Kalender august 2023
AUGUST AUGUST / lõikuskuu
1. Teisipäev
Ristipuu väljatoomine
Mr-d vennad Makabid, Eleasar ja Saloome †166 e. Kr.
2. Kolmapäev
Esimr. Stefani säilm. t.; Moskva õn. Vassiili †1557
Vkj. Prh. Eelija
3. Neljapäev
Vg-d Iisak, Dalmati ja Faust †IV–V s.
4. Reede
Efesose 7 mr-t: Jamblihh, Johannes, Antonin jkk. †250/450
5. Laupäev
EP. Mr. Eusigni †362;
Rooma pst-d Anter †238 ja Fabian †250
6. Pühapäev
9. pp.
ISSANDAMUUTMISE PÜHA
7. Esmaspäev
Vgmr. Domeeti †363;
mr-d Marin ja Asteeri †260
8. Teisipäev
Küziki psk. tunn. Emilian †820; Siinai vg. Grigoori †VIII s.
9. Kolmapäev
Ap. Mattias †63
10. Neljapäev
Lauritsapäev
Mr. ülemdiakon Laurenti †258
11. Reede
Mr. ülemdiakon Eupl †304; Rooma pskmr. Gaius jkk. †295; vg. psk. Nifont †1530
12. Laupäev
Mr-d Footi ja Anikita †305; mr. Kapiton
13. Pühapäev
10. pp.
PL. Vg. tunn Maksimi säilm. t.; Voroneži psk. Tihhon †1783; Petrogradi pskmr. Benjamin †1922
14. Esmaspäev
EP. Prh. Miika †VIII s. e. Kr.; Kiievi vg. Teodoosi †1091
15. Teisipäev
Rukkimaarjapäev
JUMALAEMA UINUMISE PÜHA
16. Kolmapäev
Kristuse kätetatehtud pühakuju; mr. Diomid †298
17. Neljapäev
Prmr. Miiron †250; mr. Straton †303
18. Reede
Mr-d Floor ja Laur †II s.
19. Laupäev
Mr. Andreas Väeülem jkk. †284
Vkj. Issandamuutmise p.
20. Pühapäev
Taasiseseisvumispäev
11. pp.
Pskmr. Peeter ja Eesti uusmr-d †1944–55;
Prh. Saamuel †XI s. e. Kr.; mr. Memnon †304
21. Esmaspäev
Ap. Taddeus †I s.; mr. Vassa †IV s.
22. Teisipäev
Mr. Agatonik jkk. †305; Riia psk. Filaret †1866
23. Kolmapäev
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
PL. Mr. Lupp †306; Lyoni pskmr. Irinei †202
24. Neljapäev
Pärtlipäev
Pskmr. Eutiiki †I s.;
aps. Etoolia Kosma †1779
25. Reede
Ap. Tiitus †I s.;
ap. Bartolomeuse säilm. t. VI s.
26. Laupäev
Mr-d Adrian ja Natalia †306; Jumalaema Vladimiri pühakuju
27. Pühapäev
12. pp.
Vg. Piimen Suur †450; õigl. Monika †387
28. Esmaspäev
Vg. Mooses Moorlane †407
Vkj. Jumalaema uinumise p.
