; mr-d Vatuusi, Verk, Alla jkk. †375
27. Reede
Mr. Matroona †III s.
28. Laupäev
Surnute mälestus
Vg. Hilarion Uus †754; Oudova vg. Hilarion †1476
29. Pühapäev
Üleminek suveajale
SP 4., vg. Johannes Redelikirjutaja pp.
Petseri vg-d Mark, Joona ja Vassa †XV s.; Aretusa pskmr. Markus †364
30. Esmaspäev
Vg. Johannes Redelikirjutaja †649; p. Euvula †304
31. Teisipäev
Gangra psk. imet. Ipaati †326
1. märts Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Mt 16:21
07.17 - 17.50
21.57
07.15 - 17.53
07.12 - 17.55
07.09 - 17.58
07.06 - 18.00
07.03 - 18.03
Perpetua ja Felicitas, märtrid Kartaagos († 202/203) Trk 3:1-7;Hb 10:32-36;
07.00 - 18.05
8. märts Jeesus ütleb: "Kõik on võimalik sellele, kes usub." Mk 9:23
Martin Lipp, pastor, luuletaja, kiriku– ja kultuuriloolane († 1923)
06.57 - 18.07
19.48
06.54 - 18.10
06.51 - 18.12
06.49 - 18.15
06.46 - 18.17
Joachim Salemann, Tallinna piiskop, kirikukäsiraamatu ja lauluraamatu uuendaja († 1701)
06.43 - 18.20
06.40 - 18.22
15. märts Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt! Ilm 3:19 või Siiski uskus ka palju ülemaid Temasse, kuid nad ei tunnistanud seda variseride pärast, et neid ei heidetaks kogudusest välja, sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele. Jh 12:42-43
06.37 - 18.24
11.34
06.34 - 18.27
Patrick, Armagh’ piiskop, misjonär Iirimaal († 461) Lk 10:1-12,17-20;
06.31 - 18.29
Kyrillos Jeruusalemmast, Jeruusalemma piiskop, kirikuisa († 386)
06.28 - 18.32
Joosep Naatsaretist, Neitsi Maarja abikaasa 2Sm 7:4–16;Rm 4:13–18;Mt 1:16,18–21,24a;
* 1952 Joel Luhamets, EELK piiskop
06.25 - 18.34
kevad 05.50
06.22 - 18.36
06.19 - 18.39
22. märts Jeesus ütleb: "Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi." Jh 6:35
06.16 - 18.41
06.13 - 18.44
11.28
06.10 - 18.46
25. märts Maarja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu. Lk 1:40-41
06.07 - 18.48
Cyrillus Kreek, helilooja, vaimulike rahvaviiside koguja ja töötleja († 1962)
06.04 - 18.51
06.01 - 18.53
05.58 - 18.55
29. märts Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud! Lk 13:34
06.55 - 19.58
06.52 - 20.00
Modena Wilhelm, paavsti legaat, Eesti kirikuelu korraldaja († 1251)
06.49 - 20.02
1. märts 1457 – Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
6. märts - Ülemaailmne naiste palvepäev
8. märts - Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
23. märts - Katkematu palveahela Eesti palvepäev
Kunda
Narva-Jõesuu EKB Kogudus Taassünd (20)
Kohtla-Järve Peeteli Kogudus
Emakeelepäev
Valga EKB Kogudus Lootus
KUSi ülistuskonverents, 20.-21.03, Tartu
Kevade algus 5.49
Märjamaa Vabakogudus
Pärnu Immaanueli Baptistikogudus
Küüditamisohvrite mälestuspäev
Seminari pühapäev Liidu kogudustes
üleminek suveajale
Vormsi Rälby Baptistikogudus
10. nädalmärts-paastukuu 2020EESTPALVES: Haapsalu kogudus
PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV   
John Wesley, metodistliku liikumise juht Inglismaal, † 1791
21:57
07:15 17:53
Tallinna kogudus, 1922
05.-08.03 EMK Teoloogilise Seminari Koguduse Kasvu Konverents
Ülemaailmne naiste palvepäev
11. nädalEESTPALVES: Tallinna kogudus
PAASTUAJA 2. PÜHAPÄEV   
Tallinna suurpommitamine 1944
19:48
06:54 18:10
Purim - Vabanemise püha
August Theodor Arvidson, ÜMK piiskop, † 1964
EMAKEELEPÄEV
Ole Edvard Borgen, ÜMK piiskop, † 2009
12. nädalEESTPALVES: Räpina kogudus
PAASTUAJA 3. PÜHAPÄEV   
Räpina kogudus, 1988
11:34
06:34 18:27
George Albert Simons, EMK esimene superintendent, *1874
Joosep, Maarja abikaasa   
20.-21.03 EMK vaimulike osadus- ja õppepäevad
Kevade algus 05:50
Vassili Tähe 155. sünniaastapäeva tähistamine
13. nädalEESTPALVES: EMK laager Giideon
PAASTUAJA 4. PÜHAPÄEV   
Korjandus EMK Giideoni laagri toetuseks
Vassili Täht, EMK rajaja, * 1865
06:13 18:44
Valdo Ojassoo, EMK superintendent, *1904
11:28
ISSANDA KUULUTAMISPÜHA   
Paastumaarjapäev
Eestlaste II suurküüditamine, 1949, küüditamisohvrite mälestuspäev
Oskar Luusma, EMK koorijuht, helilooja * 1881
14. nädalEESTPALVES: EMK Naiste Ühendus
PAASTUAJA 5. PÜHAPÄEV   
Charles Wesley, metodistliku liikumise juhte, † 1788
06:52 20:00
Francis Asbury, Ameerika metodistide juhte, † 1808
Püha Isa Franciscuse valimise aastapäev (2013)
† isa Josef Kartte SJ (1942, Ząbkowice)
† peapiiskop Antonio Zecchini SJ (1935, Riia)
† isa Berard Maximilian Huber OFMCap (1952, Augsburg)
AHTME KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† isa Utto Danner OFMCap (1968, Rosenheim)