Kalender august 2020
Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
05.06 - 21.47
2. august Jeesus ütleb: "Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule." Mt 7:24
05.09 - 21.44
† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
18.59
05.11 - 21.42
05.13 - 21.40
05.15 - 21.37
Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
05.18 - 21.34
Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
05.20 - 21.32
Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221) Srk 39:1-10;
05.22 - 21.29
9. august Jeesus ütleb: "Igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on." Mt 25:29
05.25 - 21.27
Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 20:7–11;1Pt 4:12–19;Jh 12:24–26; Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
05.27 - 21.24
Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253) Ül 8:6-7;
19.45
05.29 - 21.21
05.32 - 21.19
* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
05.34 - 21.16
Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196) Js 52:7-10;Hb 13:7-8;Jh 4:34-38;
05.36 - 21.13
Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev Ps 16:7–9;Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7);Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10);Lk 1:46–55; Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.39 - 21.11
16. august Jeesus ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas." Lk 4:24
August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
05.41 - 21.08
05.43 - 21.05
05.46 - 21.02
05.42
05.48 - 21.00
05.50 - 20.57
05.53 - 20.54
Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
05.55 - 20.51
23. august Jeesus ütles ülempreestreile ja rahvavanemaile: "Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki!" Mt 21:31
05.57 - 20.48
Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev Ps 145:3-7;43:8-13;Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15);Lk 22:24-30; Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
06.00 - 20.45
20.58
06.02 - 20.43
06.04 - 20.40
Monica, Augustinuse ema († 387) Srk 26:1-3,13-16;
06.07 - 20.37
Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430) Srk 39:1-10;
06.09 - 20.34
Ristija Johannese märtrisurm Jr 1:4,17–19;Mk 6:17–29;
06.11 - 20.31
30. august Jeesus ütleb: "Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast." Mt 12:33
06.14 - 20.28
† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005
06.16 - 20.25