29. Teisipäev
Ristija Johannese pea maharaiumine
30. Kolmapäev
Konst. üpsk-d Aleksander, Johannes ja Paulus; õu. suurvürsti Neeva Aleksandri säilm. t. 1724
31. Neljapäev
Jumalaema vöö toomine Blaherna kirikusse;
Kartaago pskmr. Kiprian †258
Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
21.31
05.04 - 21.49
05.06 - 21.47
† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
05.08 - 21.44
05.11 - 21.42
05.13 - 21.39
6. august Jeesus ütleb: "Igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on." Mt 25:29
Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
05.15 - 21.37
Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
05.18 - 21.34
Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221) Srk 39:1-10;
13.28
05.20 - 21.32
05.22 - 21.29
Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 20:7–11;1Pt 4:12–19;Jh 12:24–26; Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
05.25 - 21.27
Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253) Ül 8:6-7;
05.27 - 21.24
05.29 - 21.21
13. august Jeesus ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas." Lk 4:24
* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
05.32 - 21.19
Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196) Js 52:7-10;Hb 13:7-8;Jh 4:34-38;
05.34 - 21.16
Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev Ps 16:7–9;Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7);Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10);Lk 1:46–55; Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.36 - 21.13
August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
12.38
05.39 - 21.10
05.41 - 21.08
05.43 - 21.05
05.46 - 21.02
20. august Jeesus ütles ülempreestreile ja rahvavanemaile: "Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki!" Mt 21:31
05.48 - 20.59
05.50 - 20.56
Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
05.53 - 20.54
05.55 - 20.51
Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev Ps 145:3-7;43:8-13;Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15);Lk 22:24-30; Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
12.57
05.57 - 20.48
06.00 - 20.45
06.02 - 20.42
27. august Jeesus ütleb: "Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast." Mt 12:33
Monica, Augustinuse ema († 387) Srk 26:1-3,13-16;
06.04 - 20.39
Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430) Srk 39:1-10;
06.07 - 20.36
Ristija Johannese märtrisurm Jr 1:4,17–19;Mk 6:17–29;
06.09 - 20.34
06.11 - 20.31
† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005
04.35
06.14 - 20.28
13. august 1727 – Vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
21. august 1732 – Esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele
Kristuse kirgastamine
Viljandi Baptistikogudus
Lauritsapäev
Kohila Baptistikogudus
Meiuste Kogudus
Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur
Viimsi Vabakogudus
Rukkimaarjapäev
Pastoriperede laager, 18.–19.08, Nuutsaku
TAASISESEISVUMISPÄEV (1991) (lipuheiskamise päev)
KUSi avaaktus
Viljandi
Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus
Eikla Priikogudus
Koeru Vabakogudus
Mustvee Betaania Kogudus
Selise Baptistikogudus
Suure-Jaani Baptisti Kogudus
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
Apostel Bartolomeuse päev e pärtlipäev
Emmaste-Nurste Kogudus
Pärnu Peeteli Kogudus
Tartu Annelinna Kogudus
Ristija Johannese surmapäev
31. nädalaugust-lõikuskuu 2023EESTPALVES: Rehabilitatsioonitöö, SA Heategevusfond Taastõusmine
21:31
George Albert Simons, EMK esimene superintendent, † 1952
3.-6.08 EMK suvekonverents
32. nädalEESTPALVES: Kristlik meediatöö (ajakirjandus, televisioon, raadio, internet)
10. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
05:18 21:34
13:28
Peeter Häng, EMK pastor, märter, *1900
Lauritsapäev
Ruusmäe kogudus, 1960
Valdo Ojassoo, EMK superintendent, † 1975
Øystein Olsen, ÜMK piiskop, * 1944
33. nädalEESTPALVES: Ruusmäe kogudus
11. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
05:34 21:16
Meinhard, liivlaste misjonär ja piiskop, † 1196
Rukkimaarjapäev
Neitsi Maarja, Jumalaema, uinumispüha
12:38
Viitka kogudus, 2000
34. nädalEESTPALVES: Viitka kogudus
12. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Taasiseseisvumispäev
Harald Põld, Eesti Misjoni Seltsi asutaja, † 1939
05:50 20:56
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
Kirikute Maailmanõukogu asutamine Amsterdamis, 1948
Molotovi-Ribbentropi pakti allkirjastamine Moskvas, 1939
Pärtlipäev
Apostel Bartolomeos
12:57
Kuressaare kogudus, 1910
35. nädalEESTPALVES: Kuressaare kogudus
13. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
06:07 20:36
Ristija Johannese martüürium
Pärnu Agape kogudus, 1921
04:35
Lissaboonis algab Ülemaailmne Noortepäev (1-6.08)
† piiskop Peters Strods (1960, Riia)
† msgr Alexander Dordett (1984, Korneuburg)
KIVIÕLI KIRIKU TEMPLIPÜHA
† õde Maria Anna Chrzanowska (1979, Legionowo)
15. august ╬ P.N. MAARJA TAEVAVÕTMISE SUURPÜHA (RUKKIMAARJAPÄEV)   
Piiskop Philippe Jourdani preestrikspühitsemine (1988)
† peapiiskop Antonino Arata (1948, Grottaferatta)
Piiskop Philippe Jourdan’i sünnipäev (s. 1960)