Kalender mai 2021
MAI MAI / lehekuu
1. Laupäev
Kevadpüha, volbripäev
Suur laupäev
Prh. Jeremija †VI eKr.; Gruusia õu. Tamaara †1213; vg. Valburg †779
MAI
2. Pühapäev
PAASA. KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHA.
Aleksandria üpsk. Atanaasi Suur †373
Paasanädal
3. Esmaspäev
Mr-d Timoteus ja Maura †286;
Kiievi vg. Teodoosi †1074
4. Teisipäev
Mr. Pelagia †290; pskmr. Erasm †303
5. Kolmapäev
Smr. Irene (Irina) †I-II s.
6. Neljapäev
Õigl. Iiob †XX s. eKr.; mr. Kallimahh †36
Vkj. Smr. Georgi
7. Reede
Jumalaema "Elavakstegev allikas"
Risti ilmumine Jeruusalemmas 351;
mr. Akaaki †303; vg. Niil †1508
8. Laupäev
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
9. Pühapäev
Nigulapäev, emadepäev
Antipaasa, ap. Tooma pp.
Üpsk. Nikolai säilm. t. 1087;
prh. Jesaja †VIII eKr.; mr. Kristofor †250
10. Esmaspäev
Ap. Siimon Seloot †I s.; vg. Kpm. Issidora †IV s.
11. Teisipäev
Surnute mälestus
Aps-d Kirill ja Metoodi †IX s.; prmr. Mooki †295
12. Kolmapäev
Konstantia psk. Epifaani †403
13. Neljapäev
Mr-d Glikeria ja Laodiiki †177
14. Reede
Mr. Issidor †251; vg. Serapion †V s.
15. Laupäev
Vg. Pahhoomi Suur †348
16. Pühapäev
Salvitoojate naiste pp.
Vg. Teodor Pühitsetu †368
17. Esmaspäev
Ap. Andronik, p. Juunia jkk. †I s.
18. Teisipäev
Mr-d Teodot, Dionissi, Kristiina jkk. †249
19. Kolmapäev
Prusa pskmr. Patriki, mr-d Menander, Akaaki jkk. †100
20. Neljapäev
Mr-d Talelei ja Asteeri †284
21. Reede
Aps-d keiser Konstantin ja Helena †IV s.
22. Laupäev
Mr. Vasilisk †308
Vkj. Üpsk. Nikolai säilm. t.
23. Pühapäev
Halvatu pp.
Sünnada psk. tunn. Miikael †821
24. Esmaspäev
Vg. sambnik Siimeon †596; mr. Meleeti †138
25. Teisipäev
Ristija Johannese pea 3. leidmine 850
26. Kolmapäev
Viiekümne päeva keskpüha
Ap-d Karp ja Alfeus †I s.
27. Neljapäev
Pskmr. Terapont †III s.; tunn. Joann †1730
28. Reede
Psk. tunn. Nikita †IX s.; mr. Helikoniida †244
29. Laupäev
Vgmr. Teodosia †730; psk. tunn. Luukas †1961
30. Pühapäev
Samaaria naise pp.
Vg. Iisak †383; p. Makriina †IV s.
