Kalender august 2018
Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
5. august On kirjutatud: "Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal? Hb 3:15
Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221) Srk 39:1-10
Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 20:7–11   1Pt 4:12–19   Jh 12:24–26 Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253) Ül 8:6-7
* 1936 Andres Taul, Välis-Eesti piiskopkonna piiskop
12. august Suurim teie seast olgu teie teenija! Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Mt 23:11-12
* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196) Js 52:7-10   Hb 13:7-8   Jh 4:34-38
Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev Ps 16:7–9   Js 61:10–11 (või Ül 2:1–7)   Gl 4:3–7 (või Ilm 11:19–12:6,10)   Lk 1:46–55 Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
19. august Jeesus ütles: "Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.? Jh 9:39
Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev Ps 145:3-7   43:8-13   Ap 5:12-16 (või 1Kr 4:9-15)   Lk 22:24-30 Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
26. august Jeesus ütles oma jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.? Mk 12:43-44
Monica, Augustinuse ema († 387) Srk 26:1-3,13-16
Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430) Srk 39:1-10
Ristija Johannese märtrisurm Jr 1:4,17–19   Mk 6:17–29
† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005