Kalender november 2019
1. november Jeesus ütleb: "Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse." Mt 5:3-4 või Jumala sulased teenivad Teda ning näevad Tema palet ning Tema nimi on nende otsaesisel. Ilm 22:3-4
Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Ilm 14:13
3. november Jeesus ütles: "Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla." Mt 22:1-3
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
10. november Ametimees ütles Jeesusele: "Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb!? Jeesus ütles talle: "Mine, sinu poeg elab!? Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Jh 4:49-50
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12   Js 58:7 - 8:1   1Ts 5:1-11   Mt 25:31-40 Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
17. november Jeesus ütleb: "Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!" Mt 25:13
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3   Õp 31:10–31   Hb 13:7–9,15–16   Mt 25:31–40 (või Lk 12:29-34)
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17 - 4:3   Mt 16:13-19
24. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32 või Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile. Mt 25:31
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 11:18–20   Rm 5:1–5   Lk 9:23–26
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7   Js 52:7-10   Rm 10:9-18   Mt 4:18-22 Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.