Loosung august 2014
13. august 1727 - Vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine Püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
21. august 1732 - esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele