Loosung märts 2014
1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
5. märts - Algab kannatusaeg
7. märts - Ülemaailmne naiste palvepäev
16. märts - Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest