Kalender august 2016
05.06 - 21.47
23.44
05.08 - 21.44
05.10 - 21.42
05.13 - 21.39
05.15 - 21.37
05.17 - 21.34
7. august Jeesus ütleb: "Igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse." Lk 18:14
05.20 - 21.32
05.22 - 21.29
05.24 - 21.27
21.21
05.27 - 21.24
05.29 - 21.21
05.31 - 21.19
05.34 - 21.16
14. august Üles taevasse vaadates õhkas Jeesus ja ütles kurdile ja kidakeelsele: „Effata!”, see on „Avane!” ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Mk 7:34-35
05.36 - 21.13
05.38 - 21.10
05.41 - 21.08
05.43 - 21.05
12.26
05.45 - 21.02
05.48 - 21.00
05.50 - 20.57
21. august „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” Lk 10:27
05.53 - 20.54
05.55 - 20.51
05.57 - 20.48
06.00 - 20.46
06.41
06.02 - 20.43
06.04 - 20.40
06.07 - 20.37
28. august Pidalitõbiseid mehi nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Lk 17:14
06.09 - 20.34
06.11 - 20.31
06.14 - 20.28
06.16 - 20.25
13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele