Kalender märts 2016
07.18 - 17.50
01.11
07.15 - 17.53
07.12 - 17.55
07.09 - 17.58
07.06 - 18.00
6. märts Seal oli arvult umbes viis tuhat meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. Jh 6:10-11
07.03 - 18.02
07.00 - 18.05
06.57 - 18.07
03.54
06.54 - 18.10
06.51 - 18.12
06.48 - 18.14
06.45 - 18.17
13. märts Ülempreester Kaifas ütles Jeesuse kohta: „Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub.“ Jh 11:50
06.42 - 18.19
06.39 - 18.22
19.03
06.36 - 18.24
06.34 - 18.26
06.31 - 18.29
06.28 - 18.31
06.25 - 18.34
20. märts Jeesus ütles: „Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.“ Jh 12:23-24
kevad 06.30
06.22 - 18.36
06.19 - 18.38
06.16 - 18.41
14.01
06.13 - 18.43
24. märts Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis apostlitele, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!” Lk 22:19
06.10 - 18.46
Ingel ütles: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ Lk 1:30-31
06.07 - 18.48
06.07 - 18.48
06.04 - 18.50
07.01 - 19.53
06.58 - 19.55
06.55 - 19.58
06.52 - 20.00
18.17
06.49 - 20.02
1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
4. märts - Ülemaailmne naiste palvepäev
22. märts - Katkematu palveahela Eesti palvepäev