31. Esmaspäev
Ap. Erm † I s.; mr. Ermi †130
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev Ps 145:3-7;Js 30:15–21;1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10);Jh 14:1-14; Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.21 - 21.17
2. mai Jeesus ütleb: "Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks." Jh 15:16
Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373) Srk 4:20-28;Mt 10:24-27;
05.18 - 21.19
22.50
05.16 - 21.22
05.13 - 21.24
05.11 - 21.26
05.08 - 21.29
05.06 - 21.31
05.03 - 21.34
9. mai Jeesus ütleb: "Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!" Lk 11:9-10
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760) Jh 13:34-35;
05.01 - 21.36
04.58 - 21.38
22.00
04.56 - 21.41
04.53 - 21.43
13. mai See, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Ef 4:10
04.51 - 21.45
Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril) Ps 145:3–7;Js 22:15–25;Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7);Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30); Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006
04.49 - 21.48
04.46 - 21.50
16. mai Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: "Mina olen andnud neile selle kirkuse, mille Sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks." Jh 17:22
04.44 - 21.52
04.42 - 21.54
Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160) Lk 9:23-26;
04.40 - 21.57
22.13
04.38 - 21.59
04.36 - 22.01
04.34 - 22.03
04.32 - 22.05
23. mai Jeesus ütles: "Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." Jh 3:16
Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)
04.30 - 22.07
04.28 - 22.09
Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Õp 3:13–20;2Kr 1:3–7;Mt 25:14–23;
Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)
04.26 - 22.11
Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605) 1Ts 2:2b-8;Mt 13:31-33;
14.14
04.24 - 22.13
04.22 - 22.15
04.21 - 22.17
04.19 - 22.19
30. mai Jeesus ütleb: "Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!? Mt 28:19-20
04.18 - 22.21
Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil) Ps 113:1–8;Sf 3:14–18 (Js 11:1–5);Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7);Lk 1:39–49(50–56); Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)
04.16 - 22.22
2. mai - Ühinenud Piibliseltside palvepäev
3. mai 1728 – algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
9. mai - Misjoniohvri nädal
16. mai - Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal)
Kevadpüha
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev e viilipipäev
Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev
5.16-21.22
22.50
EMADEPÄEV
Euroopa päev
4.58-21.38
Vanematekogu koosolek
22.00
Kristuse taevaminemise püha
Kiviõli Baptistikogudus
Mooste Baptistikogudus
Tallinna Kalju Baptistikogudus
4.42-21.54
22.13
1. NELIPÜHA
misjonitöö palve- ja ohvripäev
Lihula Baptistikogudus
Palivere Vabakogudus
Tapa EKB Kogudus
Valga Betaania Baptistikogudus (100)
2. Nelipüha
4.28-22.09
14.14
Kolmainupüha
Rakvere Karmeli Kogudus
4.16-22.22
17. nädalmai-lehekuu 2021EESTPALVES: Tallinna Uue Alguse kogudus
Apostlid Filippus ja Jaakobus   
KEVADPÜHA
Volbripäev
18. nädalEESTPALVES: EMK Noortetöö, organisatsioon Generation2 ja noored
ÜLESTÕUSMISAJA 5. PÜHAPÄEV   
22:50
05:16 21:22
19. nädalEESTPALVES: Jõhvi ja Jõhvi Petlemma kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 6. PÜHAPÄEV   
EUROOPA PÄEV
EMADEPÄEV
Jõhvi kogudus, 1971
04:58 21:38
22:00
Nurgakivi asetamine esimesele metodisti kirikule Bristolis, Inglismaal, 1739
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Iisraeli riigi väljakuulutamine, 1948
Edgar Blake, ÜMK piiskop, † 1943
20. nädalEESTPALVES: EMK superintendent
ÜLESTÕUSMISAJA 7. PÜHAPÄEV   
04:42 21:54
22:13
Nikaia kirikukogu algus, 325
Robert Tšerenkov, EMK superintendent *1979
21. nädalEESTPALVES: Evangeeliumi levimine Eestimaal
NELIPÜHA   
John Wesley Aldersgate’i kogemus, 1738
04:28 22:09
Villem Reiman, pastor, rahvusliku liikumise tegelane, † 1917
14:14
Martin Kuigre, EMK superintendent, † 1975
22. nädalEESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
KOLMAINUPÜHA   
1. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Neitsi Maarja külaskäik   
04:16 22:22
4. paasalaupäev   R: Issand, kinnita meie kätetööd.
† isa Andrejs Pavlovskis OFMCap (2000, Riia)
† isa Vello Salo (2019, Tallinn)
23. mai † NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA