Kalender november 2019
Eesti Apostelliku Administratuuri asutamine (1924)
† õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)