Kalender jaanuar 2019
1. jaanuar Jeesuse nimes nõtkugu iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks. Fl 2:10-11
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8   Mt 5:13-19;
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
13. jaanuar Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli Tema peale. Mt 3:16
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25   Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14   Mt 19:16-26
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13   Jh 4:34-38;
20. jaanuar Jeesus ütles teenritele: "Täitke anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: "Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!" Ja nemad viisid. Jh 2:7-8
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18   Jr 1:4–10 (või Js 45:22-25)   Ap 9:1-18 (või Gl 1:11-24)   Mt 19:27-30 (või Mk 16:15-20) Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a   2Tm 2:1-8   Tt 1:1-5
27. jaanuar
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16   Jk 3:17-18;
13. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
27. jaanuar - Piiblipüha
Antsla EKB Kogudus, Pärnu Sool ja Valgus Kogudus
ISSANDA AASTA 2019 - ANNO DOMINI MMXIX
Ülemaailmne rahupalvepäev
† isa Łucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)