Kalender jaanuar 2022
52. nädaljaanuar-näärikuu 2022EESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir ja Lastekeskus Tähetorn
JEESUSE PÜHA NIME PÄEV   
Uusaasta
Nääripäev
1. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
JÕULUAJA 2. PÜHAPÄEV   
20:33
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
1920 Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõppemine
09:16 15:35
ISSANDA ILMUMISPÜHA (EPIFAANIA)   
Kolmekuningapäev
2. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja- ja Baltimaade piiskopkond ja piiskop Christian Alsted
ISSANDA RISTIMISPÜHA   
ILMUMISAJA 1. PÜHAPÄEV   
9.-16.01 Eesti Evangeelse Allianssi palvenädal
20:11
Jõhvi Petlemma kogudus, 2000
09:10 15:47
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise juhte, † 1907
3. nädalEESTPALVES: Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Kirikute Nõukogu
ILMUMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
Tõnisepäev
09:01 16:02
Apostel Peetruse tunnistuspäev
01:49
4. nädalEESTPALVES: Kärsa kogudus
ILMUMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Raymond J Wade, ÜMK piiskop, † 1970
08:48 16:18
Apostel Pauluse pöördumispäev
Paavlipäev
Olav Pärnamets, EMK superintendent, * 1937
15:41
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, † 1988
Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev
Odd Hagen, ÜMK piiskop, † 1970
5. nädalEESTPALVES: Kunda kogudus
ILMUMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Kärsa kogudus, 1991
Kunda Betaania kogudus, 1994
Ajakirja Koduteel veebinar
08:34 16:36