Kalender november 2023
Hingedepäev
RUUT Kogudus
Mardipäev
ISADEPÄEV (lipuheiskamise päev)
Jausa Kogudus
Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus
Kohtla-Järve Saaroni Baptisti Kogudus
Taassünni päev (1988)
Sadala Baptisti Kogudus
Sillamäe Kogudus Issanda Arm
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus (15)
Kadripäev
Igavikupühapäev e surnutemälestuspüha
Valjala Rahu Vabakogudus
Apostel Andrease päev e andresepäev