Kalender august 2022
Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
05.04 - 21.49
05.07 - 21.46
† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
05.09 - 21.44
05.11 - 21.41
14.06
05.14 - 21.39
Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
05.16 - 21.36
7. august Jeesus ütles jüngritele: "Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast." Mt 7:15-16 või Jeesus ütleb: "Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!" Mt 7:13
Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
05.18 - 21.34
Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221) Srk 39:1-10;
05.21 - 21.31
05.23 - 21.29
Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 20:7–11;1Pt 4:12–19;Jh 12:24–26; Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
05.25 - 21.26
Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253) Ül 8:6-7;
05.28 - 21.23
04.36
05.30 - 21.21
* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
05.32 - 21.18
14. august Jeesus ütles: "Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse." Lk 16:9
Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196) Js 52:7-10;Hb 13:7-8;Jh 4:34-38;
05.35 - 21.15
Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev Ps 16:7–9;Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7);Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10);Lk 1:46–55; Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.37 - 21.12
August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
05.39 - 21.10
05.42 - 21.07
05.44 - 21.04
07.36
05.46 - 21.01
05.49 - 20.59
21. august Kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast: "Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus." Lk 19:41-42
05.51 - 20.56
Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
05.53 - 20.53
05.56 - 20.50
Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev Ps 145:3-7;43:8-13;Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15);Lk 22:24-30; Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
05.58 - 20.47
06.00 - 20.44
06.03 - 20.42
Monica, Augustinuse ema († 387) Srk 26:1-3,13-16;
11.17
06.05 - 20.39
28. august Jeesus ütleb: "Igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse." Lk 18:14
Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430) Srk 39:1-10;
06.07 - 20.36
Ristija Johannese märtrisurm Jr 1:4,17–19;Mk 6:17–29;
06.10 - 20.33
06.12 - 20.30
† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005
06.14 - 20.27